Phòng Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp

I. NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH, TỔNG HỢP
1. Lĩnh vực kế hoạch, tổ chức, hành chính
+ Tham mưu kế hoạch, chiến lược hoạt động ngắn hạn và dài hạn cho toàn Trung tâm;
+ Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các phòng thực hiện kế hoạch đã đề ra, báo cáo lãnh đạo Trung tâm định kỳ và đột xuất.
+ Giúp Giám đốc quản lý toàn bộ hoạt động đơn vị về mặt tổ chức cán bộ, bảo hiểm, hợp đồng, các chế độ, chính sách, công tác thi đua khen thưởng, phòng cháy cháy cháy, an ninh trật tự, cải cách hành chính, văn hóa công sở, công tác hành chính, đối nội, đối ngoại. Tham mưu kịp thời cho lãnh đạo các văn bản, chính sách liên quan đến công tác kế hoạch, tổ chức, hành chính của đơn vị;
+ Đảm bảo đáp ứng kịp thời các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt cho hoạt động của đơn vị .
+ Tổng hợp báo cáo hoạt động đơn vị theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
+ Quản lý con dấu, cập nhật phần mềm, lưu trữ văn bản đúng quy định;
+ Chịu trách nhiệm về vệ sinh, điện, nước toàn cơ quan;
+ Các nhiệm vụ khác theo sự phân công.
2. Lĩnh vực tài chính, kế toán
+ Tham mưu cho lãnh đạo các văn bản, chính sách liên quan đến tài chính;
+ Giúp Giám đốc quản lý về mặt tài chính của toàn đơn vị;
+ Thực hiện nhiệm vụ kế toán hàng ngày; công tác báo cáo theo quy định;
+ Quyết toán các nguồn theo quy định;
+ Thực hiện một số công việc phát sinh hàng ngày và các nhiệm vụ khác theo sự phân công.
II. LÃNH ĐẠO PHÒNG
1.Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hoa Hồng
2. Phụ trách kế toán: Trịnh Thị Ngọc Ánh
                                       
 
 Số điện thoại: 02393.851.295

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây