Hà Tĩnh ban hành kế hoạch mới nhất về khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng

Thứ ba - 22/12/2020 02:11
Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ, hôm nay (21/12), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký ban hành kế hoạch thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư.
Hà Tĩnh ban hành kế hoạch mới nhất về khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng

      Kế hoạch nêu rõ: Căn cứ Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 6682/BNV-CCVC ngày 18/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ;

      Trên cơ sở kết quả rà soát sai phạm trong công tác tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ về phương án khắc phục theo hình thức tuyển dụng không qua thi tuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức và phân cấp thẩm quyền thực hiện cho các sở, ngành, địa phương tại Công văn số 6716/BNV-CCVC ngày 21/12/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư.

Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

      Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ và các Công văn: số 6682/BNV-CCVC ngày 18/12/2020, số 6716/BNV-CCVC ngày 21/12/2020 của Bộ Nội vụ.

      Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển: có hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định của kế hoạch này; được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có bản nhận xét 5 năm gần nhất đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt.

      Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: theo quy định của pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của vị trí tuyển dụng lại.

Tuyển dụng bằng hình thức không qua thi

      Đối với các trường hợp được tuyển dụng vào cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa qua thi: thực hiện tuyển dụng bằng hình thức tuyển dụng không qua thi, thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiến hành tuyển dụng theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 6716/BNV-CCVC ngày 21/12/2020.

      Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải khắc phục về quy trình, thủ tục tuyển dụng: lấy ý kiến đánh giá, nhận xét của người đứng đầu đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức về việc trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và không thu hồi quyết định theo Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ.

      Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 39 Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019: “d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý”; Công văn số 6716/BNV-CCVC ngày 21/12/2020 của Bộ Nội vụ và phân cấp quản lý của UBND tỉnh tại Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013; UBND tỉnh phân cấp cho các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ.

      Từ 23 - 25/12, nhận hồ sơ đề nghị xem xét khắc phục sai phạm

      Thời gian nhận hồ sơ đề nghị xem xét khắc phục sai phạm từ ngày 23/12/2020 đến ngày 25/12/2020. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tại các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

      Thành phần hồ sơ gồm: bản đánh giá, nhận xét của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức về mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức, uy tín trong 5 năm gần nhất. Trường hợp người được tuyển dụng đã chuyển công tác qua nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đang sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trao đổi bằng văn bản với cơ quan, đơn vị người được tuyển dụng đã công tác trước đây để làm cơ sở đánh giá, nhận xét.

      Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của người dự tuyển theo yêu cầu tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng lại (trường hợp bản sao chưa có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu).

      Bản sao quyết định tuyển dụng (trường hợp bản sao chưa có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu).

      Thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

      Địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch: tại các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

      Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch; tổ chức thẩm định kết quả đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng; thành lập hội đồng kiểm tra sát hạch;

      Sau khi có kết quả kiểm tra sát hạch thì quyết định thu hồi hoặc không thu hồi quyết định tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức (trường hợp không thu hồi quyết định tuyển dụng thì được giữ nguyên các quyết định có liên quan về công tác cán bộ sau khi được tuyển dụng trước đó; trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng thì đồng thời thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức đó sau khi được tuyển dụng mà không yêu cầu phải bồi hoàn các khoản tiền lương, phụ cấp và chế độ, chính sách khác theo quy định mà cán bộ, công chức, viên chức đã nhận kể từ khi được tuyển dụng).

      Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 486/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây