Tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp tháng 5 năm 2024

Thứ sáu - 07/06/2024 04:57
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 05 NĂM 2024
   
I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
TT Nội dung Số lượng Lũy kế
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 726 2,975
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 533 1,836
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 2
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 779 2,731
Nam < = 24 tuổi 25 101
25 - 40 tuổi 245 650
> 40 tuổi 80 369
Nữ < = 24 tuổi 65 156
25 - 40 tuổi 309 1,026
> 40 tuổi 55 429
4 Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 2 32
Sau 02 ngày không nhận 2 15
Làm đơn đề nghị không có nhu cầu 0 0
Khác (Thu hồi) 0 17
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 14 77
Chuyển đến 7 60
6 Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người) 15 112
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 6 31
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 541 3,227
Trong đó: Hết thời gian hưởng 511 3,072
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 6 35
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác 24 120
9 Số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)  1508 11,754
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người)  100 572
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) Tổng 21 96
Trong đó Số người đang hưởng TCTN
 được hỗ trợ học nghề
21 93
Số người đang hưởng TCTN ở địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 1 4
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định ( đồng) Tổng 13,878,079,810 50,505,654,929
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp  13,810,879,810 50,154,804,929
03 tháng – 06 tháng Số quyết định 596 1,997
Số tiền chi TCTN 7,454,609,572 23,273,855,949
07 tháng – 12 tháng Số quyết định 183 734
Số tiền chi TCTN 6,356,270,238 26,880,948,980
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 67,200,000 350,850,000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN
được hỗ trợ học nghề
67,200,000 342,750,000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 8,100,000
13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng) 3,389,872 16,516,767
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)   Tổng 15 73
  Vùng 1 6 26
      Vùng 2 4 22
  Vùng 3 3 15
  Vùng 4 1 5
  Lương cơ sở 1 5
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) 5 25
II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
- Trong tháng 05/2024, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm tăng nhẹ so với tháng 3(tăng 15%)   
- Người lao động được hướng dẫn thực hiện một cách tận tình, chu đáo, kỹ càng. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người lao động được đẩy mạnh.
- Số lượng lao động có nhu cầu chuyển tỉnh tăng                                                                                                                                              - Số người nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia là: 571/726 hồ sơ đạt 79%    
-  Hình thức chi trả TCTN qua thẻ ATM: đạt 100%                                                                  

Trên đây là tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh tháng 5 năm 2024./.


 

Tác giả: admin_bhtn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây