tuyen sinh du hoc

Danh sách trúng tuyển Formosa Hà Tĩnh phỏng vấn ngày 09/ 05/ 2018

Thứ ba - 22/05/2018 22:11
STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH ĐỊA CHỈ NGÀY THÁNG NĂM SINH SỐ ĐIỆN THOẠI
NAM NỮ
2 HOÀNG NGỌC ĐẠI V   QUẢNG BÌNH 18/03/1988 0963xxx425
3 TRẦN ĐỨC TIỆP V   HÀ TĨNH 01/06/1996 0963xxx425
4 NGUYỄN ĐỨC NGỌC V   HÀ TĨNH 07/02/1989 0123xxx6007
5 NGUYỄN QUỐC SỸ V   QUẢNG BÌNH 25/02/1993 0166xxx0179
6 NGUYỄN LÊ LỘC V   NGHỆ AN 08/08/1996 0983xxx350
7 CAO THANH TỊNH V   HÀ TĨNH 08/10/1987 0983xxx455
8 THÁI HỮU LỰ V   HÀ TĨNH 01/01/1989 0978xxx979
9 LÊ HỮU HOÀNG V   HÀ TĨNH 06/06/1987 0982xxx354
10 NGUYỄN ĐỨC MẠNH V   HÀ TĨNH 16/09/1999 0918xxx746
11 NGUYỄN VĂN TUẤN V   HÀ TĨNH 02/11/1996 0166xxx6452
12 NGUYỄN MINH HIẾU V   HÀ TĨNH 19/08/1999 0167xxx7403
13 NGUYỄN MINH DIỆU V   HÀ TĨNH 07/04/1995 0972xxx338
14 LÊ VĂN ĐỨC V   HÀ TĨNH 18/01/1998 0971xxx208
15 NGUYỄN VĂN THÀNH V   NGHỆ AN 24/07/1993 0987xxx302
16 LÊ ANH TUẤN V   HÀ TĨNH 10/02/1989 0163xxx7560
17 ĐOÀN TRỌNG HIẾU V   HÀ TĨNH 29/03/1994 0168xxx8314
18 PHẠM HỮU THẾ V   HÀ TĨNH 29/10/1991 0169xxx1910
19 ĐÀM THANH NGÂN V   QUẢNG BÌNH 08/06/1991 0975xxx010
20 PHẠM VĂN TRUNG V   QUẢNG BÌNH 10/09/1989 0979xxx336
21 TRẦN VĂN THẾ V   NGHỆ AN 03/10/1994 0165xxx3755
22 NGUYỄN DUY CƯỜNG V   HÀ TĨNH 28/07/1993 0943xxx263
23 HÀ VĂN THỎA V   HÀ TĨNH 01/07/1993 0127xxx7791
24 PHẠM VIẾT TRUNG V   HÀ TĨNH 10/08/1989 0168xxx2099
25 PHAN HỮU KHẢI V   HÀ TĨNH 02/11/1995 0971xxx431
26 NGUYỄN TRỌNG CẢNH V   HÀ TĨNH 08/04/1977 0164xxx1023
27 NGUYỄN THÀNH VIÊN V   HÀ TĨNH 11/05/1993 0168xxx6023
28 TRẦN ĐỨC KIỀU V   HÀ TĨNH 10/11/1985 0969xxx498
29 NGUYỄN VĂN LONG V   QUẢNG BÌNH 27/07/1990 0167xxx2418
30 TRẦN DUY DƯƠNG V   NGHỆ AN 02/09/1993 0962xxx906
31 LÊ HỒNG SƠN V   HÀ TĨNH 27/12/1992 0169xxx4458
32 NGUYỄN ĐÌNH QUYẾT V   NGHỆ AN 01/10/1990 0968xxx645
33 PHAN VĂN ĐỨC V   HÀ TĨNH 26/06/1984 0163xxx5693
34 LÊ QUANG PHƯỢNG V   HÀ TĨNH 06/02/1985 0986xxx667
35 TRẦN ĐÌNH HÙNG V   HÀ TĨNH 10/01/1993 0981xxx742
36 LÊ THANH SƠN V   HÀ TĨNH 21/10/1998 0165xxx9322
37 NHỰ HỒNG GIANG V   HÀ TĨNH 08/05/1982 0162xxx3504
38 NGUYỄN SỸ ĐẠT V   HÀ TĨNH 20/04/1982 0975xxx279
39 NGUYỄN VĂN HẢI V   HÀ TĨNH 01/01/1994 0976xxx287
40 PHÙNG TIẾN ĐẠT V   HÀ TĨNH 12/07/1994 0163xxx2379
41 NGUYỄN MINH TUẤN V   HÀ TĨNH 23/11/1987 0917xxx726
42 NGUYỄN VĂN THẠCH V   NGHỆ AN 17/03/1995 0162xxx9458
43 NGUYỄN VĂN KỶ V   HÀ TĨNH 04/11/1999 0162xxx9752
55 LÊ VĂN TÀI V   HÀ TĨNH 10/06/1990 0973xxx198
56 HOÀNG MINH TỚI V   NGHỆ AN 07/11/1992 0985xxx506
57 HÀ HỌC QUÂN V   HÀ TĨNH 19/12/1992 0988xxx235
58 NGUYỄN QUỐC MẬU V   HÀ TĨNH 05/02/1992 0964xxx091
59 ĐƯỜNG CÔNG SIÊU V   HÀ TĨNH 12/07/1992 0987xxx394
60 TRẦN HỮU DỤNG V   HÀ TĨNH 18/01/1987 0968xxx560
61 NGUYỄN VĂN AN V   HÀ TĨNH 29/01/1990 0169xxx8656
62 NGUYỄN THẾ ANH V   HÀ TĨNH 11/09/1991 0981xxx056
63 TRẦN CÔNG MINH V   HÀ TĨNH 06/04/1996 0976xxx277
64 PHẠM THANH HUYẾN V   HÀ TĨNH 19/10/1996 0165xxx6968
65 NGUYỄN VĂN ĐỨC V   HÀ TĨNH 03/09/1985 0169xxx6129
66 NGUYỄN QUỐC QUYỀN V   HÀ TĨNH 02/09/1990 0168xxx9356
67 NGUYỄN VĂN PHÚ V   HÀ TĨNH 25/10/1989 0973xxx228
68 NGUYỄN VĂN MẠNH V   NGHỆ AN 10/12/1992 0167xxx9551
69 TRẦN NHÂN THẮNG V   HÀ TĨNH 15/06/1993 0978xxx313
70 LÊ VĂN SƠN V   HÀ TĨNH 10/10/1997 0984xxx102
71 NGUYẾN VĂN HẢI V   HÀ TĨNH 10/10/1988 0987xxx341
72 TRẦN NGUYÊN GIÁP V   HÀ TĨNH 28/08/1994 0987xxx932
73 LÊ QUỐC CƯỜNG V   QUẢNG TRỊ 04/06/1996 0125xxx3564
74 VƯƠNG ĐÌNH HOÀNG V   HÀ TĨNH 01/08/1993 0963xxx271
75 PHẠM VĂN SƠN V   NGHỆ AN 14/10/1994 0165xxx9373
76 TRƯƠNG THẾ ANH V   HÀ TĨNH 04/02/1994 0976xxx467
77 ĐÀO QUANG HẢO V   NGHỆ AN 09/04/1989 0975xxx494
78 NGUYỄN TRỌNG CHIẾN V   HÀ TĨNH 03/01/1995 0169xxx7369
79 HÀ TRUNG Ý V   HÀ TĨNH 12/11/1985 0974xxx769
80 NGUYỄN VĂN BÌNH V   HÀ TĨNH 06/10/1988 0911xxx780
81 NGUYỄN TIẾN HOÀNG V   HÀ TĨNH 20/09/1996 0167xxx6325
82 LÊ VĂN HẢI V   HÀ TĨNH 14/03/1994 0129xxx2273
83 LÊ QUANG MINH V   HÀ TĨNH 04/08/1993 0969xxx868
84 NGUYỄN VĂN VIỆT V   QUẢNG BÌNH 11/05/1990 0167xxx0894
85 NGUYỄN VĂN SÁU V   HÀ TĨNH 20/02/1995 0965xxx748
86 PHẠM XUÂN TRUNG V   HÀ TĨNH 06/10/1994 0941xxx987
87 NGUYỄN SỸ LONG V   NGHỆ AN 15/11/1989 0971xxx515
88 TRƯƠNG VĂN DƯƠNG V   NGHỆ AN 16/07/1996 0965xxx531
89 NGUYỄN VĂN THOẢN V   QUẢNG BÌNH 20/10/1990 0168xxx6101
94 HÀ XUÂN TÂM V   QUẢNG BÌNH 19/01/1987 0906xxx809
95 TRẦN SONG THAO V   NGHỆ AN 12/10/1997 0123xxx5535
96 NGUYỄN HỒNG TRI V   HÀ TĨNH 05/11/1993 0965xxx747
97 NGUYỄN TRUNG VUI V   QUẢNG TRỊ 29/03/1996 0962xxx815
98 NGUYỄN CÔNG TÙNG V   HÀ TĨNH 13/03/1993 0982xxx293
99 LÊ HÙNG V   HÀ TĨNH 20/06/1995 0978xxx486
100 TRỊNH XUÂN MINH V   HÀ TĨNH 01/08/1995 0168xxx9440
104 TRẦN VĂN QUYẾT V   HÀ TĨNH 10/01/1995 0165xxx0086
105 LÝ VIỆT HOÀNG V   HÀ TĨNH 11/03/1994 0165xxx7567
106 PHAN NGỌC THIÊN V   HÀ TĨNH 06/02/1995 0944xxx593
107 NGUYỄN VIẾT KHÔI V   HÀ TĨNH 26/06/1993 0169xxx8826
108 TRẦN TUẤN VŨ V   HÀ TĨNH 29/07/1993 0988xxx176
109 NGUYỄN VĂN LIÊN V   HÀ TĨNH 12/02/1993 0127xxx1073
110 NGUYỄN TIẾN ĐẠT V   HÀ TĨNH 10/10/1995 0967xxx648
111 NGUYỄN TRỌNG TUẤN V   HÀ TĨNH 14/07/1990 0966xxx113
112 NGUYỄN ANH NGỌC V   HÀ TĨNH 08/10/1984 0962xxx275
113 TRẦN HUY HÙNG V   HÀ TĨNH 06/07/1990 0916xxx729
119 TRẦN QUỐC PHIỆT V   HÀ TĨNH 02/12/1984 0976xxx726
120 VĂN XUÂN ĐÌNH V   HÀ TĨNH 10/05/1988 0963xxx055
121 TRẦN VIẾT ANH V   HÀ TĨNH 16/04/1995 0946xxx219
122 DƯƠNG NGỌC TIẾN V   HÀ TĨNH 01/09/1986 0947xxx384
123 HỒ HẬU ĐÔNG V   NGHỆ AN 25/08/1993 0164xxx9684
124 NGUYỄN CÔNG TRÌNH V   HÀ TĨNH 10/11/1991 0981xxx968
125 TRẦN VIẾT SAO V   HÀ TĨNH 12/11/1993 0987xxx799
126 TRẦN ĐÌNH HẢI V   HÀ TĨNH 20/12/1996 0942xxx870
127 LÊ VĂN BẮC V   HÀ TĨNH 26/03/1995 0987xxx641
129 PHAN VĂN YÊN V   HÀ TĨNH 05/03/1987 0961xxx625
130 NGUYỄN DOÃN TUẤN V   HÀ TĨNH 20/09/1998 0946xxx598
131 HOÀNG ĐỨC BẢO V   HÀ TĨNH 07/02/1994 0986xxx312
132 LÊ VĂN THỂ V   HÀ TĨNH 15/10/1993 0982xxx782
133 TRẦN VĂN DŨNG V   NGHỆ AN 20/07/1991 0978xxx391
134 CHẾ QUANG LÂN V   HUẾ 28/09/1993 0971xxx475
135 TRẦN ĐĂNG VŨ V   HÀ TĨNH 02/06/1998 0129xxx7723
136 ĐẬU VIẾT NAM V   NGHỆ AN 18/03/1997 0165xxx6389
152 LÊ THỊ NGỌC THI   V QUẢNG NAM 17/11/1990 0974xxx607
153 TRÀN THỊ THU HỒNG   V HÀ TĨNH 25/02/1992 0903xxx992
154 ĐOÀN TRỌNG VŨ V   HÀ TĨNH 27/09/1989 0976xxx755
160 NGUYỄN KHÁNH TRÌNH V   HÀ TĨNH 12/03/1987 0946xxx566
161 LÊ ĐÌNH TUẤN V   HÀ TĨNH 10/05/1991 0961xxx359
162 NGUYẾN QUỐC ĐẠT V   HÀ TĨNH 09/12/1996 0961xxx678
163 DƯƠNG CÔNG NGỌC V   HÀ TĨNH 26/12/1996 0125xxx8230
164 TRẦN SỸ QUANG V   HÀ TĨNH 14/07/1995 0969xxx765
165 NGUYỄN MẠNH HÀO V   HÀ TĨNH 07/11/1992 0125xxx2329

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Công cụ online
Quảng cáo
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Thành viên online1
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay2,539
  • Tháng hiện tại37,790
  • Tổng lượt truy cập17,122,831
Hướng dẫn
Gửi phản hồi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây