Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh

I.  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM HÀ TĨNH

1.Chức năng
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, có chức năng thực hiện các nhiệm vụ: Thu thập, phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động; tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm, giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cung ứng lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện và tự chịu trách nhiệm liên doanh, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ về đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng, giáo dục nghề nghiệp, Tư vấn du học và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Địa chỉ giao dịch:
- Trụ sở chính: Số 156 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại02393.851.295/ 0239.853505 
- Trung tâm có 02 cơ sở và 01 Trung tâm:
+ Cơ sở đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Golden tại đường Phan Bội Châu, Phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 
Điện thoại: 02393.850.367
+ Sàn giao dịch việc làm và cơ sở đào tạo tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 02393.734.789
+  Trung tâm tiếp nhận hồ sơ Bảo hiểm thất nghiệp tại UBND phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại :02393.575.525
2.Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2.2. Hoạt động tư vấn, gồm:
a) Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, tư vấn du học, tư vấn đào tạo, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
b) Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;
c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;
d) Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.
2.3. Giới thiệu việc làm cho người lao động.
2.4. Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;
b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
c) Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
d) Thực hiện theo dõi tình trạng việc làm cho người lao động được giới thiệu hoặc cung ứng tối thiểu 03 tháng hoặc trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động đối với những trường hợp thực hiện hợp đồng lao động dưới 03 tháng theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP.
2.5. Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.
2.6. Phân tích và dự báo thị trường lao động.
2.7. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.
2.8. Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm, kỹ năng làm việc, giáo dục nghề nghiệp, dạy ngoại ngữ theo quy định pháp luật.
2.9. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm và phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.
2.10. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng lao động.
2.11. Ký kết hợp đồng lao động, sử dụng, quản lý viên chức, người lao động, số lượng người làm việc và liên doanh, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ về đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng, giáo dục nghề nghiệp, tư vấn du học và và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật đáp ứng nhu cầu của xã hội.
2.12. Được quyết định giá dịch vụ bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý; trường hợp dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì thực hiện theo mức giá cụ thể, khung giá do cơ quan có thẩm quyền quy định.
2.13. Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Lãnh đạo Trung tâm gồm :
 - Giám đốc:
   Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương.
- Phó Giám đốc:
   Ông: Nguyễn Minh Hiền
2. Các phòng, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm:
  - Phòng Kế hoạch - Tài chính, Tổng Hợp;
  - Phòng Tư vấn, Giới thiệu việc làm - Thông tin thị trường lao động;
  - Phòng Đào tạo và Cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài;
  - Phòng Bảo hiểm thất nghiệp;
  - Ngoài ra, Trung tâm có Sàn giao dịch việc làm Kỳ Anh và thuê văn phòng tiếp nhận hồ sơ BHTN tại thị xã Hồng Lĩnh

 

TRỤ SỞ CHÍNH TRUNG TÂM
   Trụ sở chính của Trung tâm, số 156 đường Trần Phú, tp Hà Tĩnh
394074024 314678601182900 5248455723498984245 n

 Cơ sở đào tạo nghề và Trung tâm Tin học, ngoại ngữ Golden tại Phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh

 
SÀN KA

Sàn giao dịch việc làm Kỳ Anh, đường 1B - P. Kỳ Long - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây