Văn bản theo cơ quan ban hành: Chính phủ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 QĐ 176/QĐ-TTg 05/02/2021 QĐ 176 ban hành chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030
2 NQ 06/NQ-CP 10/01/2023 Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả và phát triển bền vững
3 NĐ 86/2021/NĐ-CP 25/09/2021 Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tạp, giảng dạy , nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
4 NĐ 46/2017/NĐ-CP 21/04/2017 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
5 TT 09/2023/TT-BLĐTBXH 25/05/2022 Thông tư 09/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở NN theo HĐ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
6 NĐ 28/2020/NĐ-CP 01/03/2020 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người VN đi LV ở nước ngoài theo HĐ
7 NĐ 112/2021/NĐ-CP 10/12/2021 Nghị định 112/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ
8 TT 21/2021/TT-BLĐTBXH 15/12/2021 Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
9 17/QĐ-TTg 31/03/2021 Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ học nghề đối với lao đông thất nghiệp
10 NĐ 61/2020/NĐ-CP 29/05/2020 NĐ 61/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 28/015/NĐ-CP về BHTN
11 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 07/12/2023 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
12 NĐ 111/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp
13 NĐ 115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức
14 21/2007/TT-BLĐTBXH 08/10/2007 THÔNG TƯ
Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây