Vị trí / Tên Cty Địa điểm làm việc Số lượng tuyển Thời hạn
  Quản lý điều hành
Công ty:MSHTO2606
Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Từ 1 đến 2 năm
Số lượng: 1
08-01-2024
  Phó quản lý nhà hàng
Công ty:MSHTO2605
Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Dưới 1 năm
Số lượng: 1
08-01-2024
  Công nhân
Công ty:MSHTO1720
Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Không yêu cầu
Số lượng: 3
08-12-2023
  Nhân viên thị trường
Công ty:MSHTO1589
Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Không yêu cầu
Số lượng: 1
31-12-2023
  Giáo viên
Công ty:MSHTO2677
Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Dưới 1 năm
Số lượng: 3
30-12-2023
  Nhân viên thị trường
Công ty:MSHTO2553
Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Không yêu cầu
Số lượng: 5
15-12-2023
  Thợ cơ khí
Công ty:MSHTO2263
Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Không yêu cầu
Số lượng: 10
30-12-2023
  Nhân viên giao hàng
Công ty:MSHTO527
Khu công nghiệp Hưng Lộc II - Nghệ An Kinh nghiệm : Không yêu cầu
Số lượng: 2
30-12-2023
  Lái xe giao hàng
Công ty:MSHTO527
Khu công nghiệp Hưng Lộc II - Nghệ An Kinh nghiệm : Không yêu cầu
Số lượng: 1
30-12-2023
  Nhân viên thị trường
Công ty:MSHTO1527
Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Không yêu cầu
Số lượng: 5
30-12-2023
  Nhân viên thị trường
Công ty:MSHTO2666
Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Không yêu cầu
Số lượng: 3
30-12-2023
  Công nhân
Công ty:MSHTO2666
Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Không yêu cầu
Số lượng: 2
30-12-2023
  Thao tác máy cẩu tổng hợp
Công ty:MSHTO2272
KKT Vũng Áng - Kỳ Anh - Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Không yêu cầu
Số lượng: 4
30-12-2023
  Kĩ sư xây dựng
Công ty:MSHTO2272
KKT Vũng Áng - Kỳ Anh - Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Dưới 1 năm
Số lượng: 5
30-12-2023
  Nhân viên trắc đạc
Công ty:MSHTO2272
KKT Vũng Áng - Kỳ Anh - Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Không yêu cầu
Số lượng: 1
30-12-2023
  Quản lý kho
Công ty:MSHTO2443
KKT Vũng Áng - Kỳ Anh - Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Dưới 1 năm
Số lượng: 1
30-12-2023
  Nhân viên thu mua
Công ty:MSHTO2443
KKT Vũng Áng - Kỳ Anh - Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Dưới 1 năm
Số lượng: 1
30-12-2023
  Nhân viên Trợ Giảng
Công ty:MSHTO2241
Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Từ 1 đến 2 năm
Số lượng: 1
15-12-2023
  Chủ quản IT
Công ty:MSHTO2443
Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Không yêu cầu
Số lượng: 2
08-12-2023
  Nhân viên bán hàng
Công ty:MSHTO2443
Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Không yêu cầu
Số lượng: 5
08-12-2023
  Nhân viên phòng Hành chính 1
Công ty:MSHTO133
Hải Dương Kinh nghiệm : Không yêu cầu
Số lượng: 1
08-12-2023
  Nhân viên phòng hành chính (Leader 1)
Công ty:MSHTO133
Hải Dương Kinh nghiệm : Từ 1 đến 2 năm
Số lượng: 1
08-12-2023
  Chuyên viên pháp vụ
Công ty:MSHTO2443
Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Không yêu cầu
Số lượng: 1
08-12-2023
  Nhân viên phòng Hành chính
Công ty:MSHTO133
Hải Dương Kinh nghiệm : Từ 1 đến 2 năm
Số lượng: 2
08-12-2023
  Nhân viên kỹ thuật thiết bị
Công ty:MSHTO2443
Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Từ 1 đến 2 năm
Số lượng: 15
08-12-2023
  Nhân viên phòng kỹ thuật sản xuất
Công ty:MSHTO133
Hải Dương Kinh nghiệm : Không yêu cầu
Số lượng: 1
08-12-2023
  Nhân viên phòng kỹ thuật thiết bị
Công ty:MSHTO133
Hải Dương Kinh nghiệm : Từ 1 đến 2 năm
Số lượng: 6
08-12-2023
  Kỹ sư thiết bị
Công ty:MSHTO2443
Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Từ 2 đến 5 năm
Số lượng: 4
08-12-2023
  Nhân viên phòng chế tạo bản mạch
Công ty:MSHTO133
Hải Dương Kinh nghiệm : Từ 1 đến 2 năm
Số lượng: 1
08-12-2023
  Nhân viên phòng mua hàng
Công ty:MSHTO133
Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Từ 1 đến 2 năm
Số lượng: 1
08-12-2023
  Nhân viên phòng sản xuất
Công ty:MSHTO133
Hải Dương Kinh nghiệm : Từ 1 đến 2 năm
Số lượng: 1
08-12-2023
  Kỹ sư an toàn
Công ty:MSHTO2443
Hà Tĩnh Kinh nghiệm : Không yêu cầu
Số lượng: 2
08-12-2023
qcgiua

Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây