Danh sách trúng tuyển Formosa Hà Tĩnh phỏng vấn ngày 10/ 07/ 2018

Chủ nhật - 22/07/2018 00:35
Danh sách lao động trúng tuyển Formosa Hà Tĩnh phỏng vấn ngày 10/ 07/ 2018
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
(Có thể tải danh sách về xem tại đây)
TT HỌ VÀ TÊN NGÀY THÁNG NĂM SINH CHUYÊN NGÀNH SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NGUYỄN VĂN CHƯƠNG 06/06/1992 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0971xxx692
2 CAO XUÂN TÂM 15/10/1993 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0977xxx562
3 NGUYÊN ĐÌNH KHẢI 24/06/1996 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0163xxx5206
4 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 28/10/1996 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0167xxx6196
5 LÊ TRƯỜNG LƯU 02/06/1994 HÀN 0972xxx506
6 TRẦN Y KHÁNH 11/12/1995 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0983xxx520
7 NGUYỄN NGỌC HOÀN 18/03/1988 KT LẮP ĐẶT ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN 0902xxx371
8 HOÀNG VĂN HIẾU 26/03/1994 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0164xxx4198
9 NGUYỄN ĐÌNH HIỆP 16/09/1991 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0987xxx653
10 NGUYỄN HỒNG SƠN 16/08/1997 CNKT  ĐIỆN,ĐIỆN TỬ 0969xxx730
11 LƯƠNG HỮU TUYÊN 06/06/1988 HÀN VỎ TÀU THỦY 0164xxx0992
12 HỒ TUẤN VINH 10/10/1992 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0169xxx6721
13 TRẦN XUÂN PHỐ 28/11/1995 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0164xxx1121
14 PHAN ĐÌNH THẮNG 16/08/1995 HÀN 0163xxx1918
15 DƯƠNG DANH CHÍNH 13/09/1990 CN CÁN,KÉO KIM LOẠI 0919xxx621
16 HỒ THẾ TOÀN 06/05/1990 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0169xxx0491
17 NGUYỄN VĂN MẠNH 16/05/1990 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0982xxx436
18 ĐẶNG ĐÌNH ANH 20/09/1997 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0162xxx8943
19 HOÀNG TRỌNG LINH 13/07/1996 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0978xxx365
20 HOÀNG BÁ HUỆ 04/12/1998 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0963xxx055
21 LÊ HỒNG THÁI 10/01/1997 HÀN 0168xxx7174
22 NGUYỄN TUẤN ANH 11/05/1997 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0986xxx649
23 NGUYỄN HỮU NHẬT 07/04/1997 HÀN 0124xxx0879
24 PHAN HUY ĐỨC 19/04/1997 HÀN 0966xxx524
25 TRƯƠNG VĂN QUỲNH 13/05/1995 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0963xxx598
26 LÊ QUYẾT CHIẾN 07/10/1985 ĐIỆN LẠNH 0165xxx9243
27 NGUYỄN VĂN TÙNG 07/09/1994 CẮT GỌT KIM LOẠI 0964xxx579
28 UÔNG THÀNH TRUNG 20/08/1989 VẬN HÀNH VÀ SỮA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH 0979xxx410
29 NGUYỄN NGỌC TÌNH 15/06/1981 SẮT HÀN 0986xxx124
30 NGUYỄN VĂN ĐÔ 06/03/1985 CƠ KHÍ CHẾ TẠO 0165xxx7780
31 BÙI ĐỨC THÀNH 14/08/1997 CẮT GỌT KIM LOẠI 0972xxx904
32 NGUYỄN TIẾN THÀNH 21/08/1992 HÀN 0886xxx725
33 NGUYỄN CÔNG HẬU 02/04/1997 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0979xxx347
34 TRẦN QUANG ĐẠT 02/06/1996 CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ 0166xxx1021
35 NGUYỄN ĐĂNG THÂN 10/10/1992 CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 0169xxx6542
36 PHẠM TRUNG ĐỨC 06/07/1992 HÀN 0896xxx009
37 LÊ PHƯƠNG NAM 27/08/1997 ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP 0914xxx370
38 NGUYỄN TẤT ĐOÀN 10/11/1993 KT SỮA CHỮA,LẮP RÁP MÁY TÍNH 0166xxx5238
39 NGUYỄN VĂN TRUNG 14/04/1988 LUYỆN THÉP 0169xxx1089
40 PHẠM TẤN LỘC 20/10/1995 KT ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ 0165xxx3811
41 HÀ DUY BẢO 06/02/1990 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0164xxx8396
42 TRẦN VĂN PHI 25/10/1991 SƯ PHJAM TOÁN-TIN 0975xxx678
43 MAI TIẾN HÙNG 21/06/1989 HỆ THỐNG ĐIỆN 0977xxx115
44 HỒ SỸ THÀNH 01/10/1989 KT LẮP ĐẶT ĐIỆN VÀ ĐK TRONG CN 0988xxx116
45 NGUYỄN THÁI TIẾN 13/05/1994 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0962xxx975
46 TRẦN VĂN LẢM 16/09/1987 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0961xxx014
47 NGÔ XUÂN ANH TUẤN 24/01/1997 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0967xxx343
48 TRẦN VĂN TUẤN 16/12/1991 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0979xxx953
49 NGUYỄN ANH TUẤN 04/12/1993   0971xxx882
50 HOÀNG THỊ HOA 03/03/1996   0963xxx397
51 HÀ HUY NGỌC 18/07/1996   0164xxx5441
52 NGUYỄN XUÂN PHƯỢNG 21/11/1994 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0164xxx1186
53 LÊ VĂN PHÚC 05/11/1986 VẬN HÀNH LÒ HƠI 0964xxx185
54 VÕ TÁ ĐỨC 15/08/1987 SỮA CHỮA CƠ ĐIỆN MỎ 0163xxx6856
55 NGUYỄN CẢNH QUÂN 03/10/1996 KT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 0163xxx0710
56 NGUYỄN VĂN TUẤN 02/02/1994 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0904xxx837
57 THÁI VĂN THÙY 07/03/1995 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0167xxx2196
58 VÕ  ĐÌNH THÌN 27/11/1990 CNKT Ô TÔ 0166xxx2425
59 PHẠM VĂN TOẢN 08/06/1996 HÀN 0984xxx287
60 ĐÀO VĂN NGHĨA 02/10/2000 HÀN 0166xxx0878
61 TÔ NGỌC DIỄN 03/06/1996 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0886xxx54
62 VƯƠNG QUỐC CƯỜNG 11/11/1992 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0976xxx978
63 TRƯƠNG XUÂN NAM 06/09/1988 CNKT ĐIỆN TỬ  0973xxx745
64 NGUYỄN VĂN TRUNG 10/01/1994 HÀN 0978xxx543
65 HOÀNG VĂN QUÂN 01/10/1996 CẮT GỌT KIM LOẠI 0975xxx706
66 PHẠM XUÂN HÒA 04/09/1990 CN CÁN,KÉO KIM LOẠI 0962xxx377
67 PHẠM ĐỨC THÀNH 29/12/1991 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0911xxx543
68 NGÔ ĐỨC TỚI 06/04/1993 KỸ THUẬT HÀN 0987xxx302
69 LÊ VĂN NGỌC 03/02/1991 VẬN HÀNH VÀ SỨA CHỮA MÁY TÀU THỦY 0975xxx360
70 NGUYỄN DUY KIÊN 19/05/1996 KT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 0166xxx0299
71 TRẦN THANH QUANG 25/01/1997 HÀN 0167xxx7633
72 NGUYỄN THANH LÂM 15/08/2000 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0166xxx9472
73 LÊ VĂN LỢI 10/04/1995 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0932xxx525
74 NGUYỄN TIẾN NAM 10/04/1997 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 0124xxx4789
75 ĐẬU THANH CẢNH 10/06/1993 CNTT 0164xxx0666
76 NGUYỄN NHƯ LONG 20/07/1988 LÁI MÁY XÚC,MÁY ỦI 0969xxx928
77 ĐẶNG ĐỨC THIÊN 02/09/1999 HÀN 0169xxx4623
78 VÕ TRỌNG HOÀNG 15/07/1996 HÀN 0964xxx987
79 NGUYẾN TRUNG HIẾU 09/06/2000 HÀN 0915xxx530
80 TRẦN VĂN LỰC 29/04/1992 CNKT ĐIỆN,ĐIỆN TỬ 0979xxx255
81 NGUYỄN HOÀNG CHUNG 16/08/1997 CẮT GỌT KM LOẠI 0963xxx863
82 VÕ THÁI BÌNH 09/04/1992   0973xxx266
83 LÊ VĂN SINH 23/07/1981 CN CÁN,KÉO KIM LOẠI 0982xxx616
84 ĐẶNG DUY THANH 11/07/1993 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG 0972xxx423
85 NGUYỄN SỸ DŨNG 08/01/1992 CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ 0966xxx584
86 NGUYỄN THỊ THỦY 14/10/1995 KẾ TOÁN 0168xxx0809
87 HÀ DUY LÂM 15/09/1988 CÔNG NGHỆ Ô TÔ 0968xxx237
88 LƯƠNG HỮU THẾ 02/05/1993 CẮT GỌT KM LOẠI 0979xxx154
89 HUỲNH VIẾT TỐ 20/10/1984 CÔNG NGHỆ Ô TÔ 0981xxx488
90 NGUYỄN THỊ TÂM 03/04/1996 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 0962xxx579
91 NGUYỄN THỊ THẢO 12/02/1991 CNKT HÓA HỌC 0973xxx189
92 LÊ THỊ THU HÀ 02/08/1991 SƯ PHẠM SINH-HÓA 0169xxx5406
93 NGUYỄN THỊ NGA 01/04/1994 KẾ TOÁN 0169xxx5900
94 NGUYỄN XUÂN HẢI 05/01/1991 ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 0125xxx5584
95 LÊ THỊ HƯƠNG 20/10/1993 DƯỢC SỸ 0164xxx8959
96 HÀ  VĂN TUYÊN 09/10/1989 CN CHẾ TẠO VỎ TÀU THỦY 0974xxx326
97 NGUYỄN TIẾN CƯỜNG 10/09/1997 KT ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ 0165xxx7645
98 NGUYỄN ĐỨC HIỆP 15/12/1987 ĐIỆN TỬ  0983xxx962
99 NGUYỄN VĂN MIỀN 10/05/1991 KỸ THUẬT HÀN 0986xxx209
100 NGUYỄN ANH TUẤN 21/01/1993 CÔNG TÁC XÃ HỘI 0964xxx067
101 BÙI XUÂN DUY 04/02/1990   0985xxx261
102 NGUYỄN VĂN HIẾU 08/01/1995   0127xxx8458
103 NGUYỄN VĂN THẮNG 22/06/1991   0971xxx669
104 TRƯƠNG XUÂN MẠNH 07/05/1993   0973xxx796
105 TRẦN CÔNG CHƯƠNG 27/03/1986   0977xxx913
106 NGUYỄN TRUNG HIẾU 01/07/1996   0164xxx3005  
107 NGUYỄN THÀNH LONG 10/04/1987   0973xxx487
108 BÙI XUÂN PHONG 08/02/1986   0982xxx877
109 PHAN THẾ THÀNH 22/12/1994   0125xxx2101

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây