Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp

Thứ hai - 06/05/2019 05:06
SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XÃ HỘI
 TRUNG TÂM DỊCH VỤ
VIỆC LÀM HÀ TĨNH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                       
 
BÁO CÁO
Đánh giá 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
 

I. TÌNH HÌNH CHUNG:
Hà Tĩnh là tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ, phía bắc giáp Nghệ An, phía nam giáp Quảng Bình, phía tây giáp Lào, phía đông giáp biển Đông với bờ biển dài 137km, diện tích 6.055,6 km2, dân số gần 1,3 triệu người. Trong những năm qua, tình hình lao động trên địa bàn có nhiều biến động, nhất là tác động của sự cố môi trường biển năm 2016 đã ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội, số lượng người lao động nghỉ việc nhiều tại các đơn vị như: Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Công ty cổ phần cao su Hà Tĩnh, Công ty cổ phần sắt Thạch Khê v.v...
Xác định chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chính sách có tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động nên trong 10 năm qua, được sự chỉ đạo của Cục Việc Làm - Bộ Lao động TB và Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội  Hà Tĩnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định, tập trung chỉ đạo cán bộ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu giải quyết nhanh, đúng, không gây phiền hà cho người lao động.
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG:
1. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp:
1.1. Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHTN:
Hàng năm Trung tâm đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức như: phát tờ rơi tại các phiên giao dịch việc làm, các doanh nghiệp và tại Trung tâm; treo áp phích tuyên truyền về chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh; đăng tin, bài trên các báo và Đài truyền hình Hà Tĩnh; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm(vieclamhatinh.vn), tư vấn - trả lời điện thoại, qua mail, Website các câu hỏi của người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến chính sách, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp.
Bên cạnh đó, Trung tâm còn làm bảng thông tin đặt tại văn phòng trung tâm, bảng niêm yết thủ tục hành chính; in ấn bản hướng dẫn thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp để phát tận tay người lao động, giúp họ hiểu rõ hơn những quy định về quyền lợi, trách nhiệm và thủ tục hồ sơ khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Hàng năm, Sở đều tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý các cấp về chính sách lao động việc làm, trong đó bao gồm bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, Trung tâm Dịch vụ việc làm cũng đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chính sách bảo hiểm thất nghiệp, kỹ năng tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề, thực hành về phần mềm bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ làm công tác tổ chức tiếp nhận và giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt Trung tâm đã mời các chuyên gia về tập huấn cho đội ngũ cán bộ những kỹ năng như giao tiếp, tư vấn,...
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, từ năm 2010 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã chủ trì tổ chức29 lớp tập huấn, 58 hội nghị tuyên truyền chuyên đề về chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Nội dung tuyên truyền tập trung vào phổ biến chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, các Nghị định, Thông tư và các văn bản liên quan khác. Trung bình mỗi cuộc tuyên truyền có hơn 200 người tham gia; Bên cạnh các hội thảo chuyên đề, Trung tâm đã tổ chức được245phiên giao dịch việc làm định kỳ và các phiên lưu động, các phiên dành cho các doanh nghiệp lớn tham gia tuyển dụng trực tiếp; tổ chức được gần 700hội thảo thông tin tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn trong đó lồng ghép nội dung tuyên truyền chính sách Bảo hiểm thất nghiệp với tuyên truyền về việc làm, học nghề, chính sách xuất khẩu lao động...Qua đó góp phần quan trọng trong việc cung cấp thông tin, đưa chính sách đến tận người lao động nhất là các vùng sâu, vùng xa.
1.2. Về công tác phổ biến, hướng dẫn người sử dụng lao động thực hiện chính sách BHTN:
Trong 10 năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hàng năm trên cơ sở kế hoạch đề ra, Trung tâm thường xuyên liên hệ, trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến về các quy định, quy trình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp cũng như người lao động. Qua công tác thông tin tuyên truyền đến người sử dụng lao động, đã góp phần quan trọng thay đổi nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đóng nộp và các quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
2. Công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:
Năm Số người có quyết định hưởng TCTN Số người chuyển  hưởng đến Số người chuyển  hưởng đi Số người tạm dừng hưởng TCTN Số người tiếp tục hưởng TCTN Số người chấm dứt hưởng TCTN
2010 664 40 02 37 3 38
2011 1564 30 18 144 0 45
2012 2240 135 21 129 1 61
2013 2914 103 82 110 0 173
2014 3405 125 91 95 19 187
2015 3694 60 21 90 14 12
2016 4096 85 24 117 21 31
2017 4546 84 77 166 14 90
2018 5132 83 105 238 40 210
4 tháng/ 2019 1.672 42 35 58 19 42
Tổng 29.927 787 476 1.184 131 889

Trong những năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã từng bước đẩy mạnh công tác tư vấn, tiếp nhận và giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, thực hiện tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho 100% lao động lần đầu khi đến Trung tâm và trong suốt quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp. Công tác tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy trình chuẩn từ khâu tiếp nhận hồ sơ, xem xét và ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo dõi tình hình thông báo tìm việc làm hàng tháng, tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp.
Số liệu tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 01/01/2010 đến 30/04/2019 như sau: 3. Tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề:
Để thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trong những năm qua, Trung tâm đã tập trung nâng cao chất lượng công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, giải pháp đầu tiên và quan trọng được Trung tâm đưa ra là đẩy mạnh công tác tư vấn, thông tin tuyên truyền. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền như: Treo băng rôn, cờ phướn, đăng truyền hình, phát thông báo…Trung tâm tập trung các hình thức tuyên truyền đó là: tổ chức các phiên sàn giao dịch việc làm cố định và lưu động tại các địa phương, mời các doanh nghiệp lớn về tuyển dụng tại Sàn để thu hút lượng lớn lao động tham gia phỏng vấn( có những phiên giao dịch việc làm thu hút đến 1.000 người tham dự) và tổ chức các hội nghị, hội thảo thông tin tuyên truyền tận các xã trên địa bàn toàn tỉnh và tập trung tư vấn cho lao động thất nghiệp ngay khi đến làm chế độ và trong cả quá trình hưởng chế độ.Tất cả lao động đến tham gia đều được tư vấn đầy đủ về các chế độ, chính sách thông qua tư vấn tập thể, sau đó căn cứ nhu cầu của lao động, mỗi lao động sẽ được tư vấn từng lĩnh vực phù hợp với nguyện vọng của lao động.
Kết quả tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động như sau:
Năm Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm(người) Số người được giới thiệu việc làm(người) Ghi chú
2010 665 136  
2011 1572 231  
2012 2282 328  
2013 2951 396  
2014 3418 402  
2015 3703 421  
2016 4112 485  
2017 4583 528  
2018 5155 618  
4 tháng/ 2019 1.685 212  
Tổng 30.126 3.757  
 
Đặc biệt, thực hiện công văn 671/CVL-TTLĐ ngày 30/6/2017 của Cục Việc làm về xây dựng mô hình giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, Trung tâm đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm theo quy trình mới, theo đó có bộ phận tư vấn ban đầu, bộ phận xử lý, giải quyết hồ sơ, trả kết quả cho lao động, đảm bảo thuận lợi nhất cho lao động khi đến liên hệ, giao dịch.
Với việc thực hiện theo mô hình mới đã tạo điều kiện rất thuận tiện cho việc đi lại của người lao động, việctổ chức tư vấn chế độ chính sách, việc làm, học nghề cho người lao động trước khi có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp vàtư vấn, giới thiệu việc làm thường xuyên trong suốt thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.
4. Hỗ trợ học nghề:
- Hỗ trợ học nghề đối với người lao động:
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác tư vấn học nghề, giúp người lao động có thể hiểu rõ các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, nhu cầu của người sử dụng lao động, nhu cầu của thị trường lao động… qua đó đã góp phần định hướng nghề nghiệp phù hợp cho người thất nghiệp. Trung tâm đã tăng cường công tác phối hợp với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh, tư vấn cho người lao động những ngành nghề mà nhu cầu thị trường đang cần, để kết thúc khóa học nghề người lao động dễ dàng tìm kiếm được việc làm.Kết quả cụ thể như sau:
Năm Số người được hỗ trợ học nghề Số tiền chi trả(đồng) Ghi chú
2010 11 10.800.000  
2011 1 1.800.000  
2012 0 0  
2013 2 1.800.000  
2014 5 15.300.000  
2015 10 37.800.000  
2016 58 233.600.000  
2017 60 243.000.000  
2018 115 451.000.000  
4 tháng/2019 42 169.999.000  
Tổng 304 1.165.499.000  
 
- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động:
Đây là một chế độ mới của chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Điều 42 Luật Việc làm. Chế độ này nhằm hỗ trợ người lao động thông qua người sử dụng lao động để phòng ngừa nguy cơ thất nghiệp khi người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Mặc dù Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tích cực thông tin tuyên truyền về lợi ích của chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị, doanh nghiệp nào có nhu cầu hỗ trợ.
III. NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG THỜI GIAN QUA
1. Mặc dù Trung tâm đã có nhiều biện pháp tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, uy nhiên nhìn chung hận thức của một số đơn vị, doanh nghiệp và người lao động về chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn vẫn còn hạn chế.
2. Việc nợ đọng bảo hiểm xã hội của một số doanh nghiệp đã làm ảnh hưởng đến công tác chốt sổ bảo hiểm xã hội khiến cho một số lao động không kịp hoàn thiện hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
IV. NHỮNG GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
1.Tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa Trung tâm với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện tốt hơn chính sách Bảo hiểm thất nghiệp.
2. Kết nối chặt chẽ giữa bảo hiểm xã hội với Trung tâm trong công tác chi trả trợ cấp thất nghiệp đúng thời gian theo quy định của Luật Việc Làm.
3. Phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm với các cơ sở đào tạo nghề để tư vấn, giới thiệu cho người lao động tham gia các khóa đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, đồng thời quản lý đối tượng học nghề chặt chẽ.
4. Phối hợpchặt chẽ giữa Trung tâm với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động giúp người lao động có việc làm, có thu nhập ổn định.
5. Tổ chức thường xuyên các hội nghị tuyên truyền cho các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh.
Trên đây là báo cáo 10 năm thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây