Danh sách trúng tuyển Formosa Hà Tĩnh phỏng vấn ngày 10/ 06/ 2019

Chủ nhật - 23/06/2019 22:11
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN PHỎNG VẤN NGÀY 26/ 04/ 2019
(Có thể tải danh sách tại đây)
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG  
 
1 ĐINH NGỌC KHÁNH 01/09/1999 0799xxx864 THPT LÊ QUẢNG CHÍ  
2 NGUYỄN HỮU CẦU 10/09/1989 0961xxx766 CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2  
3 LÊ XUÂN LƯU 04/10/1987 0812xxx668 CĐ CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP-HỆ TRUNG CẤP  
4 TRẦN ĐÌNH THẮNG 05/10/1990 0889xxx413 CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN-LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN  
5 NGUYỄN VĂN VŨ 25/07/1992 0375xxx798 THPT KỲ ANH  
6 NGUYỄN VĂN PHONG 12/12/2000 0815xxx738 CĐ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH- HỆ TRUNG CẤP  
7 ĐINH MINH ĐỨC 22/10/1995 0888xxx234 THPT MINH HÓA  
8 TRẦN QUỐC HẢI 25/02/1999 0979xxx972 CĐ NGHỀ KT VIỆT ĐỨC NGHỆ AN-HỆ TRUNG CẤP  
9 DƯƠNG CÔNG QUANG 09/09/1991 0919xxx004 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH  
10 NGUYỄN HỮU SỸ 26/04/1996 0399xxx458 THPT NGUYỄN ĐÌNH LIỄN  
11 NGUYỄN HUY CHƯƠNG 20/01/1993 0375xxx096 THPT SỐ 3 QUẢNG TRẠCH  
12 NGUYỄN VĂN ĐỨC 22/06/1994 0976xxx023 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH  
13 TRẦN NGỌC HÀ 12/01/1991 0974xxx336 CĐ NGHỀ HÀNG HẢI TP HỒ CHÍ MINH  
14 THIỀU VĂN HOÀN 06/08/1987 0855xxx030 CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN-LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN  
15 TRẦN ĐÌNH TRỌNG 23/10/1997 0366xxx069 CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ  
16 BÙI VĂN HIẾN 17/05/1984 0948xxx590 THPT THẠCH THÀNH 2  
17 TRƯƠNG NGỌC SANG 20/11/1997 0393xxx363 CĐ NGHỀ SỐ 5- BQP-HỆ TRUNG CẤP  
18 PHẠM CHÍ TRUNG 06/06/1981 0977xxx696 ĐÀO TẠO NGHỀ CƠ ĐIỆN-LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN  
19 NGUYỄN HỮU BẮC 28/06/2000 0857xxx124 CĐ KT VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH- HỆ TRUNG CẤP  
20 VÕ NGỌC HOÀI 12/12/1982 0983xxx169 ĐH SƯ PHẠM KT VINH- HỆ CAO ĐẲNG  
21 TRẦN QUỐC ĐẠT 17/08/2000 0378xxx483 THCS ĐỒNG LỘC  
22 LÊ MINH HUYẾN 04/08/1999 0353xxx780 CĐ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH- HỆ TRUNG CẤP  
23 ĐẬU MINH SÁNG 15/11/1987 0948xxx016 CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ  
24 NGUYỄN TIẾN DŨNG 20/07/1995 0962xxx781 TRUNG CẤP Y TẾ QUẢNG BÌNH  
25 ĐẬU XUÂN TRƯỜNG 10/03/1995 0354xxx264 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH  
26 ĐÀO SỸ NGHĨA 21/10/1996 0384xxx955 CĐ NGHỀ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH  
27 TRẦN QUỐC CƯỜNG 12/06/1991 0854xxx234 CĐ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM  
28 NGUYỄN XUÂN VĂN 10/08/1989 0396xxx669 CĐ NGHỀ LILAMA 2  
29 NGUYỄN VĂN PHONG 15/05/1998 0889xxx635 TC NGHỀ KINH TẾ- KT BẮC NGHỆ AN  
30 NGUYỄN CÔNG LONG 19/05/1997 0848xxx555 THPT CAN LỘC  
31 KIỀU ĐÌNH BẰNG 19/09/2000 0987xxx143 TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH  
32 TRƯƠNG QUỐC PHÚC 07/03/1987 0911xxx271 ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM- HỆ CAO ĐẲNG  
33 TRẦN ANH 11/06/1995 0976xxx939 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH-HỆ TRUNG CẤP  
34 PHẠM QUANG THÁI 29/09/1996 0911xxx432 THPT KỲ ANH  
35 ĐẶNG KHẮC THANH 10/05/1986 0973xxx065 THPT BC DIỄN CHÂU  
36 VÕ XUÂN NĂM 05/06/1992 0978xxx555 THPT LÊ QUẢNG CHÍ  
37 NGUYỄN TIẾN VƯỢNG 06/01/1985 0373xxx810 TH GDTX QUẢNG TRẠCH  
38 NGUYỄN VĂN MẠNH 24/10/1994 0868xxx778 TRUNG CẤP XÂY DỰNG MIỀN TRUNG  
39 DƯƠNG ÁNH PHƯỚC 10/02/1985 0982xxx494 ĐH KT-KT CÔNG NGHIỆP-HỆ CAO ĐẲNG  
40 PHÙNG DUY CƯỜNG 05/03/1987 0978xxx538 ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI -HỆ TC  
41 NGUYỄN VĂN DANH 20/07/1984 0979xxx015 ĐÀO TẠO NGHỀ CƠ ĐIỆN-LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN  
42 NGUYỄN VĂN DŨNG 08/08/1986 0943xxx967 THCS CẨM HÀ  
43 NGUYỄN CÁT LƯỢNG 12/03/1994 0965xxx727 THPT ĐINH BẠT TỤY  
44 NGUYỄN VĂN NHÂN 10/06/1994 0965xxx348 THCS KỲ THỊNH  
45 TRẦN TRUNG ĐỨC 21/09/1998 0936xxx540 CĐ NGHỀ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH- HỆ TRUNG CẤP  
46 LÊ VĂN ĐÀO 12/03/1988 0975xxx307 TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 5  
47 NGUYỄN VĂN THÀNH 16/11/1997 0398xxx892 TT GDTX KỲ ANH  
48 LÊ VĂN PHÀNG 04/10/1985 0988xxx976 TT GDTX KỲ ANH  
49 NGUYỄN VĂN ĐỨC 16/06/1994 0963xxx758 THPT NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂU  
50 NGUYỄN VĂN NHẬT 22/08/1999 0907xxx871 TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH  
51 LÊ XUÂN TIẾN 16/02/1998 0869xxx711 CĐ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH  
52 TRẦN KHẮC HẢI 03/08/1998 0522xxx819 CĐ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH  
53 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 13/10/1985 0973xxx692 CĐ NGHỀ SÔNG ĐÀ- HỆ TC  
54 NGUYỄN THANH SƠN 21/09/1989 0913xxx257 CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN-LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN-HỆ TC  
55 HOÀNG XUÂN CHINH 20/06/1989 0984xxx346 TRUNG CẤP KT CÔNG NGHIỆP  
56 PHẠM VĂN HƯƠNG 18/08/1992 0967xxx892 CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ-HỆ TC  
57 LÊ VĂN DỤNG 13/09/1998 0335xxx539 CĐ KTCN VIỆT NAM- HÀN QUỐC-HỆ TC  
58 BÙI XUÂN THẢO 13/06/1996 0963xxx496 THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU  
59 VÕ XUÂN ĐỨC 02/02/1990 0869xxx615 CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN- LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN-HỆ TC  
60 ĐỔ XUÂN HÙNG 20/10/1984 0984xxx384 CÔNG NHÂN KT VÀ BỒI DƯỠNG CBNV XÂY DỰNG  
61 LÊ VĂN BÌNH 04/07/1989 0941xxx387 TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH  
62 CHU THANH HÀ 24/02/1995 0979xxx656 TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH  
63 NGUYỄN MINH ĐỨC 09/07/1997 0399xxx888 CĐ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH- HỆ TRUNG CẤP  
64 LÊ QUỐC KHÁNH 07/07/1985 0974xxx194 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH  
65 TRẦN VIẾT HIỆP 10/07/1987 0977xxx657 CĐ NGHỀ CƠ  ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN- HỆ TC  
66 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 13/05/1985 0984xxx807 DẠY NGHỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN TRUNG BỘ  
67 LÊ VĂN LÀNH 01/06/1982 0972xxx669 TRUNG HỌC VÀ DẠY NGHỀ CƠ ĐIỆN- XÂY DỰNG NN VÀ PTNT  
68 NGUYỄN MINH CHIẾN 26/04/1996 0855xxx522 CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 4-BQP-HỆ TC  
69 DƯƠNG VĂN CƯ 03/07/1989 0972xxx259 TC NGHỀ CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY ĐÀ NẴNG  
70 NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG 21/03/1997 0858xxx248 CĐ VIỆT ĐỨC NGHỆ AN-HỆ TC  
71 NGUYỄN VĂN TUẤN 03/03/1996 0985xxx747 CĐ NGHỀ ĐĂK LĂK  
72 ĐẶNG VĂN LƯỢNG 29/12/1990 0971xxx856 CĐ KT VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH- HỆ TRUNG CẤP  
73 PHAN TRỌNG NGHỊ 08/08/1983 0973xxx884 KT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM- HÀN QUỐC  
74 TRẦN VŨ DUY 12/10/1988 0985xxx584 TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH  
75 HOÀNG DUY KHÁNH 04/12/1993 0364xxx593 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH  
76 HOÀNG VĂN HÙNG 14/03/1986 0982xxx785 TRUNG HỌC KT NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH HÀ TĨNH  
77 HOÀNG ANH TIẾN 10/02/1988 0349xxx156 CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ  
78 NGUYỄN HUY HOÀNG 01/03/2001 0776xxx301 TRUNG CẤP KỸ NGHỆ HÀ TĨNH  
79 TRẦN VĂN ĐẠT 10/03/1987 0988xxx005 TRUNG CẤP NGHỀ XÂY LẮP ĐIỆN  
80 TRẦN TRUNG HƯỚNG 08/12/1990 0963xxx434 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH  
81 DƯƠNG TUẤN VŨ 16/07/2000 0818xxx105 CĐ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH -HỆ TRUNG CẤP  
82 TRẦN ĐÌNH HẢI 06/06/2000 0989xxx504 TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH  
83 PHAN CÔNG TUẤN 23/10/1993 0385xxx565 TRUNG CẤP XÂY DỰNG MIỀN TRUNG  
84 NGUYỄN VĂN NGỌC 10/08/1990 0964xxx675 TC NGHỀ CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY III  
85 NGUYỄN XUÂN HOÀNG 09/10/1992 0944xxx128 TC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ TĨNH  
86 DƯƠNG MẠNH HÙNG 23/11/2000 0972xxx693 CĐ KT VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH- HỆ TRUNG CẤP  
87 TRỊNH VĂN PHỤNG 14/02/1992 0369xxx094 CĐ NGHỀ NGUYỄN VĂN TRỖI  
88 NGUYỄN VĂN VINH 24/10/1998 0868xxx761 CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN- LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN-HỆ TRUNG CẤP  
89 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 10/02/1998 0978xxx303 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH-HỆ TRUNG CẤP  
90 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 10/05/1991 0978xxx910 CĐ NGHỀ LILAMA 2  
91 NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG 20/05/1994 0979xxx697 CĐ NGHỀ SỐ 22-BQP-HỆ TRUNG CẤP  
92 VƯƠNG VĂN LƯU 25/12/1991 0977xxx908 CĐ NGHỀ BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG  
93 BÙI XUÂN LONG 20/08/1991 0384xxx790 CĐ NGHỀ LILAMA 2-HỆ TRUNG CẤP  
94 LÊ QUANG NGỌC 30/06/1986 0969xxx131 CĐ NGHỀ HÀ NAM-HỆ TC  
95 VĂN THỊ HƯƠNG 05/05/1992 0387xxx662 CĐ KINH TẾ- KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG  
96 THÁI ANH VŨ 02/05/1981 0919xxx645 TRUNG HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI KHU VỰC II  
97 NGUYỄN NGỌC QUYẾN 17/04/1992 0377xxx680 CĐ NGHỀ QUY NHƠN  
98 BÙI HUY PHONG 30/06/1993 0968xxx617 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH  
99 NGUYỄN ĐỨC YÊN 03/02/1992 0972xxx909 ĐH SƯ PHẠM KT VINH- CAO ĐẲNG  
100 LÊ THẾ TOẢN 20/09/1995 0825xxx739 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH-HỆ TRUNG CẤP  
101 NGUYỄN VĂN QUỐC 01/09/1995 0392xxx703 TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH  
102 HỒ PHÚC NGHIÊM 15/03/1999 0344xxx893 CĐ KT VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH- HỆ TRUNG CẤP  
103 MAI XUÂN AN 14/05/1990 0865xxx238 CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ  
104 TRẦN BÁ NHƠN 03/09/1991 0971xxx091 CĐ CÔNG NGHỆ VÀ KT CÔNG NGHIỆP  
105 NGUYỄN BẢO TRUNG 04/04/1994 0948xxx111 CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG-HỆ TC  
106 BÙI HỮU THẮNG 01/07/1996 0965xxx193 CĐ NGHỀ SỐ 4- BQP- HỆ TC  
107 MAI CHÍ TOÀN 21/03/1991 0943xxx345 CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI II  
108 VÕ TÁ HIẾU 01/08/1993 0941xxx976 CĐ GTVT MIỀN TRUNG  
109 NGUYỄN HOÀNG ANH 04/02/1986 0904xxx667 ĐH SƯ PHẠM KT VINH- HỆ CAO ĐẲNG  
110 TRẦN VĂN TIẾN 04/04/1989 0354xxx770 SỸ QUAN CÔNG BINH  
111 NGUYỄN VĂN HÙNG 23/02/1998 0372xxx70 CĐ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH  
112 NGUYỄN ĐỨC QUANG 20/08/1995 0857xxx424 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH  
113 HÀ ĐÌNH HIỂN 15/03/1989 0869xxx565 CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI II  
114 DƯƠNG XUÂN CHIẾN 04/01/1991 0969xxx414 CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH  
115 LÊ XUÂN HÀO 04/10/1987 0988xxx497 CĐ GTVT MIỀN TRUNG  
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây