Chào mừng phiên giao dịch việc làm lần thứ 13 vào ngày 15/ 07/ 2019  tại sàn giao dịch việc làm Hà Tĩnh. Đ/c: số 156 đường Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh. ĐT: 02393.853.505
Chào mừng phiên giao dịch việc làm lần thứ 13 vào ngày 15/ 07/ 2019 tại sàn giao dịch việc làm Hà Tĩnh. Đ/c: số 156 đường Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh. ĐT: 02393.853.505
Đào tạo, giải quyết việc làm là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019!
Đào tạo, giải quyết việc làm là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019!
HELLO SUMMER 2019 !
HELLO SUMMER 2019 !
tuyen sinh du hoc

Danh sách trúng tuyển Formosa Hà Tĩnh phỏng vấn ngày 10/ 07/ 2018

Chủ nhật - 22/07/2018 11:35
Danh sách lao động trúng tuyển Formosa Hà Tĩnh phỏng vấn ngày 10/ 07/ 2018
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
(Có thể tải danh sách về xem tại đây)
TT HỌ VÀ TÊN NGÀY THÁNG NĂM SINH CHUYÊN NGÀNH SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NGUYỄN VĂN CHƯƠNG 06/06/1992 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0971xxx692
2 CAO XUÂN TÂM 15/10/1993 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0977xxx562
3 NGUYÊN ĐÌNH KHẢI 24/06/1996 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0163xxx5206
4 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 28/10/1996 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0167xxx6196
5 LÊ TRƯỜNG LƯU 02/06/1994 HÀN 0972xxx506
6 TRẦN Y KHÁNH 11/12/1995 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0983xxx520
7 NGUYỄN NGỌC HOÀN 18/03/1988 KT LẮP ĐẶT ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN 0902xxx371
8 HOÀNG VĂN HIẾU 26/03/1994 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0164xxx4198
9 NGUYỄN ĐÌNH HIỆP 16/09/1991 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0987xxx653
10 NGUYỄN HỒNG SƠN 16/08/1997 CNKT  ĐIỆN,ĐIỆN TỬ 0969xxx730
11 LƯƠNG HỮU TUYÊN 06/06/1988 HÀN VỎ TÀU THỦY 0164xxx0992
12 HỒ TUẤN VINH 10/10/1992 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0169xxx6721
13 TRẦN XUÂN PHỐ 28/11/1995 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0164xxx1121
14 PHAN ĐÌNH THẮNG 16/08/1995 HÀN 0163xxx1918
15 DƯƠNG DANH CHÍNH 13/09/1990 CN CÁN,KÉO KIM LOẠI 0919xxx621
16 HỒ THẾ TOÀN 06/05/1990 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0169xxx0491
17 NGUYỄN VĂN MẠNH 16/05/1990 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0982xxx436
18 ĐẶNG ĐÌNH ANH 20/09/1997 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0162xxx8943
19 HOÀNG TRỌNG LINH 13/07/1996 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0978xxx365
20 HOÀNG BÁ HUỆ 04/12/1998 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0963xxx055
21 LÊ HỒNG THÁI 10/01/1997 HÀN 0168xxx7174
22 NGUYỄN TUẤN ANH 11/05/1997 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0986xxx649
23 NGUYỄN HỮU NHẬT 07/04/1997 HÀN 0124xxx0879
24 PHAN HUY ĐỨC 19/04/1997 HÀN 0966xxx524
25 TRƯƠNG VĂN QUỲNH 13/05/1995 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0963xxx598
26 LÊ QUYẾT CHIẾN 07/10/1985 ĐIỆN LẠNH 0165xxx9243
27 NGUYỄN VĂN TÙNG 07/09/1994 CẮT GỌT KIM LOẠI 0964xxx579
28 UÔNG THÀNH TRUNG 20/08/1989 VẬN HÀNH VÀ SỮA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH 0979xxx410
29 NGUYỄN NGỌC TÌNH 15/06/1981 SẮT HÀN 0986xxx124
30 NGUYỄN VĂN ĐÔ 06/03/1985 CƠ KHÍ CHẾ TẠO 0165xxx7780
31 BÙI ĐỨC THÀNH 14/08/1997 CẮT GỌT KIM LOẠI 0972xxx904
32 NGUYỄN TIẾN THÀNH 21/08/1992 HÀN 0886xxx725
33 NGUYỄN CÔNG HẬU 02/04/1997 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0979xxx347
34 TRẦN QUANG ĐẠT 02/06/1996 CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ 0166xxx1021
35 NGUYỄN ĐĂNG THÂN 10/10/1992 CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 0169xxx6542
36 PHẠM TRUNG ĐỨC 06/07/1992 HÀN 0896xxx009
37 LÊ PHƯƠNG NAM 27/08/1997 ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP 0914xxx370
38 NGUYỄN TẤT ĐOÀN 10/11/1993 KT SỮA CHỮA,LẮP RÁP MÁY TÍNH 0166xxx5238
39 NGUYỄN VĂN TRUNG 14/04/1988 LUYỆN THÉP 0169xxx1089
40 PHẠM TẤN LỘC 20/10/1995 KT ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ 0165xxx3811
41 HÀ DUY BẢO 06/02/1990 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0164xxx8396
42 TRẦN VĂN PHI 25/10/1991 SƯ PHJAM TOÁN-TIN 0975xxx678
43 MAI TIẾN HÙNG 21/06/1989 HỆ THỐNG ĐIỆN 0977xxx115
44 HỒ SỸ THÀNH 01/10/1989 KT LẮP ĐẶT ĐIỆN VÀ ĐK TRONG CN 0988xxx116
45 NGUYỄN THÁI TIẾN 13/05/1994 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0962xxx975
46 TRẦN VĂN LẢM 16/09/1987 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0961xxx014
47 NGÔ XUÂN ANH TUẤN 24/01/1997 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0967xxx343
48 TRẦN VĂN TUẤN 16/12/1991 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0979xxx953
49 NGUYỄN ANH TUẤN 04/12/1993   0971xxx882
50 HOÀNG THỊ HOA 03/03/1996   0963xxx397
51 HÀ HUY NGỌC 18/07/1996   0164xxx5441
52 NGUYỄN XUÂN PHƯỢNG 21/11/1994 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0164xxx1186
53 LÊ VĂN PHÚC 05/11/1986 VẬN HÀNH LÒ HƠI 0964xxx185
54 VÕ TÁ ĐỨC 15/08/1987 SỮA CHỮA CƠ ĐIỆN MỎ 0163xxx6856
55 NGUYỄN CẢNH QUÂN 03/10/1996 KT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 0163xxx0710
56 NGUYỄN VĂN TUẤN 02/02/1994 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0904xxx837
57 THÁI VĂN THÙY 07/03/1995 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0167xxx2196
58 VÕ  ĐÌNH THÌN 27/11/1990 CNKT Ô TÔ 0166xxx2425
59 PHẠM VĂN TOẢN 08/06/1996 HÀN 0984xxx287
60 ĐÀO VĂN NGHĨA 02/10/2000 HÀN 0166xxx0878
61 TÔ NGỌC DIỄN 03/06/1996 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0886xxx54
62 VƯƠNG QUỐC CƯỜNG 11/11/1992 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0976xxx978
63 TRƯƠNG XUÂN NAM 06/09/1988 CNKT ĐIỆN TỬ  0973xxx745
64 NGUYỄN VĂN TRUNG 10/01/1994 HÀN 0978xxx543
65 HOÀNG VĂN QUÂN 01/10/1996 CẮT GỌT KIM LOẠI 0975xxx706
66 PHẠM XUÂN HÒA 04/09/1990 CN CÁN,KÉO KIM LOẠI 0962xxx377
67 PHẠM ĐỨC THÀNH 29/12/1991 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0911xxx543
68 NGÔ ĐỨC TỚI 06/04/1993 KỸ THUẬT HÀN 0987xxx302
69 LÊ VĂN NGỌC 03/02/1991 VẬN HÀNH VÀ SỨA CHỮA MÁY TÀU THỦY 0975xxx360
70 NGUYỄN DUY KIÊN 19/05/1996 KT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 0166xxx0299
71 TRẦN THANH QUANG 25/01/1997 HÀN 0167xxx7633
72 NGUYỄN THANH LÂM 15/08/2000 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0166xxx9472
73 LÊ VĂN LỢI 10/04/1995 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0932xxx525
74 NGUYỄN TIẾN NAM 10/04/1997 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0124xxx4789
75 ĐẬU THANH CẢNH 10/06/1993 CNTT 0164xxx0666
76 NGUYỄN NHƯ LONG 20/07/1988 LÁI MÁY XÚC,MÁY ỦI 0969xxx928
77 ĐẶNG ĐỨC THIÊN 02/09/1999 HÀN 0169xxx4623
78 VÕ TRỌNG HOÀNG 15/07/1996 HÀN 0964xxx987
79 NGUYẾN TRUNG HIẾU 09/06/2000 HÀN 0915xxx530
80 TRẦN VĂN LỰC 29/04/1992 CNKT ĐIỆN,ĐIỆN TỬ 0979xxx255
81 NGUYỄN HOÀNG CHUNG 16/08/1997 CẮT GỌT KM LOẠI 0963xxx863
82 VÕ THÁI BÌNH 09/04/1992   0973xxx266
83 LÊ VĂN SINH 23/07/1981 CN CÁN,KÉO KIM LOẠI 0982xxx616
84 ĐẶNG DUY THANH 11/07/1993 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG 0972xxx423
85 NGUYỄN SỸ DŨNG 08/01/1992 CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ 0966xxx584
86 NGUYỄN THỊ THỦY 14/10/1995 KẾ TOÁN 0168xxx0809
87 HÀ DUY LÂM 15/09/1988 CÔNG NGHỆ Ô TÔ 0968xxx237
88 LƯƠNG HỮU THẾ 02/05/1993 CẮT GỌT KM LOẠI 0979xxx154
89 HUỲNH VIẾT TỐ 20/10/1984 CÔNG NGHỆ Ô TÔ 0981xxx488
90 NGUYỄN THỊ TÂM 03/04/1996 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 0962xxx579
91 NGUYỄN THỊ THẢO 12/02/1991 CNKT HÓA HỌC 0973xxx189
92 LÊ THỊ THU HÀ 02/08/1991 SƯ PHẠM SINH-HÓA 0169xxx5406
93 NGUYỄN THỊ NGA 01/04/1994 KẾ TOÁN 0169xxx5900
94 NGUYỄN XUÂN HẢI 05/01/1991 ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 0125xxx5584
95 LÊ THỊ HƯƠNG 20/10/1993 DƯỢC SỸ 0164xxx8959
96 HÀ  VĂN TUYÊN 09/10/1989 CN CHẾ TẠO VỎ TÀU THỦY 0974xxx326
97 NGUYỄN TIẾN CƯỜNG 10/09/1997 KT ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ 0165xxx7645
98 NGUYỄN ĐỨC HIỆP 15/12/1987 ĐIỆN TỬ  0983xxx962
99 NGUYỄN VĂN MIỀN 10/05/1991 KỸ THUẬT HÀN 0986xxx209
100 NGUYỄN ANH TUẤN 21/01/1993 CÔNG TÁC XÃ HỘI 0964xxx067
101 BÙI XUÂN DUY 04/02/1990   0985xxx261
102 NGUYỄN VĂN HIẾU 08/01/1995   0127xxx8458
103 NGUYỄN VĂN THẮNG 22/06/1991   0971xxx669
104 TRƯƠNG XUÂN MẠNH 07/05/1993   0973xxx796
105 TRẦN CÔNG CHƯƠNG 27/03/1986   0977xxx913
106 NGUYỄN TRUNG HIẾU 01/07/1996   0164xxx3005  
107 NGUYỄN THÀNH LONG 10/04/1987   0973xxx487
108 BÙI XUÂN PHONG 08/02/1986   0982xxx877
109 PHAN THẾ THÀNH 22/12/1994   0125xxx2101

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hotline
Canada
Du học Đức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập70
  • Hôm nay1,627
  • Tháng hiện tại97,025
  • Tổng lượt truy cập17,885,569
Trung tâm Anh ngữ Golden
TA1

   Giờ học Tiếng Anh

TA4

eps3
Cẩm nang du học


nb

Tin tuyển dụng
Gửi phản hồi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây