STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 141/2016/NĐ-CP 09/10/2016 Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
2 72/2016/TT-BTC 18/05/2016 Thông tư 72/2016/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp , quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làmThông tư có hiệu lực kể từ 5 tháng 7 năm 2016 đến 31 tháng 12 năm 2016 từ 01/01/2017 phí dịch vụ việc làm chuyển sang thực hiện giá dịch vụ
3 23/2016/TT-BTC 15/02/2016 Thông tư 23/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
4 04/2016/NĐ-CP 05/01/2016 Nghị định 04/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2009/NĐ-CP
5 59/2015/TT-BLĐTBXH 28/12/2015 Thông tư quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
6 115/2015/NĐ-CP 10/11/2015 Nghị định 115 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiêm xã hội bắt buộc
7 28/2015/TT-BLĐTBXH 30/07/2015 Thông tư quy định chi tiết điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp
8 28/2015/NĐ-CP 11/03/2015 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2015
9 16/2015/NĐ-CP 13/02/2015 Nghị định quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập
10 58/2014/QH13 19/11/2014 Luật BHXH có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
11 105/2014/NĐ-CP 14/11/2014 Nghị định 105 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT
12 38/2013/QH13 15/11/2013 Luật Việc làm được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, quy định về chính sách hỗ trợ việc làm, thông tin thị trường lao động, đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.
13 22/2013/TT-BLĐTBXH 14/10/2013 Thông tư quy định về mẫu và nội dung hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng đưa người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài
14 52/2009/NĐ-CP 02/06/2009 Nghị định 52/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
15 21/2007/TT-BLĐTBXH 07/10/2007 THÔNG TƯ
Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
16 126/2007/NĐ-CP 31/07/2007 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật người VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đông
17 72/2006/QH11 28/11/2006 Luật Người VN đi làm việc ở nước ngoài được QH thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực kể từ 01/7/2007

Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây