Danh sách trúng tuyển Formosa Hà Tĩnh phỏng vấn ngày 10/ 06/ 2019

Chủ nhật - 23/06/2019 22:11
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN PHỎNG VẤN NGÀY 26/ 04/ 2019
(Có thể tải danh sách tại đây)
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG  
 
1 ĐINH NGỌC KHÁNH 01/09/1999 0799xxx864 THPT LÊ QUẢNG CHÍ  
2 NGUYỄN HỮU CẦU 10/09/1989 0961xxx766 CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2  
3 LÊ XUÂN LƯU 04/10/1987 0812xxx668 CĐ CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP-HỆ TRUNG CẤP  
4 TRẦN ĐÌNH THẮNG 05/10/1990 0889xxx413 CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN-LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN  
5 NGUYỄN VĂN VŨ 25/07/1992 0375xxx798 THPT KỲ ANH  
6 NGUYỄN VĂN PHONG 12/12/2000 0815xxx738 CĐ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH- HỆ TRUNG CẤP  
7 ĐINH MINH ĐỨC 22/10/1995 0888xxx234 THPT MINH HÓA  
8 TRẦN QUỐC HẢI 25/02/1999 0979xxx972 CĐ NGHỀ KT VIỆT ĐỨC NGHỆ AN-HỆ TRUNG CẤP  
9 DƯƠNG CÔNG QUANG 09/09/1991 0919xxx004 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH  
10 NGUYỄN HỮU SỸ 26/04/1996 0399xxx458 THPT NGUYỄN ĐÌNH LIỄN  
11 NGUYỄN HUY CHƯƠNG 20/01/1993 0375xxx096 THPT SỐ 3 QUẢNG TRẠCH  
12 NGUYỄN VĂN ĐỨC 22/06/1994 0976xxx023 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH  
13 TRẦN NGỌC HÀ 12/01/1991 0974xxx336 CĐ NGHỀ HÀNG HẢI TP HỒ CHÍ MINH  
14 THIỀU VĂN HOÀN 06/08/1987 0855xxx030 CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN-LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN  
15 TRẦN ĐÌNH TRỌNG 23/10/1997 0366xxx069 CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ  
16 BÙI VĂN HIẾN 17/05/1984 0948xxx590 THPT THẠCH THÀNH 2  
17 TRƯƠNG NGỌC SANG 20/11/1997 0393xxx363 CĐ NGHỀ SỐ 5- BQP-HỆ TRUNG CẤP  
18 PHẠM CHÍ TRUNG 06/06/1981 0977xxx696 ĐÀO TẠO NGHỀ CƠ ĐIỆN-LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN  
19 NGUYỄN HỮU BẮC 28/06/2000 0857xxx124 CĐ KT VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH- HỆ TRUNG CẤP  
20 VÕ NGỌC HOÀI 12/12/1982 0983xxx169 ĐH SƯ PHẠM KT VINH- HỆ CAO ĐẲNG  
21 TRẦN QUỐC ĐẠT 17/08/2000 0378xxx483 THCS ĐỒNG LỘC  
22 LÊ MINH HUYẾN 04/08/1999 0353xxx780 CĐ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH- HỆ TRUNG CẤP  
23 ĐẬU MINH SÁNG 15/11/1987 0948xxx016 CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ  
24 NGUYỄN TIẾN DŨNG 20/07/1995 0962xxx781 TRUNG CẤP Y TẾ QUẢNG BÌNH  
25 ĐẬU XUÂN TRƯỜNG 10/03/1995 0354xxx264 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH  
26 ĐÀO SỸ NGHĨA 21/10/1996 0384xxx955 CĐ NGHỀ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH  
27 TRẦN QUỐC CƯỜNG 12/06/1991 0854xxx234 CĐ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM  
28 NGUYỄN XUÂN VĂN 10/08/1989 0396xxx669 CĐ NGHỀ LILAMA 2  
29 NGUYỄN VĂN PHONG 15/05/1998 0889xxx635 TC NGHỀ KINH TẾ- KT BẮC NGHỆ AN  
30 NGUYỄN CÔNG LONG 19/05/1997 0848xxx555 THPT CAN LỘC  
31 KIỀU ĐÌNH BẰNG 19/09/2000 0987xxx143 TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH  
32 TRƯƠNG QUỐC PHÚC 07/03/1987 0911xxx271 ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM- HỆ CAO ĐẲNG  
33 TRẦN ANH 11/06/1995 0976xxx939 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH-HỆ TRUNG CẤP  
34 PHẠM QUANG THÁI 29/09/1996 0911xxx432 THPT KỲ ANH  
35 ĐẶNG KHẮC THANH 10/05/1986 0973xxx065 THPT BC DIỄN CHÂU  
36 VÕ XUÂN NĂM 05/06/1992 0978xxx555 THPT LÊ QUẢNG CHÍ  
37 NGUYỄN TIẾN VƯỢNG 06/01/1985 0373xxx810 TH GDTX QUẢNG TRẠCH  
38 NGUYỄN VĂN MẠNH 24/10/1994 0868xxx778 TRUNG CẤP XÂY DỰNG MIỀN TRUNG  
39 DƯƠNG ÁNH PHƯỚC 10/02/1985 0982xxx494 ĐH KT-KT CÔNG NGHIỆP-HỆ CAO ĐẲNG  
40 PHÙNG DUY CƯỜNG 05/03/1987 0978xxx538 ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI -HỆ TC  
41 NGUYỄN VĂN DANH 20/07/1984 0979xxx015 ĐÀO TẠO NGHỀ CƠ ĐIỆN-LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN  
42 NGUYỄN VĂN DŨNG 08/08/1986 0943xxx967 THCS CẨM HÀ  
43 NGUYỄN CÁT LƯỢNG 12/03/1994 0965xxx727 THPT ĐINH BẠT TỤY  
44 NGUYỄN VĂN NHÂN 10/06/1994 0965xxx348 THCS KỲ THỊNH  
45 TRẦN TRUNG ĐỨC 21/09/1998 0936xxx540 CĐ NGHỀ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH- HỆ TRUNG CẤP  
46 LÊ VĂN ĐÀO 12/03/1988 0975xxx307 TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 5  
47 NGUYỄN VĂN THÀNH 16/11/1997 0398xxx892 TT GDTX KỲ ANH  
48 LÊ VĂN PHÀNG 04/10/1985 0988xxx976 TT GDTX KỲ ANH  
49 NGUYỄN VĂN ĐỨC 16/06/1994 0963xxx758 THPT NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂU  
50 NGUYỄN VĂN NHẬT 22/08/1999 0907xxx871 TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH  
51 LÊ XUÂN TIẾN 16/02/1998 0869xxx711 CĐ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH  
52 TRẦN KHẮC HẢI 03/08/1998 0522xxx819 CĐ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH  
53 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 13/10/1985 0973xxx692 CĐ NGHỀ SÔNG ĐÀ- HỆ TC  
54 NGUYỄN THANH SƠN 21/09/1989 0913xxx257 CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN-LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN-HỆ TC  
55 HOÀNG XUÂN CHINH 20/06/1989 0984xxx346 TRUNG CẤP KT CÔNG NGHIỆP  
56 PHẠM VĂN HƯƠNG 18/08/1992 0967xxx892 CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ-HỆ TC  
57 LÊ VĂN DỤNG 13/09/1998 0335xxx539 CĐ KTCN VIỆT NAM- HÀN QUỐC-HỆ TC  
58 BÙI XUÂN THẢO 13/06/1996 0963xxx496 THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU  
59 VÕ XUÂN ĐỨC 02/02/1990 0869xxx615 CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN- LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN-HỆ TC  
60 ĐỔ XUÂN HÙNG 20/10/1984 0984xxx384 CÔNG NHÂN KT VÀ BỒI DƯỠNG CBNV XÂY DỰNG  
61 LÊ VĂN BÌNH 04/07/1989 0941xxx387 TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH  
62 CHU THANH HÀ 24/02/1995 0979xxx656 TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH  
63 NGUYỄN MINH ĐỨC 09/07/1997 0399xxx888 CĐ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH- HỆ TRUNG CẤP  
64 LÊ QUỐC KHÁNH 07/07/1985 0974xxx194 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH  
65 TRẦN VIẾT HIỆP 10/07/1987 0977xxx657 CĐ NGHỀ CƠ  ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN- HỆ TC  
66 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 13/05/1985 0984xxx807 DẠY NGHỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN TRUNG BỘ  
67 LÊ VĂN LÀNH 01/06/1982 0972xxx669 TRUNG HỌC VÀ DẠY NGHỀ CƠ ĐIỆN- XÂY DỰNG NN VÀ PTNT  
68 NGUYỄN MINH CHIẾN 26/04/1996 0855xxx522 CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 4-BQP-HỆ TC  
69 DƯƠNG VĂN CƯ 03/07/1989 0972xxx259 TC NGHỀ CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY ĐÀ NẴNG  
70 NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG 21/03/1997 0858xxx248 CĐ VIỆT ĐỨC NGHỆ AN-HỆ TC  
71 NGUYỄN VĂN TUẤN 03/03/1996 0985xxx747 CĐ NGHỀ ĐĂK LĂK  
72 ĐẶNG VĂN LƯỢNG 29/12/1990 0971xxx856 CĐ KT VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH- HỆ TRUNG CẤP  
73 PHAN TRỌNG NGHỊ 08/08/1983 0973xxx884 KT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM- HÀN QUỐC  
74 TRẦN VŨ DUY 12/10/1988 0985xxx584 TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH  
75 HOÀNG DUY KHÁNH 04/12/1993 0364xxx593 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH  
76 HOÀNG VĂN HÙNG 14/03/1986 0982xxx785 TRUNG HỌC KT NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH HÀ TĨNH  
77 HOÀNG ANH TIẾN 10/02/1988 0349xxx156 CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ  
78 NGUYỄN HUY HOÀNG 01/03/2001 0776xxx301 TRUNG CẤP KỸ NGHỆ HÀ TĨNH  
79 TRẦN VĂN ĐẠT 10/03/1987 0988xxx005 TRUNG CẤP NGHỀ XÂY LẮP ĐIỆN  
80 TRẦN TRUNG HƯỚNG 08/12/1990 0963xxx434 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH  
81 DƯƠNG TUẤN VŨ 16/07/2000 0818xxx105 CĐ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH -HỆ TRUNG CẤP  
82 TRẦN ĐÌNH HẢI 06/06/2000 0989xxx504 TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH  
83 PHAN CÔNG TUẤN 23/10/1993 0385xxx565 TRUNG CẤP XÂY DỰNG MIỀN TRUNG  
84 NGUYỄN VĂN NGỌC 10/08/1990 0964xxx675 TC NGHỀ CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY III  
85 NGUYỄN XUÂN HOÀNG 09/10/1992 0944xxx128 TC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ TĨNH  
86 DƯƠNG MẠNH HÙNG 23/11/2000 0972xxx693 CĐ KT VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH- HỆ TRUNG CẤP  
87 TRỊNH VĂN PHỤNG 14/02/1992 0369xxx094 CĐ NGHỀ NGUYỄN VĂN TRỖI  
88 NGUYỄN VĂN VINH 24/10/1998 0868xxx761 CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN- LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN-HỆ TRUNG CẤP  
89 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 10/02/1998 0978xxx303 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH-HỆ TRUNG CẤP  
90 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 10/05/1991 0978xxx910 CĐ NGHỀ LILAMA 2  
91 NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG 20/05/1994 0979xxx697 CĐ NGHỀ SỐ 22-BQP-HỆ TRUNG CẤP  
92 VƯƠNG VĂN LƯU 25/12/1991 0977xxx908 CĐ NGHỀ BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG  
93 BÙI XUÂN LONG 20/08/1991 0384xxx790 CĐ NGHỀ LILAMA 2-HỆ TRUNG CẤP  
94 LÊ QUANG NGỌC 30/06/1986 0969xxx131 CĐ NGHỀ HÀ NAM-HỆ TC  
95 VĂN THỊ HƯƠNG 05/05/1992 0387xxx662 CĐ KINH TẾ- KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG  
96 THÁI ANH VŨ 02/05/1981 0919xxx645 TRUNG HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI KHU VỰC II  
97 NGUYỄN NGỌC QUYẾN 17/04/1992 0377xxx680 CĐ NGHỀ QUY NHƠN  
98 BÙI HUY PHONG 30/06/1993 0968xxx617 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH  
99 NGUYỄN ĐỨC YÊN 03/02/1992 0972xxx909 ĐH SƯ PHẠM KT VINH- CAO ĐẲNG  
100 LÊ THẾ TOẢN 20/09/1995 0825xxx739 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH-HỆ TRUNG CẤP  
101 NGUYỄN VĂN QUỐC 01/09/1995 0392xxx703 TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH  
102 HỒ PHÚC NGHIÊM 15/03/1999 0344xxx893 CĐ KT VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH- HỆ TRUNG CẤP  
103 MAI XUÂN AN 14/05/1990 0865xxx238 CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ  
104 TRẦN BÁ NHƠN 03/09/1991 0971xxx091 CĐ CÔNG NGHỆ VÀ KT CÔNG NGHIỆP  
105 NGUYỄN BẢO TRUNG 04/04/1994 0948xxx111 CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG-HỆ TC  
106 BÙI HỮU THẮNG 01/07/1996 0965xxx193 CĐ NGHỀ SỐ 4- BQP- HỆ TC  
107 MAI CHÍ TOÀN 21/03/1991 0943xxx345 CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI II  
108 VÕ TÁ HIẾU 01/08/1993 0941xxx976 CĐ GTVT MIỀN TRUNG  
109 NGUYỄN HOÀNG ANH 04/02/1986 0904xxx667 ĐH SƯ PHẠM KT VINH- HỆ CAO ĐẲNG  
110 TRẦN VĂN TIẾN 04/04/1989 0354xxx770 SỸ QUAN CÔNG BINH  
111 NGUYỄN VĂN HÙNG 23/02/1998 0372xxx70 CĐ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH  
112 NGUYỄN ĐỨC QUANG 20/08/1995 0857xxx424 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH  
113 HÀ ĐÌNH HIỂN 15/03/1989 0869xxx565 CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI II  
114 DƯƠNG XUÂN CHIẾN 04/01/1991 0969xxx414 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH  
115 LÊ XUÂN HÀO 04/10/1987 0988xxx497 CĐ GTVT MIỀN TRUNG  
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây