Tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 6 năm 2024

Thứ hai - 08/07/2024 22:32
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong công tác bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh báo cáo kết quả tháng 6 năm 2024
I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
TT Nội dung Số lượng Lũy kế
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 631 3.606
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 325 2.161
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 02
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 684 3.415
Nam < = 24 tuổi 31 132
25 - 40 tuổi 197 847
> 40 tuổi 60 429
Nữ < = 24 tuổi 46 202
25 - 40 tuổi 281 1.307
> 40 tuổi 69 498
4 Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 5 37
Sau 02 ngày không nhận 3 18
Làm đơn đề nghị không có nhu cầu 0 0
Khác (Thu hồi) 2 19
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 26 103
Chuyển đến 10 70
6 Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người) 33 145
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 5 36
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 539 3.766
Trong đó: Hết thời gian hưởng 495 3.567
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 5 40
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác 39 159
9 Số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)  1.715 13.469
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người)  110 682
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) Tổng 0 96
Trong đó Số người đang hưởng TCTN
 được hỗ trợ học nghề
0 93
Số người đang hưởng TCTN ở địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 4
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định ( đồng) Tổng 12,688,738,117 63.194.393.046
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp  12,688,738,117 62.843.543.046
03 tháng – 06 tháng Số quyết định 524 2.521
Số tiền chi TCTN 6,353,098,619 29.626.954.568
07 tháng – 12 tháng Số quyết định 160 894
Số tiền chi TCTN 6,335,639,498 33.216.588.478
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 0 350.850.000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN
được hỗ trợ học nghề
0 342.750.000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 8.100.000
13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng) 3,396,163 19.912.930
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)   Tổng 17 90
  Vùng 1 7 33
      Vùng 2 5 27
  Vùng 3 3 18
  Vùng 4 1 6
  Lương cơ sở 1 6
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) 5 30
II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các giải pháp và các kiến nghị.
-Trong tháng 06/2024, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm giảm so với tháng 5(giảm 81 người)            
- Người lao động được hướng dẫn thực hiện một cách tận tình, chu đáo, kỹ càng. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người lao động được đẩy mạnh.
- Số lượng lao động có nhu cầu chuyển tỉnh tăng 3 người.                                                         
- Số người nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia là: 512/631 hồ sơ đạt 81%          
- Hình thức chi trả TCTN qua thẻ ATM: đạt 100% 
 

Tác giả: admin_bhtn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây