UBND thành phố Hà Tĩnh tuyển dụng 35 viên chức đơn vị sự nghiệp

Thứ tư - 28/06/2023 05:55
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 35 viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2023.
UBND thành phố Hà Tĩnh tuyển dụng 35 viên chức đơn vị sự nghiệp

I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng & Phát triển quỹ đất: 30 chỉ tiêu.

- Vị trí Kế toán: 03 chỉ tiêu;

- Vị trí Hành chính tổng hợp: 01 chỉ tiêu;

- Vị trí Kỹ thuật - Giám sát: 07 chỉ tiêu;

- Vị trí Kế hoạch - Đầu tư: 02 chỉ tiêu;

- Vị trí Đấu thầu: 05 chỉ tiêu;

- Vị trí Giải phóng mặt bằng: 05 chỉ tiêu;

- Vị trí Phát triển quỹ đất: 07 chỉ tiêu.

2. Đội Quản lý trật tự đô thị: 05 chỉ tiêu

- Vị trí Kế hoạch đầu tư đấu thầu: 02 chỉ tiêu;

- Vị trí Kỹ thuật giám sát quản lý dự án: 03 chỉ tiêu.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

1. Tiêu chuẩn

1.1. Tiêu chuẩn chung: Thực hiện theo quy định của Luật Viên chức 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức năm 2019.

1.2. Tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ:

1.2.1. Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng & Phát triển quỹ đất

- Vị trí Kế toán: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán; Tài chính ngân hàng.

- Vị trí Hành chính tổng hợp: Đại học trở lên, chuyên ngành Tin học.

- Vị trí Kỹ thuật - Giám sát: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng; Dân dụng và công nghiệp; Vi khí hậu và môi trường xây dựng; Xây dựng cầu đường; Cấp thoát nước.

- Vị trí Kế hoạch - Đầu tư: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán - Tài chính; Quản trị kinh doanh; Kinh tế luật; Quản lý kinh tế; Kinh tế quốc tế.

- Vị trí Đấu thầu: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Xây dựng cầu đường.

- Vị trí Giải phóng mặt bằng: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kế toán; Kinh tế luật; Quản trị kinh doanh; Quản lý kinh tế; Kinh tế quốc tế.

- Vị trí Phát triển quỹ đất: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kỹ thuật xây dựng công trình; Xây dựng cầu đường; Cầu đường bộ.

1.2.2. Đội Quản lý trật tự đô thị:

- Vị trí Kế hoạch đầu tư đấu thầu: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Kinh tế xây dựng; Kỹ thuật công trình xây dựng; Xây dựng dân dụng công nghiệp; Quản lý kinh tế.

- Vị trí Kỹ thuật giám sát quản lý dự án: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Kiến trúc sư; Kinh tế xây dựng; Kỹ thuật công trình xây dựng; Xây dựng dân dụng công nghiệp; Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; Quản lý đô thị; Cấp thoát nước; Cây xanh, điện chiếu sáng, rác thải; Kỹ thuật điện, năng lượng tái tạo.

Phụ lục chi tiết xem TẠI ĐÂY

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và điều 5, Nghị định 115/2020/NĐ-CP, cụ thể: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung tuyển dụng:

Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2023 được thực hiện theo 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

- Hình thức thi: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, Chủ tịch UBND thành phố quyết định một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; thực hành; thi viết.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

3.2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người dự tuyển viên chức trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính; người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu dự tuyển.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển xemTẠI ĐÂY.

2. Thời gian, địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tuyển dụng:

2.1. Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 28/6/2023 (Lưu ý: Khi đăng ký dự tuyển, thí sinh nộp kèm 03 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ người nhận).

2.2. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh (số 72, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

2.3. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng:

- Thời gian: Dự kiến tháng 9/2023.

- Địa điểm: UBND thành phố sẽ thông báo sau bằng văn bản.

Thông báo này được đăng tải trên Báo Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử thành phố; phát sóng trên hệ thống truyền thanh thành phố; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND thành phố và nơi tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển.

V. PHÍ TUYỂN DỤNG

Mức thu phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ, số điện thoại: 0914409991/0915443998) để được hướng dẫn./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Hiếu

Nguồn tin: baohatinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây