Văn bản theo lĩnh vực: Xuất khẩu lao động

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 KH 157-KH/TU 22/03/2023 Kế hoạch 157-KH/TU thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới
2 NĐ 86/2021/NĐ-CP 24/09/2021 Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tạp, giảng dạy , nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
3 NĐ 46/2017/NĐ-CP 20/04/2017 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
4 40/2021/QĐ-TTg 30/12/2021 QĐ 40/2021/QĐ-TTg về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
5 TT 20/2021-TT-BLĐBTXH 14/12/2021 Thông tư 20/2021-TT-BLĐBTXH quy định hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động VN đi làm việc ở NN theo HĐ
6 TT 09/2023/TT-BLĐTBXH 24/05/2022 Thông tư 09/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở NN theo HĐ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
7 NĐ 28/2020/NĐ-CP 29/02/2020 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người VN đi LV ở nước ngoài theo HĐ
8 NĐ 112/2021/NĐ-CP 09/12/2021 Nghị định 112/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ
9 TT 21/2021/TT-BLĐTBXH 14/12/2021 Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
10 Luật 69/2020/QH14 12/01/2020 Luật 69/2020/QH14 Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
11 Luật 69/2020/QH14 12/11/2020 Luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng
12 22/2013/TT-BLĐTBXH 14/10/2013 Thông tư 22 về hợp đông cung ứng lao động và hợp đồng đưa người LĐ đi LV ở NN
13 21/2007/TT-BLĐTBXH 07/10/2007 thông tư 21 quy định về hợp đồng cá nhân
14 126/2007/NĐ-CP 31/07/2007 Nghị định 126 quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động VN đi LV ở NN theo hợp đồng

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây