6D6A3443

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh

I.  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM HÀ TĨNH 1.Chức năng Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, có chức năng thực hiện các nhiệm vụ: Thu thập, phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động; tư vấn, định hướng...

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp

I. NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH, TỔNG HỢP 1. Lĩnh vực kế hoạch, tổ chức, hành chính + Tham mưu kế hoạch, chiến lược hoạt động ngắn hạn và dài hạn cho toàn Trung tâm; + Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các phòng thực hiện kế hoạch đã đề ra, báo cáo lãnh đạo Trung tâm định kỳ và đột xuất. +...

Phòng Tư vấn, giới thiệu việc làm - Thông tin thị trường lao động

I.NHIỆM VỤ PHÒNG TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 1. Hoạt động tư vấn, gồm: a) Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, tư vấn đào tạo, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và...

Sàn giao dịch việc làm Kỳ Anh

Sàn giao dịch việc làm Kỳ Anh

I. NHIỆM VỤ SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM KỲ ANH 1.Thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước; 2. Thực hiện các nhiệm vụ giới thiệu, cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài, tư vấn du học; 3. Thực hiện tư vấn, tuyển sinh và tổ chức, quản lý đào tạo tại Sàn giao dịch việc làm Kỳ...

Phòng Đào tạo và Cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài

I. NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 1 Công tác đào tạo 11. Quản lý toàn bộ hoạt động Trung tâm ngoại ngữ, tin học Golden. 1.2. Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi...

Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

I.  NHIỆM VỤ PHÒNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. 2. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất...

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây