Danh sách ứng viên phỏng vấn khách sạn Vinpearl - Vingroup vào buổi chiều ngày 01.10.2017

Thứ sáu - 29/09/2017 00:52
Thời gian phỏng vấn bắt đầu từ: 13h30 đến 17h30
Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh - số 156 đường Trần Phú - TP Hà Tĩnh
Danh sách phỏng vấn chiều ngày 01.10.2017:
TỔNG HỢP THÔNG TIN ỨNG VIÊN 
VINPEARL KHÁCH SẠN HÀ TĨNH
(Có thể tải danh sách về xem tại đây)
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH SỐ ĐIỆN THOẠI VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN 
1 Lê Thị Tân 1990 0985xxx758 Kế toán tổng hợp
2 Lê Thị Hoa 1987 0977xxx268 Kế toán tổng hợp
3 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 1995 0962xxx224 Chuyên viên kế toán công nợ, chuyên viên kế toán tài sản vật tư
4 Nguyễn Thị Trang 1988 0977xxx186 Kế toán tổng hợp
5 Nguyễn Thị Như Ngọc 1995 0945xxx148 Chuyên viên kế toán thanh toán, nhân viên lễ tân
6 Nguyễn Thị Thủy 1991 0911xxx499 Chuyên viên kế toán công nợ, trợ lý tổng quản lý
7 Nguyễn Thị Xoan 1991 0934xxx777 Chuyên viên kế toán thanh toán
8 Lê Thị Nga 1990 0987xxx922 Kế toán tổng hợp
9 Nguyễn Thị Hường 1984 0983xxx040 Kế toán tổng hợp
10 Lê Thị Cẩm  1994 0987xxx951 Chuyên viên kế toán công nợ
11 Lê Thị Châu 1994 0962xxx307 Chuyên viên kế toán công nợ
12 Bùi Thị Kim Trúc 1994 0922xxx886 Thủ Qũy, chuyên viên kế toán công nợ
13 Nguyễn Thị Hường 1989 0976xxx641 Thủ quỹ, nhân viên cấp phát đồng phục
14 Nguyễn Thị Thúy Ngân 1986 0948xxx846 Chuyên viên kế toán thanh toán
15 Nguyễn Thị Ngân 1991 0985xxx317 Chuyên viên kế toán công nợ
16 Nguyễn Thị Văn 1986 0976xxx618 Chuyên viên kế toán công nợ
17 Hoàng Thị Tú Oanh 1992 0911xxx688 Chuyên viên kế toán công nợ
18 Võ Thị Soa 1984 0943xxx499  Chuyên viên kế toán thanh toán
19 Nguyễn Thị Thu 1995 0974xxx423 Chuyên viên kế toán thanh toán, chuyên viên nhân sự đào tạo
20 Nguyễn Thị Hoàng Anh 1995 0163xxx5889 Chuyên viên Kế toán thanh toán
21 Nguyễn Thị Hằng 1991 0947xxx100 Chuyên viên Kế toán thanh toán 
22 Trần Thị Hà 1991 0948xxx789 Nhân viên Kế toán tổng hợp
23 Võ Thị Thu Thủy 1974 0983xxx817 Chuyên viên Kế toán tài sản, vật tư/ Chuyên viên hành chính
24 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1995 0965xxx426 Thủ quỹ
25 Phan Thị Phương 1994 0901xxx269 Chuyên viên kiểm soát doanh thu
26 Võ Thị Ngọc Phú 1993 0979xxx729 Kế toán thanh toán
27 Nguyễn Thị Trâm 1989 0168xxx3701 Chuyên viên Kế toán thanh toán
28 Lương Thị Thanh 1990 0977xxx431 Nhân viên Kế toán thanh toán/Nhân viên Trung tâm dịch vụ (khách hàng)
29 Phan Thị Ánh Nguyệt 1994 0163xxx1449 Chuyên viên Kế toán thanh toán/ Thủ qũy
30 Lê Viết Hào 1987 0961xxx862 Nhân viên Kế toán công nợ
31 Từ Thị Luận  1995 0166xxx9091 Chuyên viên Kế toán công nợ/Kế toán tổng hợp
32 Lê Thị Minh Huệ 1986 0941xxx468 Chuyên viên Kế toán thanh toán
33 Nguyễn Thị Hà Trang 1995 0975xxx739 Phụ trách Kế toán 
34 Trần Thị Kiều 1992 0987xxx992 Chuyên viên kế toán công nợ, nhân viên phục vụ lễ tiệc
35 Lưu Thị Thảo 1988 0916xxx854 Chuyên viên kế toán thanh toán
36 Hồ Thị Hiền 1982 0967xxx739 Chuyên viên kế toán công nợ
37 Nguyễn Thái Hòa 1994 0916xxx556 Chuyên viên kiểm soát doanh thu, chuyên viên hành chính, nhân viên phòng tập
38 Phạm Thị Cẩm Mây 1988 0949xxx988 Kế toán tổng hợp,  nhân viên hỗ trợ 1, nhân viên bếp
39 Nguyễn Thị Phương Thảo 1995 0166xxx1869 Chuyên viên kế toán thanh toán
40 Ngô Thị Hà 1986 0985xxx647 Chuyên viên kế toán công nợ
41 Lê Thị Tuyết  1986 0975xxx534 Kế toán thanh toán
42 Nguyễn Thị Liên 1986 0974xxx399 Kế toán thanh toán
43 Nguyễn Thị Thảo 1991 0945xxx428 Kế toán thanh toán
44 Bùi Vũ Thanh Hằng 1995 0974xxx266 Chuyên viên kế toán thanh toán, chuyên viên kế toán tài sản vật tư
45 Trần Thị Hằng Nga 1982 0982xxx909 Kế toán tổng hợp, phụ trách kế toán
46 Võ Thị Huyền Trang 1990 0968xxx638 Chuyên viên kế toán thanh toán, kế toán tổng hợp
47 Phan Thị Loan 1991 0168xxx0751 Thủ quỹ/Nhân viên Lễ tân
48 Lê Thị Tâm Hà 1984 0948xxx950 Chuyên viên Kế toán thanh toán/Thủ quỹ
49 Nguyễn Thị Việt Tú 1987 0917xxx889 Thủ quỹ/Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
50 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1991 0164xxx9239 Thủ quỹ/Chuyên viên kinh doanh
51 Nguyễn Thị Hiền 1988 0912xxx133 Nhân viên Kiểm soát chi phí/Chuyên viên kinh doanh
52 Nguyễn Thị Nga 1991 0984xxx401 Thủ quỹ
53 Nguyễn Thị Lan 1986 0941xxx998 Chuyên viên Kế toán công nợ
54 Nguyễn Thị Hà 1985 0978xxx452 Kế toán Thanh toán/Thủ quỹ
55 Phạm Thị Như Hải 1990 0947xxx271 Chuyên viên Kế toán thanh toán
56 Phạm Giang Nam 1981 0906xxx468 Phụ trách Kế toán
57 Trương Thị Mỹ Dung 1992 0949xxx987 Kế toán tổng hợp/Chuyên viên Kế toán công nợ
58 Nguyễn Thị Hoài Trang 1988 0904xxx579 Chuyên viên kế toán công nợ/Chuyên viên nhân sự + Đào tạo
59 Hồ Mỹ Linh 1993 0165xxx0952 Chuyên viên Kế toán thanh toán/ Chuyên viên kiểm toán Doanh thu
60 Phan Thị Tâm  1992 0163xxx8790 Nhân viên Kế toán thanh toán
61 Phạm Thị Huyền 1989 0169xxx2254 Chuyên viên Kiểm soát Doanh thu/Chi phí
62 Hoàng Thị Cúc 1994 0919xxx283 Chuyên viên Kế toán công nợ/cấp phát đồng phục
63 Hồ Thị Hòa 1985 0989xxx778 Nhân viên Kế toán công nợ/Thanh toán
64 Trần Thị Ngọc 1991 0125xxx7821 Chuyên viên Kế toán (Vật tư)/Kế toán (Thanh toán)
65 Trần Thị Ngọc Minh 1989 0911xxx168 Chuyên viên Kế toán
66 Lê Thị Thúy Nga 1992 0984xxx962 Chuyên viên Kiểm soát Doanh thu/Chuyên viên hành chính
67 Trần Thị Phượng 1987 0941xxx219 Chuyên viên Kế toán thanh toán
68 Trần Khánh Hương 1995 0942xxx137 Kế toán tổng hợp/Chuyên viên Kế toán công nợ
69 Nguyễn Thị Xuân  1992 0944xxx137 Kế toán tổng hợp
70 Phan Thị Thanh 1991 0163xxx1540 Chuyên viên Kế toán công nợ
71 Lê Thị Khuyên 1993 0912xxx778 Kế toán tổng hợp/Chuyên viên Kế toán công nợ
72 Phan Dương Nhật 1988 0944xxx895 Kế toán Thanh toán/Kế toán kiểm soát chi phí
73 Trần Thị Hà 1991 0971xxx775 Chuyên viên Kế toán Thanh  toán/Chuyên viên Kế toán công nợ
74 Nguyễn Thị Hoa Lê 1988 0972xxx134 Phụ trách Kế toán/ Cấp phát đồng phục
75 Đậu Minh Tuấn 1989 0942xxx838 Chuyên viên Kế toán công nợ/Kế toán Tài sản 
76 Trần Việt Anh 1989 0948xxx368 Kế toán Tổng hợp/Phụ trách Kế toán
77 Lê Văn Châu 1988 0975xxx797 Kế toán tổng hợp/Chuyên viên Kế toán doanh thu
78 Nguyễn Thị Diệu Huyền 1991 0911xxx424 Chuyên viên Kế toán công nợ
79 Dương Thị Thu 1987 0164xxx8828 Phụ trách Kế toán/Chuyên viên Kế toán thanh toán
80 Dương Thị Hồng 1989 0948xxx789 Kế toán/ Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
81 Nguyễn Thị Hải 1992 0164xxx0082 Chuyên viên Kế toán công nợ
82 Trần Thị Thơ 1988 0979xxx828 Kế toán Thanh toán/Nhân viên cấp phát đồng phục
83 Trương Thị Thương 1994 0988xxx610 Kế toán thanh toán
84 Trần Thị Phương Trinh 1992 0988xxx819 Chuyên viên Kế toán thanh toán/Chuyên viên Kế toán công nợ
85 Nguyễn Thị Ngọc Vinh 1992 0949xxx892 Chuyên viên Kế toán công nợ
86 Phan Đình Vịnh 1988 0919xxx222 Thủ Quỹ/ Chuyên viên hành chính
87 Nguyễn Thị Hương 1990 0967xxx982 Thủ Quỹ/ Chuyên viên Kế toán Tài sản
88 Hoàng Thị Thủy 1987 0978xxx611 Chuyên viên Kế toán Thanh toán/Kế toán công nợ
89 Nguyễn Thị Yến 1988 0912xxx768 Kế toán Tổng hơp/Chuyên viên Kiểm soát chi phí
90 Phan Thị Thắng 1982 0916xxx386 Chuyên viên Kế toán tài sản vật tư
91 Nguyễn Thị Yến 1989 0973xxx540 Chuyên viên Kế toán công nợ/Tài sản vật tư
92 Nguyễn Hà Thương 1994 0915xxx694 Kế toán công nợ
93 Nguyễn Văn Quyền 1992 0912xxx068 Chuyên viên Kế toán Thanh toán/ Kế toán công nợ
94 Phan Thị Vân Anh 1995 0975xxx502 Chuyên viên Kế toán Tài sản, vật tư
95 Trần Thị Kỳ  1994 0167xxx9919 Phụ trách Kế toán/Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
96 Lê Văn Châu 1988 0975xxx797 Kế toán tổng hợp/ Phụ trách Kế toán 
97 Bùi Thị Luân 1992 0989xxx089 Phụ trách Kế toán
98 Dương Thị Như Quỳnh 1987 0987xxx787 Kế toán công nợ
99 Dương Thị Mến 1990 0949xxx976  Kế toán
100 Hoàng Thị Huyền  1992 0167xxx9903 Kế toán tổng hợp
101 Lê Thị Như Quỳnh 1982 0989xxx382 Phụ trách Kế toán/Chuyên viên nhân sự
102 Thái Thị Bảo Hằng 1988 0976xxx456 Kế toán thanh toán
103 Trần Thị Kim Dung 1990 0916xxx990 Kế toán thanh toán
104 Phạm Kim Dung 1983 0916xxx889 Nhân viên kiểm soát chi phí, nhân viên nhân sự, đào tạo
105 Lê Thị Bảo Ngọc 1995 0988xxx558 Kế toán thanh toán, nhân viên trung tâm dịch vụ
106 Lê Thị Kiều Oanh 1991 0943xxx676 Kế toán tài sản và vật tư, kế toán thanh toán
107 Nguyễn Thị Phú 1991 0979xxx915 Kế toán thanh toán, kế toán công nợ
108 Từ Thị Hồng Vân 1988 0948xxx340 Phụ Trách kế toán, thủ quỹ
109 Nguyễn Thị Hà 1993 0169xxx8394 Kế toán công nợ
110 Nguyễn Thị Lý 1987 0946xxx686 Kế toán tổng hợp, kế toán công nợ
111 Nguyễn Thị Ngọc Tú 1994 0983xxx143 Kế toán thanh toán, kế toán công nợ
112 Bùi Thị Mỹ Hường 1985 0123xxx888 Kế toán thanh toán, kế toán công nợ
113 Chu Thị Kim Thêu 1994 0976xxx593 Kế toán tài sản và vật tư
114 Nguyễn Thị Thanh Hoài 1987 0946xxx587 Kế toán thanh toán, thủ quỹ
115 Trần Ngọc Linh 1992 0976xxx708 Kế toán thanh toán, kế toán công nợ
116 Nguyễn Khánh Chi 1993 0973xxx412 Kế toán thanh toán
117 Nguyễn Thị Dung 1984 0978xxx658 Kế toán
118 Nguyễn Xuân Hiếu 1993 0977xxx4005 Kế toán thanh toán
119 Nguyễn Thị Hải Yến 1990 0974xxx003 Kế toán thanh toán
120 Thái Thị Hoa 1987 0917xxx858 Chuyên viên kiểm soát chi phí
121 Hoàng Thị Hằng 1988 0918xxx069 Kế toán tổng hợp
122 Đinh Thị Thanh Hoàn 1993 0125xxx8171 Kế toán bán hàng
123 Lê Thị Phương Thúy 1990 0931xxx768 Kế toán tổng hợp
124 Nguyễn Xuân Định 1992 0163xxx2645 Kế toán tài sản, vật tư, thủ kho
125 Vũ Thị Đông 1993 0125xxx4069 Kế toán
126 Trần Nữ Hà Trang 1992 0916xxx102 Kế toán công nợ
127 Trần Thị Hoa 1994 0167xxx5254 Kế toán công nợ
128 Trần Thị Kim Chung 1993 0974xxx939 Thủ quỹ
129 Bùi Thị Hải Yến 1988 0979xxx861 Phụ trách kế toán
130 Chu Thiện Cát 1993 0972xxx360 Chuyên viên kiểm soát chi phí
131 Nguyễn Thị Lý 1988 0944xxx627 Kế toán thanh toán
132 Lê Thị Duyên 1991 0165xxx2993 Kế toán thanh toán
133 Mai Thị Hằng 1985 0981xxx377 Thủ quỹ
134 Nguyễn Thị Chiến 1992 0975xxx128 Kế toán thanh toán
135 Đậu Thị Thủy 1991 0942xxx756 Kế toán công nợ, thủ quỹ
136 Phan Thị Hương Ly 1993 0973xxx017 Kế toán thanh toán
137 Lê Thị Hoa 1993 0167xxx8039 Thủ quỹ, nhân viên đặt phòng
138 Nguyễn Thị Tuyết Mai 1985 0917xxx166 Kế toán thanh toán
139 Nguyễn Thị Phương 1992 0949xxx086 Chuyên viên kế toán công nợ
140 Dương Thị Hoài Bảo 1989 0168xxx1925 Nhân viên kế toán
141 Hồ Thị Trang 1993 0165xxx4350 Chuyên viên kế toán thanh toán / thủ quỷ
142 Đặng Thị Hợi 1995 0988xxx283 Chuyên viên kế toán thanh toán
143 Phạm Thị Quý 1993 0911xxx799 Chuyên viên kế toán
144 Trần Thị Hiền 1989 0968xxx747 Kế toán tổng hợp
145 Nguyễn Thị Thương 1990 0985xxx380 Thủ quỹ / Nhân viên lễ tân
146 Nguyễn Thị Vân 1995 0941xxx295 Kế toán công nợ
147 Hoàng Thị Huyền 1992 0167xxx9903 Kế toán tổng hợp
148 Lê Thị Anh 1995 0931xxx138 Kế toán, nhân viên lễ tân
149 Phạm Thị Bình 1985 0986xxx088 Kế toán công nợ
150 Nguyễn Thị Phương 1987 0971xxx959 Kế toán tổng hợp; Kế toán công nợ
151 Bùi Thị Phương 1992 0949xxx086 Kế toán công nợ
152 Trương Thị Nga 1995 0989xxx362 Kế toán
153 Trương Thị Thanh Dung 1990 0989xxx616 Kế toán công nợ, kế toán thanh toán
154 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1990 0981xxx368 Kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán
155 Nguyễn Thị Huệ 1985 0979xxx808 Kế toán tổng hợp, kế toán công nợ
156 Phan Thị Mỹ Kiều 1990 0948xxx704 Kế toán thanh toán, nhân viên đặt phòng
157 Mai Thị Thanh Hoa 1991 0973xxx009 Kế toán công nợ
158 Lê Thị Cẩm Hằng 1992 0941xxx989 Kế toán thanh toán
159 Nguyễn Thị Hiếu 1992 0945xxx967 Phụ trách kế toán
160 Lê Thị Vinh 1990 0977xxx404 Kế toán thanh toán, nhân viên trung tâm dịch vụ
161 Dương Thị Hiền 1991 0973xxx762 Chuyên viên kế toán tài sản vật tư
162 Phan Thị Thu Hương 1986 0983xxx109 Kê toán thanh toán, Kế toán công nợ
163 Nguyễn Thị Kim Huệ 1991 0972xxx638 Chuyên viên kế toán tài sản, vật tư, Chuyên viên kiểm soát thu
164 Nguyễn Thị Linh 1985 0912xxx345 Kế toán thanh toán
165 Trần Tú Anh 1992 0989xxx151 Kế toán tổng hợp, Chuyên viên nhân sự + Đào tạo
166 Nguyễn Thị Lương 1990 0981xxx269 Chuyên viên kế toán công nợ, Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng 
167 Nguyễn Thị Huyền Trang 1990 0973xxx939 Nhân viên kế toán
168 Đậu Thị Hương 1989 0919xxx037 Chuyên viên kế toán thanh toán, Chuyên viên kế toán công nợ
169 Trần Thị Oanh 1989 0986xxx806 Kế toán - Thủ quỹ
170 Dương Ngọc Diệp 1991 0167xxx4227 Chuyên viên kế toán công nợ, Kế toán tài sản vật tư
171 Nguyễn Thị Thanh Bình 1982 0972xxx466 Chuyên viên kiểm soát chi phí, Chuyên viên kinh doanh
172 Đặng Thị Yên 1993 0163xxx8840 Chuyên viên kiểm soát doanh thu, Hành chính bếp
173 Lê Thị Ngọc Ánh 1991 0911xxx829 Kế toán tổng hợp, Chuyên viên kế toán công nợ
174 Hà Thị Thơm 1994 0961xxx198 Thủ quỹ, Chuyên viên kiểm soát chi phí
175 Phan Diệu 1989 0935xxx281 Chuyên viên kế toán công nợ, Chuyên viên kiểm soát doanh thu
176 Nguyễn Thị Hiền 1993 0935xxx189 Kiểm soát chi phí
177 Trần Thị Thu Hương 1994 0167xxx4480 Chuyên viên kế toán công nợ
178 Bùi Thị Hồng Phượng 1993 0943xxx965 Chuyên viên kế toán tổng hợp
179 Đoàn Thị Thu Thủy 1991 0989xxx952 Thủ quỹ, Nhân viên cấp phát đồng phục
180 Nghiêm Diệu Anh 1993 0165xxx9961 Kế toán thanh toán
181 Đậu Thị Huế 1989 0977xxx036 Kế toán thanh toán
182 Phan Thị Linh Trang 1995 0942xxx290 Kế toán / lễ tân
183 Nguyễn Viết Đạt 1991 0984xxx785 Chuyên viên kế toán thanh toán
184 Thân Thị Dịu 1993 0978xxx588 Chuyên viên kiểm soát chi phí / chuyên viên hành chính
185 Nguyễn Thị Vân 1994 0167xxx5209 Chuyên viên kế toán thanh toán
186 Phạm Lệ Giang 1989 0989xxx089 Kế toán tổng hợp
187 Trương Văn Minh   0164xxx6748 Nhân viên kế toán / nhân viên phục vụ
188 Nguyễn Thị Trang 1988 0947xxx419 Kế toán
189 Trần Thị Duyên 1990 0979xxx509 Chuyên viên kiểm soát chi phí
190 Nguyễn Thị Huyền 1986 0973xxx320 Chuyên viên kế toán thanh toán / nhân viên phụ bếp canteen
191 Lâm Trần Hà Trang   0973xxx373 Thu quỷ / nhân viên trung tâm dịch vụ
192 Đinh Thị Minh Hằng 1982 0912xxx438 Kế toán tổng hợp
193 Phạm Thị Hồng Xoan 1990 0973xxx384 Thủ quỹ
194 Nguyễn Thị Hiền 1994 0986xxx512 Kế toán công nợ
195 Nguyễn Thị Hòa 1988 0911xxx588 Phụ trách kế toán
196 Lê Thị Loan 1990 0948xxx456 Thuủ quỹ/ Nhân viên Trung tâm Dịch vụ khách hàng
197 Nguyễn Thị Đào 1988 0942xxx092 Kế toán Tổng hợp
198 Nguyễn Thị Bình 1991 0983xxx671 Chuyên viên kiểm soát chi phí
199 Nguyễn Thị Thắm  1989 0987xxx454 Phục trách Kế toán
200 Nguyễn Thị Nga 1993 0168xxx6336  Kế toán/ Nhân viên Phục vụ/lễ tiệc
201 Tô Thị Tuyết  1991 0977xxx814 Chuyên viên Kế toán thanh toán/ Công nợ
202 Hoàng Thị Huê 1990 0943xxx190 Chuyên viên kế toán thanh toán
203 Đặng Thị Mai 1986 0977xxx078  Kế toán thanh toán
204 Trần Đình Lợi 1992 0918xxx388 Kế toán tổng hợp / Trợ lý tổng quản lý
205 Nguyễn Thị Bình 1989 0978xxx007 Nhân viên thủ quỷ / nhân viên trung tâm dịch vụ
206 Nguyễn Thị Thơ 1992 0984xxx055 Phụ trách kế toán / chuyên viên kế toán công nợ doanh thu
207 Nguyễn Thị Ngân 1992 0932xxx293 Thủ quỹ
208 Nguyễn Thị Minh Thúy 1989 0913xxx668 Phụ trách kế toán
209 Đặng Thị Mai 1986 0977xxx078 Chuyên viên Kế toán tài sarn vật tư
210 Lê Thị Loan 1983 0943xxx345 Nhân viên kế toán
211 Đặng Đình Tuân 1999 0969xxx076  
212 Lê Xuân Hữu 1994 0167xxx9268  
213 Phạm Thị Tiền 1995 0167xxx2428  
214 Nguyễn Văn Công 1996 0911xxx567  
215 Nguyễn Quang Đồng 1985 0978xxx878 Nhân viên hướng dẫn
216 Lê Xuân Bảo 1996 0168xxx7754 Nhà hàng
217 Nguyễn Đức Thành   9470xxx47 Nhân viên hướng dẫn
218 Nguyễn Thị Trang 1997 0168xxx6386 Nhân viên bàn
219 Đặng Thị Kim Oanh 1987 0984xxx255  
220 Nguyễn Thị Ngọc 1995 0983xxx912 Nhân viên nhà hàng
221 Hoàng Thị Nga 1991 0977xxx292 N Viên VS công công + NV Buồng Phòng
222 Phạm Thị Nguyệt 1994 0975xxx360 Tổ trưởng tạp vụ
223 Dương Thị Xuân 1994 0163xxx0547 hồ sơ
224 Nguyễn Thị song Thương 1993 0169xxx9570  
225 Nguyễn Khánh Huyền 1991 0986xxx695 Văn phòng
226 Phan Thị Hoài 1991 0164xxx6995 Barlender
227 Nguyễn Thị Thùy Dung 1995 0915xxx821 Thư ký bộ phận
228 Hoàng Thị Minh 1993 0979xxx249  
229 Phùng Thị Thương 1990 0167xxx3777  
230 Trần Thị Trâm 1994 0981xxx877 Nhân viên Lễ tân
231 Lê Thị Như Quỳnh 1992 0947xxx728 Kế toán công nợ
232 Đoàn Thị Nhung 1991 0976xxx854 Kế toán Tổng hợp
233 Trần Thị Hoài Thương 1994 0967xxx057 Tổ trưởng Pha chế
234 Cao Thị Quỳnh Trúc 1994 0944xxx108 Kế toán tổng hợp
235 Trương Thị Phương Huyền 1990 0947xxx190 Nhân viên Lễ tân
236 Phan Thị Lam 1994 0915xxx942 Nhân viên Lễ tân
237 Nguyễn Thị Như 1988 0965xxx402 Nhân viên Phụ bếp (Canteen)
238 Trương Bá Hoàng 1993 0969xxx761 Nhân viên Lễ tân
239 Phan Thị Thúy Hằng 1984 0908xxx535 Nhân viên đón tiếp
240 Chu Thị Thu Hiền 1980 0919xxx143 Phụ trách Kế toán/Kế toán tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây