Danh sách ứng viên phỏng vấn khách sạn Vinpearl - Vingroup vào buổi sáng ngày 01.10.2017

Thứ sáu - 29/09/2017 00:09
Thời gian phỏng vấn bắt đầu từ: 8h đến 12h
Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh - số 156 đường Trần Phú - TP Hà Tĩnh
Danh sách phỏng vấn sáng ngày 01.10.2017:
TỔNG HỢP THÔNG TIN ỨNG VIÊN
VINPEARL KHÁCH SẠN HÀ TĨNH
(Có thể tải danh sách về xem tại đây)
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH SỐ ĐIỆN THOẠI VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN 
1 Nguyễn Thị Thúy 1993 0168xxx4037 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
2 Nguyễn Doãn Quý 1993 0164xxx6646 Nhân viên hành lý khách sạn
3 Lê Thị thương  1994 0965xxx063 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
4 Nguyễn Hà Giang 1995 0979xxx906 Nhân viên trung tâm dịch vụ 
5 Nguyễn Thị Huyền Diệu 1995 0916xxx777 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
6 Nguyễn Thị Kim Thương 1983 0988xxx303 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
7 Nguyễn Thúy Vân 1987 0946xxx625 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
8 Nguyễn Thị Vân 1994 0949xxx376 Nhân viên lễ tân, Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
9 Hà Thị Kim Tú 1995 0967xxx293 Nhân viên đón tiếp, lễ tân
10 Võ Thị Lựu 1993 0167xxx0096 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
11 Nguyễn Thị Lài 1983 0904xxx683 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng, nhân viên lễ tân
12 Nguyễn Thị Bắc 1995 0986xxx742 Nhân viên lễ tân
13 Trần Quốc Việt 1993 0165xxx6968 Nhân viên hành lý khách sạn
14 Lê Thị Ngân 1994 0982xxx242 Nhân viên trung tâm dịch vụ (văn phòng)
15 Trần Mỹ Linh 1994 0976xxx799 Nhân viên trung tâm dịch vụ (văn phòng)
16 Dương Quốc Vy 1991 0988xxx733 Nhân viên trung tâm dịch vụ (Khách hàng)
17 Phạm Lê Anh Đức 1986 0982xxx430 Nhân viên hành lý, trợ lý tổng quản lý
18 Trần Thị Nhung 1990 0169xxx7336 Nhân viên trung tâm dịch vụ (văn phòng)
19 Trần Thị Hồng Phượng 1990 0973xxx239 Nhân viên trung tâm dịch vụ (Khách hàng)
20 Phạm Thị Kim Oanh 1993 0165xxx6676 Nhân viên hỗ trợ dịch vụ
21 Hoàng Thị Hằng 1987 0983xxx722 Nhân viên trung tâm dịch vụ
22 Trần Công Vượng 1987 0941xxx555 Nhân viên lễ tân
23 Phan Thị Dung 1993 0979xxx362 Nhân viên trung tâm dịch vụ (văn phòng)
24 Ngô Thị Hồng Loan 1994 0169xxx8581 Nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên đón tiếp
25 Nguyễn Bá Sơn 1994 0941xxx119 Nhân viên hành lý khách sạn
26 Nguyễn Thị Tâm 1995 0168xxx9730 Nhân viên lễ tân, nhân viên đón tiếp
27 Trần Thị Phương 1995 0982xxx835 Nhân viên trung tâm dịch vụ (Văn phòng), nhân viên lễ tân
28 Lê Thị Thanh Hằng 1993 0911xxx948 Nhân viên trung tâm dịch vụ (Khách hàng)
29 Nguyễn Thị Liên 1990 0976xxx410 Nhân viên trung tâm dịch vụ (Văn phòng)
30 Nguyễn Thị Thành 1984 0984xxx765 Nhân viên trung tâm dịch vụ (Khách hàng), nhân viên lễ tân
31 Lê Công Tuấn 1996 0165xxx5205 Nhân viên phòng tập Gym, tennis
32 Nguyễn Thị Quỳnh 1992 0943xxx154 Nhân viên lễ tân, nhân viên đặt phòng
33 Trần Thị Quỳnh 1991 0974xxx926 Nhân viên đón tiếp, nhân viên lễ tân
34 Nguyễn Thị Yến 1993 0977xxx305 Nhân viên trung tâm dịch vụ văn phòng, nhân viên hành chính
35 Dương Kim Hoan 1990 0963xxx986 Nhân viên phòng tập Gym
36 Bùi Thị Thơm 1993 0912xxx168 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
37 Nguyễn Thị Tuyết Mai 1993 0962xxx540 Nhân viên trung tâm dịch vụ
38 Nguyễn Thị Giang 1995 0989xxx690 Nhân viên lễ tân, Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
39 Đậu Minh Phương 1991 0944xxx991 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng, nhân viên lễ tân
40 Nguyễn Thị Yến 1989 0988xxx974 Nhân viên lễ tân, nhân viên lễ tân (spa)
41 Nguyễn Vĩnh Định 1980 0917xxx086 Tổ trưởng lễ tân
42 Nguyễn Thị Thu Hằng 1991 0979xxx350 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
43 Lê Mỹ Cảnh 1993 0911xxx245 Nhân viên lễ tân, Nhân viên trung tâm dịch vụ
44 Nguyễn Bá An 1984 0913xxx488 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
45 Nguyễn Doãn Quân 1990 0127xxx9990 Tổ trưởng lễ tân
46 Trần Thị Thương 1991 0949xxx298 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
47 Nguyễn Thị Việt Hà 1994 0167xxx7074 Nhân viên lễ tân
48 Nguyễn Thị Lài 1994 0125xxx9008 Nhân viên lễ tân
49 Trần Lê Hồng Nhật 1984 0911xxx434 Nhân viên dịch vụ khách hàng
50 Hồ Thị Lương 1996 0163xxx1668 Nhân viên lễ tân, nhân viên lễ tiệc
51 Nguyễn Thị Oanh 1990 0911xxx222 Nhân viên lễ tân, nhân viên đón tiếp
52 Hồ Thị Thùy Trang 1992 0911xxx293 Nhân viên trung tâm dịch vụ (Khách hàng)
53 Đỗ Thị Mỹ Thương  1996 0166xxx3011 Nhân viên Lễ tân/Đón tiếp
54 Đinh Thị An 1996 0979xxx412 Nhân viên lễ tân / Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
55 Đậu Thị Thắm 1995 0979xxx051 Nhân viên lễ tân
56 Nguyễn Văn Thái 1992 0949xxx128 Nhân viên phòng tập gym/tenis
57 Trần Thị Thành 1994 0914xxx057 Nhân viên trung tâm dịch vụ (văn phòng)
58 Trần Thị Lộc 1993 0982xxx856 Tổ trưởng lễ tân
59 Lê Đình Thịnh 1991 0944xxx591 Nhân viên tiền sảnh - hành lý
60 Nguyễn Thị Loan 1991 0947xxx637 Nhân viên lễ tân
61 Võ Tá Lâm 1980 0973xxx400 Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng)
62 Đậu Thị Yến 1993 0979xxx420 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng / nhân viên hành lý (khách sạn)
63 Nguyễn Thị Trinh 1997 0945xxx738 Nhân viên trung tâm dịch vụ
64 Lê Thị Việt Mỹ 1995 0162xxx4754 Nhân viên lễ tân / nhân viên đón tiếp
65 Trần Hậu Minh Vương 1992 0964xxx778 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng / trợ lý tổng quản lý
66 Đoàn Thị Loan 1989 0989xxx726 Nhân viên lễ tân / Nhân viên dịch vụ hành chính
67 Trương Thị Hoa 1992 0973xxx037 Nhân viên lễ tân / Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
68 Thái Thị Hải Yến 1988 0169xxx9237 Nhân viên trung tâm dịch vụ(văn phòng) / Nhân viên lễ tân
69 Phan Thị Vân 1988 0966xxx118 Nhân viên lễ tân / nhân viên đón tiếp / nhân viên phục vụ
70 Nguyễn Thị Hiền 1992 0978xxx502 Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng) / Nhân viên phục vụ lễ tiệc
71 Nguyễn Thị Thu 1992 0963xxx802 Nhân viên lễ tân / phục vụ lễ tiệc
72 Lê Huy Trung 1989 0988xxx443 Tổ trưởng lễ tân / chuyên viên nhân sự + đào tạo
73 Phan Đình Kiểm 1985 0979xxx357 Nhân viên lễ tân / chuyên viên nhân sự + đào tạo
74 Nguyễn Đình Bồng 1995 0963xxx271 Nhân viên lễ tân
75 Nguyễn Thị Hoài Thương 1993 0945xxx897 Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng) / Nhân viên lễ tân
76 Lê Thị Hiền 1995 0167xxx3574 Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng) / Nhân viên đón tiếp
77 Trần Viết Tố 1990 9884xxx16 Nhân viên phòng tập
78 Lê Thị Quỳnh Anh 1992 0969xxx989 Lễ tân / nhân viên phục vụ lễ tiệc
79 Nguyễn Thị Lệ Nhân 1981 0915xxx981 Tổ trưởng lễ tân / chuyên viên hành chính
80 Phạm Thị Cẩm Tú 1990 0934xxx286 Nhân viên trung tâm dịch vụ / Nhân viên cấp phát đồng phục
81 Nguyễn Thị Như 1991 0988xxx740 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
82 Phạm Thị Hải 1992 0982xxx063 Nhân viên dịch vụ khách hàng
83 Nguyễn Thị Hợi 1993 0943xxx759 Nhân viên lễ tân / nhân viên phục vụ lễ tiệc
84 Trần Thị Hiền 1993 0963xxx579 Nhân viên lễ tân
85 Bùi Thị Kim Oanh 1991 0977xxx125 Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng)
86 Trần Thị Thân 1993 0987xxx618 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng / kế toán công nợ
87 Nguyễn Thị Hiền 1991 0963xxx586 Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng)
88 Trần Thị Ngọc 1994 0166xxx6888 Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng)
89 Trịnh Thị Thương 1988 0973xxx828 Nhân viên hành lý / NV nhận hàng vải
90 Thiều Thị Lê 1994 0974xxx423 Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng) / nhân viên lễ tân
91 Trần Thị Huệ 1992 0931xxx899 Nhân viên lễ tân khách sạn / nhân viên trung tâm dịch vụ văn phòng
92 Lương Thị Lý 1989 0934xxx639 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
93 Trần Thị Huệ 1996 0988xxx099 Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng)
94 Đào Thị Thúy Vân 1992 0973xxx011 Nhân viên lễ tân
95 Nguyễn Thị Sen 1993 0946xxx333 Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng)
96 Trương Thị Thuận 1995 0166xxx0767 Nhân viên lễ tân / nhân viên đón tiệc
97 Trần Thị Dung 1990 0942xxx784 Nhân viên trung tâm dịch vụ (văn phòng)
98 Trần Thị Huyền Thương 1995 0163xxx8028 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
99 Trần Thị Bích Thái 1990 0164xxx7163 Nhân viên lễ tân
100 Nguyễn Thị Thắm 1992 0947xxx756 Nhân viên hành lý
101 Bùi Thị Nguyên 1992 0165xxx5109 Nhân viên lễ tân / Nhân viên đón tiếp
102 Lê Thị Việt Trinh 1995 0963xxx337 Nhân viên lễ tân
103 Hoàng Thị Ngọc 1998 0164xxx7788 Nhân viên lễ tân
104 Trương Thị Quyên 1995 0949xxx705 Nhân viên lễ tân
105 Đậu Thị Khánh Vân 1995 0962xxx395 Lễ tân
106 Hồ Thị Dung 1993 0941xxx493 Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng)
107 Trần Thị Thu Hằng 1992 0915xxx992 Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng)
108 Võ Thị Tâm 1991 0164xxx6760 Nhân viên hỗ trợ 2 (tạp vụ)
109 Nguyễn Văn Quản 1987 0911xxx787 Đầu bếp cao cấp Á
110 Nguyễn Thị Liên 1993 0987xxx820 Nhân viên phụ bếp, Nhân viên phục vụ, lễ tiệc
111 Chu Văn Cường 1991 0919xxx386 Nhân viên bếp, Nhân viên pha chế
112 Lê Thị Việt Trinh 1993 0919xxx766 Đầu bếp lạnh
113 Nguyễn Thị Hiền 1993 0162xxx0587 Nhân viên hổ trợ 2 (tạp vụ)
114 Đặng Quốc Triều 1989 0164xxx9555 Đầu bếp cao cấp bếp âu
115 Phan Thị Dung 1989 0168xxx7572 Nhân viên phụ bếp, nhân viên hổ trợ 2 tạp vụ
116 Nguyễn Thị Ngọc Hoài 1987 0945xxx618 Nhaân viên hổ trợ 2
117 Trần Thị Nguyệt 1991 xxx Nhân viên hổ trợ 1 sơ chế
118 Lê Thị Giang 1990 0983xxx220 Nhaân viên hổ trợ 2, Nhân viên cấp phát đồng phục
119 Nguyễn Thị Hạnh Như 1994 0969xxx594 Chuyên viên hành chính, Chuyên viên nhân sợ + Đào tạo
120 Nguyễn Khánh Dương 1985 0986xxx216 Đầu bếp cao cấp bếp Á
121 Nguyễn Văn  Trí 1994 0964xxx185 Đầu bếp cao cấp bếp Á
122 Trần Đức Huỳnh 1994 0169xxx4423 Đầu bếp cao cấp bếp Á
123 Ngô Thị Quý 1991 0915xxx648 Đầu bếp lạnh
124 Trần Minh Quỳnh 1990 0965xxx683 Đầu bếp á
125 Mai Thị Hà Thu 1991 9048xxx97 Chuyên viên hành chính
126 Trần Thị Giang 1993 0982xxx904 Đầu bếp á
127 Hoàng Thị Hiếu 1988 0164xxx3378 Làm bếp, Nhân viên phụ bếp
128 Võ Phương Thảo 1991 0904xxx846 Chuyên viên hành chính
129 Phạm Thị Kim Dung 1981 0979xxx503 Phụ bếp căng tin, bộ phận giặt là, gấp quần áo
130 Đoàn Khánh Lê 1985 0978xxx046 Nhân viên phụ bếp
131 Đặng Đình Trông 1990 0981xxx456 Bếp á
132 Nguyễn Văn Chính 1985 0985xxx517 Nhân viên phụ bếp
133 Lê Thị Minh 1984 0913xxx607 Nhân viên hổ trợ 2 tạp vụ
134 Dương Thị Châu 1974 0165xxx9494 Phụ bếp 
135 Nguyễn Thị Trang 1991 0971xxx888 Chuyên viên hành chính
136 Nguyễn Thị Nhung 1991 0911xxx470 Nhân viên hổ trợ 1 pha chế
137 Phan Thị Tuyết 1988 0977xxx665 Nhân viên hổ trợ 1 pha chế
138 Lê Thị Diệu 1992 0946xxx285 Nhân viên hổ trợ 1 pha chế
139 Võ Thị Hòa 1987 0948xxx938 Nhân viên phụ bếp, Nhân viên giặt là
140 Lê Thị Thảo 1973 0979xxx561 Nhân viên Hỗ trợ (Tạp vụ)
141 Nguyễn Thị Bình 1989 0168xxx22958 Nhân viên Hỗ trợ 2 (Tạp vụ)/Nhân viên Giặt là
142 Nguyễn Quang Giang 1993 0163xxx6043 Đầu bếp nhật
143 Đậu Trọng Phúc 1994 0164xxx9545 Nhân viên bếp á
144 Dư Quốc Vương 1994 0164xxx1410 Bếp á
145 Ngô Thị Sương 1987 0966xxx658 Nhân viên hổ trợ 2 Tạp vụ
146 Trần Thị Dương  1986 0166xxx3325 Nhân viên hổ trợ 2 Tạp vụ
147 Trần Thị Quế 1976 0129xxx4938 Nhân viên hổ trợ 2 Tạp vụ, Nhân viên giặt là
148 Hồ Thị Thắm 1996 0166xxx6083 Phụ bếp
149 Lê Thị Dung 1992 0162xxx2048 Nhân viên bếp bánh
150 Trần Thị Nga 1972 0162xxx9044 Nhân viên phụ bếp
151 Nguyễn Thị Hiếu 1993 0989xxx630 Nhân viên phụ bếp
152 Phạm Thị Hoài 1993 0167xxx2149 Nhân viên phụ bếp
153 Nguyễn Thị Huế 1996 0166xxx7945 Nhân viên phụ bếp
154 Nguyễn Trọng Tùng 1997 0166xxx3163 Nhân viên phụ bếp
155 Đặng Thị Kim Mơ 1985 0167xxx2167 Nhân viên phụ bếp
156 Nguyễn Thị Mận 1986 0977xxx186 Nhân viên phụ bếp
157 Nguyễn Thị Dung 1996 0973xxx004 Nhân viên đặt phòng, nhân viên phụ bếp
158 Nguyễn Thị Đào 1995 0983xxx425 Đầu bếp lạnh
159 Nguyễn Thị Hường 1986 0941xxx676 Nhân viên bếp
160 Nguyễn Văn Cường 1989 0163xxx724 Nhân viên phụ bếp
161 Nguyễn Thị Huế 1984 0125xxx5855 Tổ trưởng bếp nấu, nhân viên bếp carteen
162 Nguyễn Lê Thảo 1983 0164xxx6365 Nhân viên hỗ trợ 2
163 Trần Thị Hằng 1977 0165xxx2772 Nhân viên hỗ trợ 2
164 Đinh Thị Hoa 1979 0945xxx406 Phụ bếp canteen
165 Nguyễn Thị Loan 1989 0164xxx8359 Nhân viên phụ bếp
166 Thân Thị Lan Anh 1975 0966xxx216 Bộ phận nhà bếp
167 Trần Thị Quý 1994 0166xxx8108 Chuyên viên hành chính
168 Trần Đức Hà 1992 0967xxx544                                  Đầu bếp á cao cấp                                           
169 Trịnh Thị Nghĩa 1995 0965xxx067 Nhân viên phụ bếp
170 Lâm Thị Huệ 1986 0167xxx2767 Nhân viên phụ bếp / nhân viên giặt là
171 Đào Thị Hướng 1994 0168xxx8568 Nhân viên phụ bếp / nhân viên giặt là
172 Nguyễn Thị Nga 1991 0912xxx607 Nhân viên phụ bếp / nhân viên giặt là
173 Nguyễn Thị Lài 1992 0946xxx723 Nhân viên bếp / phụ bếp
174 Trần Thị Thu Hà 1999 0966xxx364 Nhân viên phụ bếp / nhân viên phục vụ
175 Phan Thị Thu Trang 1993 0911xxx699 Chuyên viên hành chính
176 Phan Anh Tuấn 1986 0968xxx415 Tổ trưởng hỗ trợ / tổ trưởng phục vụ
177 Hoàng Văn Tố 1994 0968xxx195 Nhân viên bếp Á
178 Trần Thị Huệ 1987 0987xxx413 Nhân viên buồng phòng
179 Trần Thị Phương 1993 0947xxx1837 Nhân viên hành chính, nhân viên lễ tân
180 Đặng Thị Thúy Ngân 1993 0167xxx0977 Nhân viên hành chính
181 Lê Thị Hà Phương 1994 0167xxx1860 Nhân viên hỗ trợ 1 (Sơ chế)
182 Nguyễn Thị Nhàn 1990 0941xxx298 Đầu bếp Á
183 Đặng Danh Hoàn 1981 0931xxx779 Bếp trưởng bếp Á, bếp trưởng bếp Âu
184 Nguyễn Thị Xuân 1981 0982xxx078 Nhân viên phụ bếp
185 Đồng Công Hiệp 1994 0947xxx194 Nhân viên phụ bếp, nhân viên phục vụ
186 Trương Thị Hải Yến 1995 0968xxx295 Nhân viên hành chính, nhân viên đặt phòng
187 Phạm Thị Hiếu 1991 0982xxx686 Nhân viên hành chính
188 Đậu Lê Na 1990 0943xxx985 Nhân viên hành chính
189 Vũ Thị Thúy 1982 0163xxx8599 Nhân viên hỗ trợ tạp vụ
190 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1988 0987xxx635 NV hỗ trợ 2/ Giặt là
191 Trần Thị Thu Hà 1992 0947xxx583 Nhân viên hổ trợ 1 Sơ chế
192 Nguyễn Thị Hồng Thơ 1992 0916xxx375 Nhân viên phụ bếp
193 Trần Hậu Hà 1987 0989xxx512 Đầu bếp Á cao cấp
194 Đặng Thị Thu 1990 0986xxx258 Nhân viên phụ bếp
195 Nguyễn Thị Thuận 1994 0164xxx3287 Nhân viên phụ bếp
196 Nguyễn Thị Vân 1990 0167xxx2779 Nhân viên phụ bếp, Nhân viên lễ tiệc
197 Nguyễn Văn Đại 1995 0969xxx246 Phụ bếp
198 Võ Thị Công 1996 0969xxx290 Phụ bếp
199 Nguyễn Phi Hùng 1996 0978xxx619 Phụ bếp
200 Nguyễn Thị Hà Phương 1996 0165xxx7476 Phụ bếp
201 Nguyễn Thị Tịnh 1981 9745xxx46 Nhân viên hỗ trợ 2
202 Nguyễn Thị Mỹ 1975 0163xxx2487 Nhân viên tạp vụ
203 Nguyễn Thị Thủy 1982 0169xxx8003 Tạp vụ - phụ bếp
204 Lê Thị Mai 1990 0963xxx082 Nhân viên hỗ trợ tạp vụ / lễ tiệc
205 Lê Thị Vân 1977 0944xxx975 Tạp vụ
206 Nguyễn Thị Anh 1978 0931xxx054 Tạp vụ
207 Lê Thị Tân 1971 0976xxx817 Tạp vụ
208 Nguyễn Thị Linh 1991 0977xxx187 Nhân viên hỗ trợ sơ chế
209 Đậu Thị Hiền 1984 0943xxx167 Nhân viên hỗ trợ sơ chế
210 Hồ Thị Nga 1991 0166xxx7361 Nhân viên phụ bếp / Nhân viên phục vụ lễ tiệc
211 Nguyễn Hữu Đức 1992 0169xxx6400 Nhân viên phụ bếp
212 Nguyễn Thị Thu Hằng 1990 0988xxx460 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
213 Lê Thị Hồng Duyên 1993 0976xxx607 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
214 Nguyễn Thị Hạnh 1987 0985xxx877 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
215 Nguyễn Thị Giang 1991 0985xxx613 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
216 Nguyễn Phi Vũ 1994 0917xxx097 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
217 Hồ Thị Gấm 1993 0974xxx565 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
218 Dương Thị Linh 1994 0911xxx282 Tổ trưởng phục vụ, chuyên viên kinh doanh
219 Phan Thị Hòa Bình 1990 0963xxx187 Nhân viên phục vụ
220 Trần Thị Lương 1999 0943xxx091 Nhân viên phục vụ lễ tiệc, Nhân viên giặt là
221 Bùi Thị Hồng Nhung 1999 0944xxx585 Nhân viên phục vụ lễ tiệc, Nhân viên giặt là
222 Lê Thị Thủy 1994 0165xxx1525 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
223 Đào Thị Hồng Ngọc 1994 0976xxx627 Quản lý nhà hàng + Chuyên viên hành chính
224 Lê Thị Mỹ Trang 1993 0167xxx7056 Nhân viên đón tiếp
225 Đặng Thị Nghĩa 1993 0165xxx3694 nhân viên đón tiếp, Nhân viên lễ tân
226 Trần Thị Vân 1995 0975xxx613 Phục vụ nhà hàng, tiệc, Nhân viên lễ tân (spa)
227 Võ Thị Thúy 1995 0985xxx243 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
228 Nguyễn Thị Hằng 1990 0975xxx487 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
229 Nguyễn Văn Hưng 1988 0973xxx6713 Tổ trưởng phục vụ
230 Bùi Thị Bích Phương 1993 0166xxx6836 Nhân viên đón tiếp
231 Lê Thị Thủy 1994 0987xxx514 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
232 Phan Thị Kim Dung 1985 0986xxx030 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
233 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1993 0984xxx521 Nhân viên đón tiếp
234 Nguyễn Thị Tú 1993 0911xxx363 Nhân viên đón tiếp
235 Nguyễn Hương Ly 1996 0985xxx835 Nhân viên đón tiếp
236 Biện Thị Thúy 1992 0963xxx030 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
237 Nguyễn Thị Thanh Hằng 1994 0984xxx923 nhân viên đón tiếp, Nhân viên phục vụ, lễ tiệc
238 Nguyễn Thị Hà 1991 0989xxx134 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
239 Nguyễn Thị Linh 1994 0981xxx714 Nhân viên pha chế, Nhân viên hổ trợ 1 sơ chế
240 Nguyễn Thị Nhung 1992 0986xxx801 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
241 Nguyễn Thị Nguyyệt 1990 0978xxx020 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
242 Võ Thị Hương 1999 0166xxx0518 Nhân viên đón tiếp , Nhân viên chăm sóc khách hàng
243 Phạm Quốc Khánh 1989 0981xxx686 Tổ trưởng pha chế
244 Lê Thị Hà Phương 1994 0167xxx1860 Nhân viên pha chế
245 Bùi Thị Phương 1989 0989xxx128 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
246 Nguễn Thị Châu 1992 0917xxx929 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
247 Đặng Thị Tình 1991 0166xxx1299 Nhân viên phục vụ / Nhân viên đón tiếp
248 Ngô Thị Thương 1993 0978xxx893 Nhân viên phục vụ lễ tiệc / Nhân viên bếp
249 Tôn Thị Thơ 1988 0966xxx630 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
250 Phan Thị Phương Thảo 1993 0947xxx665 Nhân viên đón tiếp / Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
251 Nguyễn Thị Huệ 1990 0941xxx987 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
252 Trần Hậu Sơn 1993 0985xxx7574 Tổ trưởng pha chế
253 Nguyễn Thị Thùy Dương 1995 0984xxx310 Nhân viên pha chế
254 Nguyễn Thị Thanh Nghi 1993 0122xxx8228 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
255 Nguyễn Thị Thương 1991 0979xxx748 Nhân viên đón tiếp
256 Nguyễn Thị Quý 1992 0164xxx5969 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
257 Phan Thị Liên 1993 0981xxx348 Nhân viên phục vụ
258 Trần Tiến Anh 1996 0168xxx2649 Nhân viên pha chế
259 Nguyễn Thị Trang 1999 0166xxx8649 Nhân viên phục vụ lễ tiệc / nhân viên giặt là
260 Nguyễn Thị Mận 1995 0977xxx842 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
261 Nguyễn Thị Hằng 1996 0163xxx1810 Nhân viên lễ tân / Nhân viên phục vụ lễ tiệc
262 Nguyễn Thị Lệ Quyên 1991 0989xxx419 Nhân viên đón tiếp / Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng)
263 Lê Thị Cẩm 1994 0974xxx456 Nhân viên đón tiếp / Nhân viên phục vụ lễ tiệc
264 Đặng Thị Phượng 1992 0126xxx3027 Nhân viên đón tiếp
265 Hồ Thị Ánh 1994 0163xxx0855 Nhân viên đón tiếp
266 Nguyễn Thị Gái 1998 0164xxx5429 Nhân viên đón tiếp
267 Hồ Sỹ Vấn 1990 0979xxx480 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
268 Hồ Sỹ Dũng 1993 0976xxx193 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
269 Hồ Sỹ Thuận 1988 0984xxx042 Nhân viên pha chế
270 Lê Thị Thủy 1993 0946xxx130 Nhân viên phục vụ
271 Tống Thị Hoa 1986 0169xxx8648 Nhân viên phục vụ / Nhân viên giặt là
272 Lê Thị Hương Sen 1985 0167xxx5699 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
273 Nguyễn Thị Khánh Hòa 1992 0982xxx535 Nhân viên pha chế
274 Phan Thị Ngọc Hà 1986 0949xxx856 Nhân viên đón tiếp / Nhân viên đặt phòng
275 Nguyễn Thị Phương 1991 9180xxx08 Nhân viên Phục vụ/lễ tiệc
276 Nguyễn Tuấn Vũ 1993 0169xxx3416 Nhân viên pha chế
277 Nguyễn Hồng Sơn 1994 0978xxx792 Nhân viên pha chế
278 Hồ Long Nhật 1993 0974xxx565 Nhân viên pha chế
279 Trần Quốc Việt 1992 0949xxx555 Tổ trưởng tổ pha chế
280 Hoàng Thị Thu Thảo 1995 0983xxx230 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
281 Nguyễn Thị Huyền 1999 0976xxx620 Nhân viên phục vụ, Đón tiếp
282 Phạm Thị Huyền Trang 1994 0943xxx803 Nhân viên phục vụ, lễ tiệc,  Đón tiếp
283 Nguyễn Thị Hoài 1994 0163xxx8779 Nhân viên phục vụ lễ tiệc, Nhân viên hổ trợ 2 tạp vụ
284 Trần Thanh Diệu 1987 0941xxx176 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
285 Hoàng Thị Yến 1995 0965xxx043 Nhân viên đón tiếp
286 Trương Thị Thanh Huyền 1995 0945xxx895 Nhân viên phá chế
287 Đinh Thị Thảo Hiền 1995 0982xxx353 Nhân viên pha chế
288 Nguyễn Đình Đoàn 1991 0967xxx987 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
289 Phạm Đức Tiến 1993 0912xxx651 Nhân viên đón tiếp
290 Nguyễn Văn Huyền 1994 0975xxx094 Nhân viên đón tiếp
291 Nguyễn Văn Nam 1995 xxx Nhân viên phục vụ lễ tiệc
292 Biện Thị Tuyết 1994 0966xxx058 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
293 Lê Văn Quyền 1999 0962xxx556 Nhân viên pha chế
294 Nguyễn Thị Mai 1996 0988xxx314 Nhân viên phục vụ c
295 Nguyễn Tuyết Mai 1992 0167xxx6595 Nhân viên đón tiếp / Nhân viên lễ tân
296 Nguyễn Thị Phương 1991 0164xxx4481 Nhân viên pha chế
297 Nghiêm Thị Hổng Linh 1989 0129xxx3182 Nhân viên phục vụ
298 Lê Thị Thế 1989 0168xxx9248 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
299 Trần Thị Ngọc Hà 1999 0167xxx8647 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
300 Trần Thị Thương Mến 1999 0988xxx865 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
301 Phạm Xuân Nhật 1999 0125xxx9951 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
302 Dương Thị Oanh 1997 0124xxx5399 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
303 Phan Thị Dung 1983 0972xxx075 Nhân viên phục vụ lễ tiệc / nhân viên giặt là
304 Trần Thị Dương 1986 0166xxx3325 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
305 Hồ Thị Hường 1984 0165xxx8462 Nhân viên phục vụ lễ tiệc / phục vụ bếp
306 Nguyễn Thị Thu Mỹ 1995 0977xxx205 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
307 Dương Thị Tuấn 1998 0169xxx9396 Nhân viên phục vụ lễ tiệc/ Nhân viên đón tiếp
308 Lê Hữu Sơn 1996 0967xxx770 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
309 Hồ Thị Giang 1991 0977xxx857 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
310 Nguyễn Thị Tuyết 1990 0912xxx003 Nhân viên phục vụ lễ tiệc / nhân viên giặt là
311 Nguyễn Thị Thanh 1988 0941xxx269 Nhân viên pha chế / nhân viên phục vụ
312 Trần Thị Hoài 1988 0972xxx821 Nhân viên đón tiếp / nhân viên giặt là
313 Phan Thị Ngọc Ánh 1995 0943xxx597 Nhân viên phục vụ lễ tiệc, nhân viên đón tiếp
314 Nguyễn Minh Thiên Trang 1997 0976xxx767 Nhân viên đón tiếp
315 Nguyễn Thị Hoa 1986 0164xxx2129 Nhân viên đón tiếp, nhân viên giặt là
316 Ngô Thị Thúy 1992 0166xxx8278 Nhân viên phục vụ lễ tiệc, nhân viên đón tiếp
317 Nguyễn Thị Nương 1996 0163xxx0196 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
318 Nguyễn Thị Lệ 1988 0163xxx0513 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
319 Trương Ngọc Mây 1993 0944xxx159 Nhân viên phục vụ lễ tiệc, nhân viên giặt là
320 Phan Thị Ngọc  1995 0962xxx236 Nhân viên đón tiếp, nhân viên lễ tân
321 Bùi Thị Kim Dung 1993 0961xxx034 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
322 Nguyễn Thùy Nhung 1994 0162xxx2550 Nhân viên dđón tiếp, nhân viên phục vụ
323 Nguyễn Thị Hải 1992 0966xxx589 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
324 Nguyễn Thị Trà My 1993 0888xxx199 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
325 Phan Thị Xuân 1994 0169xxx3541 Nhân viên đón tiếp, nhân viên phục vụ
326 Phan Thị Dung 1983 0972xxx075 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
327 Hồ Thị Hường 1984 0165xxx8462 Nhân viên phục vụ lễ tiệc, nhân viên nhà bếp
328 Nguyễn Đình Mỹ 1998 0169xxx0103 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
329 Lê Thị Lành 1994 0166xxx7228 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
330 Nguyễn Hoàng Vân Anh 1992 0169xxx345 Nhân viên đón tiếp
331 Nguyễn Minh Nguyệt 1989 0989xxx323 Nhân viên nhà hàng
332 Trần Thị Nguyệt 1999 0120xxx3949 Nhân viên tiếp đón
333 Bùi Thị Bé 1990 0986xxx663 Nhân viên phục vụ lễ tiệc / phụ bếp
334 Trần Bắc Việt 1992 0966xxx816 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
335 Đinh Văn Phượng 1992 0983xxx996 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
336 Nguyễn Thị Yến 1995 0975xxx250 Nhân viên phục vụ lễ tiệc / nhân viên lễ tân đón tiếp
337 Lê Thị Thủy 1988 0944xxx522 NV văn phòng / NV phục vụ lễ tiệc
338 Đinh Thị Nhung 1994 0976xxx105 Tổ trưởng phục vụ / nhân viên iso
339 Lê Duy Lượng 1999 0961xxx685 Nhân Viên pha chế
340 Trương Văn Lãm 1991 0941xxx783 Nhân Viên pha chế
341 Võ Thị Gái 1994 0162xxx5629 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
342 Nguyễn Duy Đức 1988 0948xxx581 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
343 Dương Đình Khánh 1995 0163xxx4418 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
344 Lê Đức Anh 1995 0983xxx751 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
345 Nguyễn Thị Hồng 1990 0166xxx6481 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
346 Lê Thị Hiền 1990 0163xxx4676 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
347 Nguyễn Văn Lợi 1991 0911xxx123 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
348 Ngô Thị Hợp 1992 0167xxx9194 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
349 Lê Thị Minh 1989 0964xxx031 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
350 Nguyễn Thị Thúy 1993 0982xxx109 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
351 Nguyễn Tôn Dương 1994 0869xxx335 Quản lý nhà hàng- trợ lý tổng quản lý
352 Dương Thị Lài 1993 0911xxx993 Nhân viên phục vụ lễ tiệc- Nhân viên cấp phát đồng phục
353 Phan Thị Lợi 1990 0862xxx49 Nhân viên phục vụ
354 Trần Thị Nguyệt 1999 0125xxx63949 Nhân viên đón tiếp
355 Võ Thị Hồng 1993 0168xxx0893 Nhân viên pha chế - Bếp
356 Nguyễn Thị Yến 1989 0868xxx290 Nhân viên bán hàng / nhân viên phục vụ lễ tiệc
357 Nguyễn Văn Hoàng 1995 0945xxx995 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
358 Nguyễn Thị Nhung 1997 0164xxx0881 Phục vụ / Phụ bếp
359 Trần Quang Tuấn 1994 0975xxx966 Nhân viên phục vụ
360 Nguyễn Thị Nhân 1988 0983xxx687 Ẩm thực
361 Lương Thị Ngân 1997 0987xxx491 Nhân viên phục vụ
362 Nguyễn Phi Sơn 1987 0961xxx287 Nhân viên phục vụ
363 Nguyễn Thị Hứa 1985 THPTxxx Nhân viên giao nhận hàng vải
364 Phạm Thị Hà Thọ 1990 0989xxx933 Nhân viên cấp phát đồng phục
365 Hoàng Thị Phượng 1990 0164xxx0246 Nhân viên giặt là / Nhân viên giao nhận hàng vải
366 Nguyễn Thị Thúy 1975 0165xxx5342 Nhân viên tạp vụ , giặt là / nhân viên cấp phát đồng phục
367 Trần Thị Mỹ 1976 0911xxx545 Nhân viên tạp vụ / Giặt là
368 Trần Thị Hằng 1991 0164xxx6770 Nhân viên giặt là / Nhân viên cấp phát đồng phục
369 Nguyễn Thị Hồng 1992 0163xxx3415 Nhân viên giặt là
370 Phan Thị Hà 1988 0961xxx816 Nhân viên giặt là / Nhân viên phục vụ lễ tiệc
371 Hoàng Nữ Thương 1986 0943xxx105 Nhân viên cấp phát đồng phục
372 Trương Thị Nghĩa 1989 0946xxx738 Nhân viên giặt là / Nhân viên hỗ trợ 2 (tạp vụ)
373 Trần Thị Ánh 1987 0979xxx221 Nhân viên cấp phát đồng phục / Nhân viên phục vụ lễ tiệc
374 Trần Thị Thường 1999 0163xxx3433 Nhân viên cấp phát đồng phục / Nhân viên phục vụ lễ tiệc
375 Lê Thị Nhung 1993 0129xxx9013 Nhân viên phục vụ lễ tiệc / quản lý giặt là / nhân viên hỗ trợ 2
376 Nguyễn Công Hoàng 1992 0986xxx536 Nhân viên giao nhận hàng vải, Nhân viên giặt là
377 Trần Thị Ngọc Thu 1997 0912xxx460 Nhân viên cấp phát đồ đồng phục
378 Hoàng Thị Nho  1994 0167xxx4448 Nhân viên cấp phát đồ đồng phục
379 Ngô Thị Hiền 1988 0982xxx738 Nhân viên giaặt là, Nhân viên buồng phòng
380 Trần Thị Giang 1991 0983xxx738 Nhân viên cấp phát đồ đồng phục
381 Nguyễn Thị Mỹ  1995 0166xxx1479 Nhân viên cấp phát đồ đồng phục, Nhân viên phục vụ lễ tiệc
382 Lê Thị Nội 1985 0129xxx5284 Nhân viên giặt là
383 Nguyễn Thị Hằng 1987 0914xxx586 Nhân viên quản lý giặt là, Nhân viên thủ quỹ
384 Nguyễn Thị Thủy 1988 0163xxx6162 Nhân viên giặt là
385 Nguyễn Thị Hoài Thu 1984 0931xxx767 Nhân viên cấp phát đồng phục
386 Phạm Thị Vân 1992 0911xxx123 Nhân viên cấp phát đồng phục, Nhân viên tiếp đón
387 Bùi Thị Hải 1990 0165xxx2785 Nhân viên giao nhận hàng vải
388 Trần Thị Việt Mỹ 1993 0962xxx320 Nhân viên giặt là
389 Nguyễn Thị Quyên 1987 0975xxx965 Nhân viên giặt là
390 Nguyễn Thị Hạnh 1990 0969xxx561 Nhân viên giặt là
391 Lê Thị Kiều Oanh 1991 0943xxx676 Tổ trưởng giặt là, Nhân viên giặt là
392 Nguyễn Thị Phượng 1986 0164xxx3701 Nhân viên giặt là, Nhân viên hổ trợ 2 tạp vụ
393 Thái Thị Hồng Hạnh 1987 0919xxx899 Nhân viên giặt là
394 Trương Thị Hoàn 1993 0914xxx969 Nhân viên giao nhận hàng vải
395 Phạm Thị Bé 1993 0169xxx4099 Nhân viên cấp phát đồng phục, Nhân viên phục vụ lễ tiệc
396 Lê Thị Hằng  1993 0169xxx0169 Nhân viên cấp phát đồng phục, Nhân viên phục vụ lễ tiệc
397 Phan Thị Hoài Nhi 1995 0165xxx5949 Nhân viên giao nhận hàng vải
398 Biện Thị Hậu 1981 0932xxx302 Tỏ trưởng tổ giặt là
399 Nguyễn Thị Thảo 1992 0163xxx5378 Nhân viên giặt là
400 Lê Thị Thúy 1972 0912xxx354 Nhân viên giặt là
401 Lê Thị Tố Anh 1989 0935xxx224 Nhân viên giặt là
402 Nguyễn Đình Hoàng 1990 0166xxx0324 Nhân viên giao nhận hàng vải
403 Trần Đình Cầm 1991 0168xxx9452 Nhân viên cấp phát đồng phục
404 Đặng Thị Bốn 1987 0169xxx5686 Nhân viên giặt là
405 Trần Văn Danh 1990 0124xxx2789 Nhân viên giặt là
406 Bùi Thúy Hằng 1995 0986xxx344 Nhân viên cấp phát đồng phục
407 Phan Thị Dung 1983 0972xxx075 Nhân viên giặt là
408 Dương Thị Minh 1971 0941xxx278 tạp vụ
409 Nguyễn Thị Nhung 1993 0164xxx9367 Nhân viên phục vụ giặt là
410 Võ Thị Huyền Trang 1989 0976xxx498 Nhân viên giặt là, Nhân viên giao nhận hàng vải
411 Nguyễn Thị Thanh Tuyết 1985 0944xxx145 Nhân viên giao nhận đồng phục, Nhân viên phục vụ
412 Đặng Thị Hảo 1991 0942xxx122 Nhân viên cấp phát đồng phục, Nhân viên phụ bếp
413 Lưu Thị Thủy 1969 0966xxx549 Nhân viên giao nhận hàng vải, Nhân viên giặt là
414 Võ Thị Lành 1992 0946xxx402 Nhân viên giặt là
415 Nguyễn Thị Minh Thư 1986 0984xxx763 Nhân viên cấp phát đồng phục, Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
416 Nguyễn Thi Thắm 1989 0979xxx110 Nhân viên Giặt là
417 Lã Thị Giang 1990 0941xxx797 Nhân viên Giặt là
418 Nguyễn Thị Hòa 1990 0978xxx955 Nhân viên Giặt là
419 Nguyễn Thị Nhân 1993 0911xxx728 Nhân viên cấp phát đồng phục
420 Lê Thị Thu Hiền 1983 0904xxx236 Nhân viên giặt là / cấp phát đồng phục
421 Trương Thị Thúy 1986 0973xxx484 Nhân viên cấp phát đồng phục
422 Đậu Thị Thu Hiền 1987 0942xxx561 Nhân viên giặt là
423 Trần Thị Ngọc 1993 0987xxx601 Nhân viên giặt là
424 Hoàng Thị Lý 1986 0912xxx370 Nhân viên cấp phát đồng phục / nhân viên phụ bếp
425 Nguyễn Thị Hoài Thanh 1984 0918xxx723 Quản lý giặt là / tổ trưởng giặt là
426 Lê Thị Thùy Dương 1987 0917xxx753 Nhân viên cấp phát đồng phục / Nhân viên trung tâm dịch vụ (văn phòng)
427 Ngô Thị Mai 1991 0945xxx724 Nhân viên giặt là / nhân viên phục vụ
428 Hà Thị Tình 1985 0165xxx7122 Nhân viên giao nhận hàng vải / nhân viên giặt là
429 Trần Thị An 1994 0167xxx9806 Nhân viên giao nhận hàng vải
430 Lê Thị Thịnh 1984 0977xxx096 Nhân viên cấp phát đồng phục
431 Nguyễn Thị Thuận 1986 0945xxx677 Nhân viên giao nhận hàng vải, nhân viên cấp phát đồng phục
432 Võ Thị Nhung 1988 0961xxx720 Nhân viên giặt là
433 Bùi Thị Ninh 1983 0943xxx018 Nhân viên giặt là
434 Nguyễn Thị Việt Hà 1995 0965xxx624 Nhân viên cấp phát đồng phục, nhân viên phục vụ lễ tiệc
435 Lê Mậu Tuấn 1986 0978xxx084 Nhân viên giặt là
436 Bùi Thị Thảo 1991 0976xxx087 Nhân viên cấp phát đồng phục
437 Trịnh Thị Hương 1965 0916xxx465 Nhân viên giặt là
438 Lương Thị Đoài 1990 0966xxx651 nhân viên cấp phát đồng phục
439 Nguyễn Thị Hương 1993 0163xxx9993 nhân viên cấp phát đồng phục, nhân viên TT dịch vụ Văn phòng
440 Biện Thị Ngọc 1991 0983xxx791 nhân viên cấp phát đồng phục
441 Bùi Thị Lương 1990 0911xxx243 Nhân viên giặt là
442 Trần Thị Thảo Như 1990 0988xxx807 nhân viên cấp phát đồng phục
443 Trần Thị Hoài Linh 1987 0977xxx367 Nhân viên giặt là, NV hỗ trợ 2
444 Nguyễn Thị Thúy Anh 1991 0166xxx9675 Nhân viên giặt là, nhân viên cấp phát đồng phục
445 Dương Thị Hoàn 1987 0977xxx201 Nhân viên cấp phát đồng phục, nhân viên đón tiếp
446 Đậu Thị Ánh 1988 0968xxx238 Nhân viên cấp phát đồng phục, nhân viên giao nhận hàng vải
447 Lê Thị Tú 1988 0912xxx648 Nhân viên giao nhận hàng vải, nhân viên cấp phát đồng phục
448 Nguyễn Thị Huyền 1984 0948xxx185 Nhân viên giặt là, nhân viên cấp phát đồng phục
449 Nguyễn Thị Thúy Anh 1991 0166xxx9675 Nhân viên giặt là, nhân viên cấp phát đồng phục
450 Nguyễn Thị Thủy Lương 1982 0163xxx8708 Nhân viên cấp phát đồng phục
451 Lê Thị Liên 1990 0985xxx345 Nhân viên locker / Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng)
452 Trần Thị Trang 1994 0948xxx667 Nhân viên locker
453 Trần Thị Giang 1993 0985xxx286 Nhân viên trị liệu / Nhân viên hỗ trợ 2 (tạp vụ)
454 Nguyễn Thị Thu Huệ 1992 0949xxx890 Nhân viên trị liệu
455 Phạm Thị Thùy 1995 0987xxx104 Nhân viên spa
456 Dương Thị Hồng 1995 0969xxx083 Nhân viên trị liệu / Nhân viên phục vụ lễ tiệc
457 Võ Thị Tuyết Trinh 1987 0976xxx727 Nhân viên trị liệu, nhân viên đặt phòng
458 Trần Thị Ngọc 1996 0979xxx409 Nhân viên Lễ tân (Spa)
459 Võ Thị Phượng 1995 0167xxx6506 Nhân viên trị liệu
460 Đinh Thị Thảo Huyền 1995 0982xxx353 Nhân viên Tri liêu
461 Nguyễn Văn Đồng 1983 0912xxx068 Nhân viên Spa/ Giặt là 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây