Phòng Đào tạo và Cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài

I. NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
1 Công tác đào tạo
11. Quản lý toàn bộ hoạt động Trung tâm ngoại ngữ, tin học Golden.
1.2. Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
1.3. Tổ chức đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm, kỹ năng làm việc, giáo dục nghề nghiệp, dạy ngoại ngữ theo quy định pháp luật: Tư vấn, tuyển sinh, tổ chức đào tạo,....
1.4. Quản lý toàn bộ hoạt động đào tạo của Trung tâm: Giáo trình, giáo án; Chất lượng đào tạo; Quản lý giáo viên, học sinh; báo cáo, lưu trữ hồ sơ,…
2. Công tác cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài
Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể:
2.1. Tìm kiếm, phân tích các đơn hàng, các doanh nghiệp được phép đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài;
2.2. Thông tin tuyên truyền các chính sách của Đảng, nhà nước về công tác xuất khẩu lao động tận từng địa phương trong toàn tỉnh; Định hướng, tư vấn lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài học ngoại ngữ, giáo dục định hướng, kỹ năng nghề,…;
2.3. Giới thiệu lao động đi làm việc tại nước ngoài theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hướng dẫn người lao động đăng ký, làm thủ tục đi làm việc tại nước ngoài;
2.4. Thực hiện theo dõi tình trạng việc làm cho người lao động đã giới thiệu hoặc cung ứng tối thiểu 03 tháng hoặc trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động đối với những trường hợp thực hiện hợp đồng lao động dưới 03 tháng theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP
2.5. Phối hợp với đối tác, hỗ trợ người lao động trong quá trình làm việc ở nước ngoài.
2.6.Thực hiện nhiệm vụ tư vấn du học, chủ trì, phối hợp và hướng dẫn các bộ phận liên quan thực hiện nhiệm vụ tư vấn du học.
2.7. Thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ và các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

II. LÃNH ĐẠO PHÒNG
- Phó phòng, PT phòng: Phạm Thị Thanh Huyền
- Phó trưởng phòng:
+ Đào Xuân Hùng
+ Hoàng Kim Phong
+ Võ Thị Hiền
Số điện thoại: 02393.855.639

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây