Văn bản theo chủ đề: Bảo hiểm thất nghiệp

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TT 15/2023/TT-BLĐTBXH 28/12/2023 Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 sửa đổi Thông tư 28/TT-BLĐTBXH
2 17/QĐ-TTg 30/03/2021 Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ học nghề đối với lao đông thất nghiệp
3 NĐ 61/2020/NĐ-CP 28/05/2020 NĐ 61/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 28/015/NĐ-CP về BHTN
4 45/2019/QH14 19/11/2019 Bộ luật Lao động
5 105/2014/NĐ-CP 14/11/2014 Nghị định 105 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT
6 58/2014/QH13 19/11/2014 Luật BHXH có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
7 28/2015/TT-BLĐTBXH 30/07/2015 Thông tư quy định chi tiết điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp
8 28/2015/NĐ-CP 11/03/2015 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2015
9 38/2013/QH13 15/11/2013 Luật Việc làm được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, quy định về chính sách hỗ trợ việc làm, thông tin thị trường lao động, đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây