Phòng Tư vấn, giới thiệu việc làm - Thông tin thị trường lao động

I.NHIỆM VỤ PHÒNG TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
1. Hoạt động tư vấn, gồm:
a) Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, tư vấn đào tạo, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
b) Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyến; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;
c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;
d) Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.
2. Giới thiệu việc làm cho người lao động.
3. Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, gồm:
a) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;
b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
4.Thực hiện theo dõi tình trạng việc làm cho người lao động được giới thiệu hoặc cung ứng tối thiểu 03 tháng hoặc trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động đối với những trường hợp thực hiện hợp đồng lao động dưới 03 tháng theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP
5. Thu thập, cung cấp thông tin, phân tích và dự báo thị trường lao động.
6. Chủ trì tham mưu thực hiện các chương trình, dự án về việc làm và phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin, mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
9. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về việc làm; Thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ và các nhiệm vụ khác theo sự phân công.
2. LÃNH ĐẠO PHÒNG
- Phó phòng, phụ trách phòng: Lương Xuân Hà
- Phó trưởng phòng: Chu Thị Mỹ Quý
Số điện thoại: 02393.853.505

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây