Danh sách ứng viên phỏng vấn khách sạn Vinpearl - Vingroup vào buổi sáng ngày 30.09.2017

Thứ năm - 28/09/2017 23:23
Thời gian phỏng vấn bắt đầu từ: 8h đến 12h
Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh - số 156 đường Trần Phú - TP Hà Tĩnh
Danh sách phỏng vấn sáng ngày 30.09.2017:
TỔNG HỢP THÔNG TIN ỨNG VIÊN
VINPEARL KHÁCH SẠN HÀ TĨNH
(Có thể tải danh sách về xem tại đây)
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH SỐ ĐIỆN THOẠI VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN 
1 Trần Thị Hương 1998 0904xxx827 Nhân viên lễ tân / Nhân viên đón tiếp
2 Bùi Thị Chiến 1995 0975xxx827 Nhân viên lễ tân
3 Nguyễn Thị Huyền 1998 0987xxx073 Nhân viên lễ tân
4 Nguyễn Thị Hương 1993 0981xxx024 Nhân viên trung tâm dịch vụ (văn phòng) / Nhân viên hành chính
5 Nguyễn Thị Mai Hoa 1993 0983xxx523 Nhân viên trung tâm dịch vụ (văn phòng)
6 Dương Thị Thùy 1993 0165xxx0911 Nhân viên lễ tân / Nhân viên trung tâm dịch vụ
7 Lê Thị Thùy Nhung 1987 0987xxx916 Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng)  / Nhân viên phục vụ, lễ tiệc
8 Nguyễn Thị Phương Chi 1991 0164xxx1391 Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng)  / Nhân viên phục vụ, lễ tiệc
9 Đào Thị Nhi 1993 0964xxx816 Nhân viên lễ tân (đón tiếp) / Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng)
10 Nguyễn Thị Tuyết Mai 1993 0975xxx052 Nhân viên trung tâm dịch vụ, văn phòng
11 Bùi Thị Huyền Trang 1988 0943xxx363 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
12 Lê Nguyễn Hoài Thương 1994 0942xxx487 Nhân viên Trung tâm Dịch vụ (khách hàng)/Chuyên viên nhân sự + Đào tạo
13 Lê Thị Hoài Thương 1991 0905xxx688 Nhân viên trung tâm dịch vụ (Văn phòng)/Nhân viên đặt phòng
14 Đinh Thị Hồng 1991 0904xxx040 Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng) / Nhân viên đón tiếp
15 Đoàn Thị Thu Nga 1990 0976xxx376 Nhân viên lễ tân (đón tiếp) / Nhân viên phục vụ, lễ tiệc
16 Nguyễn Thị Lâm 1995 0985xxx035 Nhân viên lễ tân / Nhân viên phục vụ, lễ tiệc
17 Dương Thị  Hải Yến 1986 0949xxx440 Nhân viên Trung tâm dịch vụ
18 Hồ Thị Thu Hiền 1982 0972xxx678 Tổ trưởng lễ tân
19 Trần Thị Tuyết 1991 0912xxx245 Nhân viên trung tâm dịch vụ ( văn phòng)
20 Tô Thị Mỹ Dung 1991 0916xxx196 Nhân viên lễ tân
21 Nguyễn Thị Thủy 1990 0974xxx471 Nhân viên lễ tân
22 Nguyễn Thị Song Thương 1993 0169xxx9570 Nhân viên Lễ Tân
23 Trần Đình Sơn 1988 0912xxx966 Nhân viên Hành lý
24 Trần Hậu Dũng 1993 0944xxx362 Nhân viên lễ tân, Giặt là
25 Nguyễn Thị Hoài Thương 1992 0945xxx777 Nhân viên Trung tâm dịch vụ, giặt là
26 Trần Thị Kiều Trang 1995 0941xxx488 Nhân viên lễ tân
27 Lê Thị Việt Trinh 1995 0963xxx337 Nhân viên lễ tân`
28 Nguyễn Thị Tuyết 1994 0988xxx584 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
29 Nguyễn Thị Hóa 1986 0904xxx878 Nhân viên lễ tân đón tiếp
30 Nguyễn Bảo Chung 1993 0164xxx3969 Nhân viên phòng tập( Gym/tennis)
31 Nguyễn Thị Hằng 1992 0165xxx3124 Nhân viên trung tâm dịch vụ
32 Lê Thị Hương Giang 1993 0947xxx058 Nhân viên Trung tâm dịch vụ( văn phòng)
33 Nguyễn Thị Luận 1992 0911xxx295 Nhân viên lễ tân , nhân viên đón tiếp chuyên viên nhân sự
34 Trần Thị Yến 1994 0971xxx019 Tổ trưởng lễ tân, nhân viên lễ tân
35 Trần Thị Tư 1991 0168xxx7778 Nhân viên lễ tân, nhân viên đón tiếp
36 Trần Thị Khánh Linh 1994 0977xxx860 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng, nhân viên trung tâm dịch vụ văn phòng
37 Nguyễn Thị Phượng 1990 0917xxx561 Nhân viên trung tâm dịch vụ văn phòng
38 Võ Thị Bảo Uyên 1992 0981xxx315 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
39 Nguyễn Thị Thùy Trang 1994 0941xxx409 Nhân viên trung tâm dịch vụ
40 Nguyễn Thị Hoài 1993 0944xxx529 Nhân viên lễ tân
41 Nguyễn Như Trang 1984 0983xxx205 Nhân viên trung tâm dịch vụ ( khách hàng)
42 Lê Thị Thúy An 1990 0167xxx0540 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
43 Nguyễn Thị Xuân Diệu 1995 0965xxx418 Nhân viên Lễ tân
44 Nguyễn Thị Huyền 1991 0979xxx730 Nhân viên Lễ tân/ Nhân viên phòng tập gym
45 Phan Thu Hằng 1994 0962xxx194 Nhân viên Lễ Tân/Nhân viên hành chính
46 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1992 0169xxx8374 Nhân viên Lễ tân/Trợ lý tổng quản lý
47 Nguyễn Thị Cúc 1994 0164xxx7464 Nhân viên Lế tân/Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
48 Nguyễn Thị Cẩm Hương 1991 0915xxx456 Nhân viên Trung tâm dịch vụ (khách hàng)
49 Trần Thị Hằng 1993 0946xxx540 Nhân viên Trung tâm dịch vụ (Văn phòng)
50 Nguyễn Thị Phương Chi 1991 0164xxx1391 Nhân viên Trung tâm dịch vụ
51 Hoàng Thị Thẩm 1987 0914xxx588 Nhân viên dịch vụ văn phòng
52 Tô Đại Nghĩa 1993 0987xxx306 Nhân viên Trung tâm dịch vụ
53 Nguyễn Thị Thắm  1995 0945xxx175 Nhân viên phòng tập gym/nhân viên lễ tân
54 Nguyễn Thị Tuyết 1993 0163xxx4116 Nhân viên Lễ tân/Nhân viên đón tiếp
55 Trịnh Thị Hà 1995 0169xxx294 Nhân viên Dịch vụ (Khách hàng)/Nhân viên hành lý(khách sạn)
56 Nguyễn Thị Hạnh 1992 0167xxx4577 Nhân viên Trung tâm dịch vụ/Nhân viên cấp phát đồng phục
57 Lê Thị Thu 1993 0949xxx093 Nhân viên Trung tâm dịch vụ (Văn phòng)
58 Võ Như Nhật 1992 0914xxx458 Nhân viên Trung tâm Dịch vụ ( Văn phòng)
59 Nguyễn Thu Thảo 1995 0975xxx862 Nhân viên Lễ tân
60 Trần Thị Yến 1995 0164xxx3325 Nhân viên Trung tâm Dịch vụ (khách hàng)
61 Đặng Thị Thanh Mai 1990 0918xxx558 Nhân viên Lễ tân
62 Dương Xuân Phúc 1986 0907xxx995 Nhân viên Trung tâm Dịch vụ (khách hàng)
63 Lê Thị Hương Giang 1995 0163xxx7550 Nhân viên Trung tâm dịch vụ (Khách hàng)/Cấp phát đồng phục
64 Ngô Thị Thanh Bình 1994 0915xxx523 Nhân viên Trung tâm Dịch vụ/ Chuyên viên kinh doanh
65 Lê Thị Thảo Thơ 1989 0916xxx123 Nhân viên Trung tâm Dịch vụ (khách hàng)/ Nhân viên Lễ tân
66 Nguyễn Thị Luân 1989 0979xxx789 Nhân viên Trung tâm Dịch vụ (khách hàng)
67 Nguyễn Đức Thành 1993 0947xxx747 Nhân viên Hành lý
68 Bùi Thị Trang   0946xxx965 Nhân viên Lễ Tân/Phòng tập gym
69 Nguyễn Thị Mai Phương 1990 0902xxx916 Nhân viên trung tâm dịch vụ( khách hàng)
70 Đặng Thị Thanh Hiền 1993 0971xxx838 Nhân viên trung tâm dịch vụ( văn phòng)  Chuyên viên kinh doanh
71 Bùi Văn Diệm 1992 0944xxx319 Nhân viên hành lý ( khách sạn)
72 Từ Như Ngọc 1995 0911xxx667 Nhân viên lễ tân, nhân viên lễ tân ( sa pa)
73 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1996 0972xxx426 Nhân viên lễ tân
74 Lê Thị Tú 1992 0979xxx848 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
75 Trần Thị Hoa 1994 0962xxx890 Nhân viên trung tâm dịch vụ ( khách hàng)
76 Nguyễn Thế Hiển 1993 0948xxx838 Nhân viên Lễ tân
77 Lê Thị Hà Phương 1994 0167xxx1860 Nhân viên Trung tâm dịch vụ (Khách hàng)
78 Nguyễn Thị Hương 1988 0941xxx858 Nhân viên Trung tâm Dịch vụ khách hàng/Phục vụ/lễ tiệc
79 Lê Đăng Công 1993 0911xxx593 Nhân viên Hành lý
80 Lương Thị Hồng Nhung 1991 0941xxx789 Nhân viên Trung tâm dịch vụ văn phòng
81 Phạm Thị Quỳnh Liên 1988 0947xxx684 Nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng/Thủ quỹ
82 Phan Thị Thúy 1993 0967xxx012 Nhân viên Trung tâm dịch vụ (khách hàng)
83 Thân Thị Ngọc Bích 1994 0169xxx6025 Nhân viên Trung tâm dịch vụ khách hàng
84 Lê Nhật Giang 1994 0944xxx194 Nhân viên Lễ tân/Đón tiếp
85 Nguyễn Thị Thúy Vy 1994 0988xxx194 Nhân viên Lễ tân/Trung tâm DV (khách hàng)
86 Nguyễn Thị Lan Hương 1993 0165xxx9887 Nhân viên Lễ Tân/Phòng tập gym
87 Nguyễn Thị Thúy Lê 1995 0976xxx275 Nhân viên Trung tâm dịch vụ (văn phòng)
88 Nguyễn Thị Ly Na 1995 0945xxx428 Nhân viên Phòng tập Gym/phục vụ/lễ tiệc
89 Bùi Thị Tố 1995 0168xxx0009 Nhân viên Lễ tân/Trung tâm Dịch vụ (văn phòng)
90 Hồ Viết Trung 1992 0943xxx392 Nhân viên Hành lý (Khách sạn)
91 Đặng Thị Minh Thảo 1998 0971xxx604 Nhân viên Lễ tân (Spa)/Phục vụ/lễ tiệc
92 Trần Thị Hiền 1992 0987xxx692 Nhân viên Trung tâm dịch vụ (Khách hàng)/Phục vụ
93 Nguyễn Thị Dung 1992 0976xxx274 Nhân viên Trung tâm dịch vụ ( khách hàng)/ Đón tiếp
94 Đinh Sỹ Sơn 1988 0974xxx502 Nhân viên Trung tâm dịch vụ ( khách hàng)
95 Đặng Hoài Thu 1995 0979xxx743 Nhân viên Trung tâm dịch vụ (khách hàng)
96 Lê Thị Hà Trang 1995 0164xxx9591 Nhân viên Trung tâm Dịch vụ/Đặt phòng
97 Phạm Thị Thúy 1994 0163xxx9264 Nhân viên Trung tâm Dịch vụ ( Văn phòng)
98 Phạm Thị Ngân 1994 0972xxx060 Nhân viên Trung tâm dịch vụ ( Khách hàng)
99 Nguyễn Thị Dung 1991 0972xxx443 Nhân viên Trung tâm Dịch vụ ( Văn phòng)
100 Nguyễn Thị Nga 1991 0984xxx401 Nhân viên Trung tâm Dịch vụ (khách hàng)
101 Nguyễn Thị Phương 1992 0945xxx889 Nhân viên Trung tâm Dịch vụ ( Văn phòng)
102 Lê Thị Hải Yến 1993 0164xxx3136 Nhân viên Trung tâm dịch vụ (khách hàng)
103 Nguyễn Thị Thanh Hằng 1993 0979xxx293 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng, nhân viên lễ tân
104 Trần Thọ Kỳ 1992 0166xxx7676 Nhân viên hành lý, nhân viên trung tâm dịch vụ 2 (khách hàng)
105 Nguyễn Thị Anh 1996 0974xxx247 Nhân viên đón tiếp, nhân viên trung tâm dịch vụ 2 (khách hàng)
106 Hoàng Thị Thanh Huyền 1993 0987xxx642 Nhân viên lễ tân,  nhân viên trung tâm dịch vụ 2 (khách hàng)
107 Hà Văn Tửu 1990 0983xxx680 Nhân viên trung tâm dịch vụ 2 (khách hàng), nhân viên phụ bếp
108 Bùi Thị Cẩm Trà 1990 0972xxx690 Nhân viên lễ tân
109 Lê Thị Hồng Ngọc 1992 0976xxx268 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng, nhân viên lễ tân, nhân viên đón tiếp
110 Lê Thị Huyền Trang 1990 0973xxx570 Nhân viên lễ tân, nhân viên đón tiếp
111 Lê Thị Hường 1990 0973xxx786 Nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng
112 Phan Thanh Hải 1986 0964xxx807 Nhân viên phòng Gym
113 Phạm Thị Hồng Hạnh 1996 1662xxx393 Nhân viên Bếp
114 Phạm Thị Hiền 1995 0167xxx2428 Đầu bếp bánh
115 Phạm Thị Hà 1976 0120xxx0462 Nhân viên hỗ trợ 1 (sơ chế)
116 Đinh Thị Thúy Hằng 1989 0906xxx366 Nhân viên hỗ trợ 2 (tạp vụ)
117 Trần Thị Trà 1989 0169xxx1192 Nhân viên hỗ trợ 2 (tạp vụ)
118 Nguyễn Thị Mỹ Châu 1981 0975xxx060 Nhân viên hỗ trợ 2 (tạp vụ) / Nhân viên giặt là
119 Nguyễn Thị Thủy 1982 0163xxx8590 Nhân viên hỗ trợ 2 (tạp vụ) / Nhân viên giặt là
120 Nguyễn Thị Kim Ngọc 1991 0912xxx725 Chuyên viên Hành chính / Nhân viên kế toán
121 Nguyễn Thị Thùy Trang 1998 0165xxx2200 Đầu bếp lạnh
122 Nguyễn Thị Huyền Trang 1994 0911xxx365 Nhân viên phụ bếp / Nhân viên phục vụ, lễ tiệc
123 Trần Tiến Sỹ 1988 0942xxx833 Nhân  viên phụ bếp
124 Lê Thị Bình 1986 0985xxx568 nhân viên hỗ trợ, nhân viên giặt là
125 Trương Quang Toàn 1993 0965xxx422 Đầu bếp Á
126 Nguyễn Thị Duyên 1987 0913xxx398 Chuyên viên hành chính
127 Nguyễn Đức Dũng 1998 0964xxx098 Đầu bếp âu
128 Bùi Thị Hoài Thương 1986 0944xxx286  Nhân viên hỗ trợ 2
129 Nguyễn Thị Thanh 1985 0942xxx967 Nhân viên hỗ trợ 2
130 Nguyễn Thị Thu Trang 1986 0946xxx567 Chuyên viên Hành chính/Chuyên viên Nhân sự + Đào tạo
131 Nguyễn Thị Chương 1987 0129xxx8416 Nhân Viên Hỗ Trợ
132 Phạm Văn Bình 1993 0166xxx2678 Đầu bếp á
133 Nguyễn Thị Nhung 1985 0168xxx125 Nhân viên hỗ trợ 2
134 Nguyễn Thị Lý 1990 0948xxx769 Nhân viên hỗ trợ 2( tạp vụ) Nhân viên giặt là
135 Phan Thị Diện 1993 0169xxx0850 Nhân viên hỗ trợ 2( tạp vụ), nhân viên phục vụ lễ tiệc
136 Phan Thị Oanh 1994 0964xxx720 Đầu Bếp lạnh
137 Nguyễn Đức Bạch 1973 0162xxx0947 Đầu Bếp Lạnh
138 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1993 0963xxx939 Bếp
139 Phạm Thị Hòa 1996 0162xxx3961 Bếp
140 Nguyễn Văn Sơn 1994 0168xxx4606 Phụ Bếp
141 Trần Thị Hằng 1991 0167xxx3241 Nhân viên phụ bếp (canteen)
142 Phan Thị Hải 1992 0943xxx488 Nhân viên hỗ trợ 2/ Nhân viên phòng tập gym
143 Nguyễn Thị Dung 1996 0165xxx0201 Đầu bếp bánh
144 Lê Thị Hải 1988 0945xxx785 Đầu bếp Á
145 Ngô Thị Hoa 1987 0168xxx6726 Nhân viên Phụ bếp
146 Hà Thị Loan 1988 0943xxx686 Tổ trưởng hỗ trợ
147 Nguyễn Thị Hạnh 1984 0129xxx5099 Nhân viên Bếp bánh
148 Nguyễn Như Trị 1989 0985xxx887 Nhân viên Bếp/Nhân viên phụ bếp (canteen)
149 Hồ Thanh Hương 1984 0913xxx458 Nhân viên Tạp vụ/Nhân viên Giặt là
150 Nguyễn Thị Hoa 1977 0916xxx956 Phụ Bếp/Nhân viên hỗ trợ 2(Tạp vụ)
151 Nguyễn Trần Kim 1992 0933xxx333 Bếp Á
152 Trần Thị Nhị 1983 0168xxx5850 Nhân viên hỗ trợ 2 (tạp vụ)
153 Trần Thắng  1993 0981xxx329 Nhân viên Bếp
154 Đặng Sỹ Tuấn 1997 0165xxx3289 Nhân viên Phụ bếp
155 Lưu Thị Phượng 1992 0917xxx234 Chuyên viên hành chính
156 Lê Thị Long 1993 0167xxx9860 Chuyên viên hành chính/Chuyên viên Trung tâm dịch vụ (văn phòng)
157 Trần Thị Thanh 1989 0917xxx189 Chuyên viên hành chính
158 Trần Thị Lam 1982 0946xxx608 Nhân viên hỗ trợ ( Tạp vụ)/ Nhân viên Phụ Bếp
159 Võ Thị Thu Thủy 1974 0983xxx817 Chuyên viên hành chính/Nhân sự +Đào tạo
160 Lê Thị Hằng 1992 0945xxx875 Nhân viên Phụ bếp/Phục vụ/lễ tiệc
161 Dương Thị Hồng Hạnh 1986 0979xxx362 Nhân viên Hỗ trợ 2 ( Tạp vụ)
162 Nguyễn Thị Hằng 1988 0965xxx098 Bếp Á
163 Võ Thị Huê 1993 0944xxx198 Bếp Âu/Nhân viên bếp (canteen)
164 Nguyễn Phi Chiến 1997 0948xxx109 Nhân viên phụ bếp (canteen)
165 Nguyễn Thị Hồng 1996 0969xxx811 Nhân viên phụ bếp (canteen)/ Nhân viên cấp phát đồng phục 
166 Nguyễn Thị Hằng Nga 1992 0169xxx2894 Nhân viên Bếp (canteen)/Nhân viên pha chế 
167 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1986 0946xxx445 Chuyên viên hành chính, nhân viên phục vụ lễ tiệc
168 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 1988 0972xxx624 Nhân viên hỗ trợ, nhân viên phục vụ
169 Lê Thị Hải 1983 0167xxx3963 Nhân viên hỗ trợ 2(tạp vụ)
170 Nguyễn Thu Tuyết 1989 0911xxx968 Chuyên viên hành chính, Chuyên viên nhân sự đào tạo
171 Võ Thị Tâm 1991 0164xxx760 Nhân viên phụ bếp
172 Phan Thị Trang 1992 0966xxx123 Nhân viên Hỗ trợ 2
173 Hồ Thị Nga 1991 0166xxx7361 Nhân viên bếp, nhân viên phụ bếp
174 Nguyễn Thị Hòa 1995 0163xxx7518 Nhân viên bếp, nhân viên phụ bếp
175 Trịnh Thị Thuận 1996 0167xxx2863 Nhân viên phụ bếp, nhân viên bếp
176 Dương Thị Hoa Lý 1986 0916xxx314 Nhân viên Hỗ trợ 2( tạp vụ)
177 Lê Thị Hoa 1995 0972xxx396 Đầu bếp bánh
178 Lê Thị Đào 1995 0978xxx630 Đầu bếp bánh
179 Phan Thanh Sơn 1989 0974xxx175 Bếp trưởng bếp á
180 Phan Thị Danh 1990 0977xxx383 Nhân viên hỗ trợ 2( tạp vụ)
181 Nguyễn Thị Duyên 1987 0913xxx398 Chuyên viên hành chính, kế toán công nợ
182 Thái Thị Minh Huệ 1992 0974xxx078 Chuyên viên Hành chính
183 Trần Thị Hương Giang 1990 0932xxx265 Đầu Bếp bánh, Nhân viên pha chế
184 Phan Thị Khuyên 1990 0971xxx416 Nhân viên sơ chế/Phụ bếp
185 Nguyễn Thị Huyền 1985 0912xxx606 Nhân viên Tạp vụ/ Phục vụ/lễ tiệc
186 Trần Thị Lan 1987 0941xxx758 Nhân viên Tạp vụ
187 Nguyễn Thị Dương 1989 0987xxx142 Bộ phận phụ bếp
188 Nguyễn Thị Hoài 1991 0164xxx4849 Nhân viên Tạp vụ/Phục vụ/lễ tiệc
189 Trương Thị Hoài 1991 0941xxx266 Nhân viên Tạp vu/Phục vụ/lễ tiệc
190 Lê Phi Hùng 1990 0963xxx663 Đầu bếp cao cấp á
191 Trần Bá Duẫn 1994 0943xxx255 Bếp Á
192 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1992 0167xxx1665 Chuyên viên hành chính
193 Nguyễn Thị Hồng 1986 0961xxx805 Nhân viên hố trợ 2/Giặt là
194 Nguyễn Thị Hiền 1996 0163xxx6483 Nhân viên Bếp
195 Phạm Thị Hồng Hạnh 1996 0166xxx7393 Nhân viên Bếp
196 Phan Thị Hương 1993 0976xxx234 Nhân viên Bếp
197 Nguyễn Thị Thanh 1989 0167xxx2046 Nhân viên phụ bếp (canteen)/Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
198 Trương Thị Ngọc 1989 0981xxx388 Chuyên viên hành chính/Nhân viên cấp phát đồng phục
199 Trần Thị Đương 1990 0971xxx492 Nhân viên Hỗ trợ 2/Nhân viên phục vụ
200 Dương Thị Oanh 1991 0167xxx8090 Nhân viên Hỗ trợ 2/Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
201 Nguyễn Thị Thủy 1985 0946xxx092 Nhân viên Bếp (canteen)/Nhân viên giao hàng vải
202 Nguyễn Thành Luân 1991 0989xxx542 Nhân viên Bếp (canteen)
203 Nguyễn Thị Phương Thảo 1993 0945xxx734 Nhân viên Phụ bếp/Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
204 Trần Thị Cẩm My 1991 0963xxx044 Chuyên viên hành chính/Nhân viên cấp phát đồng phục
205 Trần Thị Hà 1997 0163xxx8095 Đầu Bếp Âu
206 Tô Thị Thủy 1997 0167xxx82883 Nhân viên Hỗ trợ 1 ( Sơ chế)
207 Võ Thị Phương 1993 0981xxx093 Nhân viên Bếp (canteen)
208 Trần Thị Diễm Hòa 1989 0165xxx8497 Trưởng Bếp lạnh/Nhân viên cao cấp Bếp lạnh
209 Nguyễn Thị Toàn 1987 0984xxx399 Nhân viên Bếp lạnh/Nhân viên Bếp (canteen)
210 Nguyễn Ngọc Thắng 1989 0949xxx378 Tổ trưởng Bếp nấu (canteen)/Nhân viên cao cấp Bếp Á
211 Lê Thị Lành 1991 0169xxx6146 Nhân viên Bếp (Canteen)/Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
212 Văn Quốc Tuấn 1983 0169xxx3889 Đầu bếp á / Đầu bếp cao cấp Âu
213 Phạm Thị Hoài 1991 0976xxx274  Nhân viên phụ bếp / Nhân viên phục vụ - lễ tiệc
214 Phạm Thị Thủy 1995 0169xxx2330 Chuyên viên hành chính
215 Nguyễn Thị Hiền Phương 1995 0961xxx995 Chuyên viên hành chính
216 Phạm Thị Oanh 1993 0988xxx010 Nhân viên đón tiếp / Nhân viên lễ tân (Spa)
217 Lê Thị Lệ Giang 1995 0167xxx1731 Nhân viên phục vụ, lễ tiệc / Nhân viên lễ tân
218 Lê Thanh Hà 1989 0967xxx702 Nhân viên Pha chế
219 Trần Thị Liệu 1989 0902xxx290 Quản lý nhà hàng
220 Phan Thị Tuyết 1987 0979xxx288 Nhân viên phục vụ, lễ tiệc / Nhân viên phụ bếp
221 Nguyễn Thị Hồng  1993 0977xxx892 Nhân viên phục vụ
222 Dương Thị Thanh Ngọc 1984 0976xxx777 Tổ trưởng phục vụ, nhân viên đặt phòng
223 Trần Thị Thanh Tâm 1993 0143xxx668 Nhân viên đón tiếp
224 Vũ Thị Hoài 1990 0965xxx795 Nhân viên phục vụ / lễ tiệc
225 Trần Thị Ngọc Trâm 1984 0974xxx603 Nhân viên phục vụ / lễ tiệc
226 Lê Quang Vũ 1990 0164xxx8123 Nhân  viên phục vụ lễ tiệc
227 Lê Thị Nhung 1998 0165xxx5627 Nhân viên phục vụ / lễ tiệc
228 Lê Thị Hồng Vân 1989 0948xxx990 Nhân viên phục / lế tiệc
229 Phạm Thị Thúy 1996 0125xxx1201 Nhân viên đón tiếp
230 Phạm Thị Thu Hiền 1989 0944xxx070 Nhân viên đón tiếp
231 Nguyễn Thị Diễn 1992 0943xxx898 Nhân viên đón tiếp, nhân viên phục vụ
232 Nguyễn Thị Loan 1997 0166xxx1086 Nhân viên đón tiếp, nhân viên phục vụ
233 Hồ Thị Phượng 1991 0969xxx059 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
234 Võ Tá Tài 1992 0916xxx992 Quản lý nhà hàng, nhân viên phục vụ lễ tiệc
235 Trương Thị Vân 1993 0981xxx530 Nhân viên phục vụ, lễ tiệc
236 Phan Thị Ngọc Anh 1995 0941xxx805 Nhân viên phục vụ, lễ tiệc
237 Phan Thị Mai 1993 0165xxx8404 Tổ Trưởng phục vụ, nhân viên phục vụ tiệc cưới 
238 Phạm Thị Vân 1994 0916xxx505 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
239 Từ Thị Mai 1992 0984xxx846 Nhân viên phục vụ, lễ tiêc
240 Hoàng Thị Hạnh 1993 0963xxx123 Nhân viên phục vụ
241 Trần Thị Hảo 1995 0964xxx604 Nhân viên phục vụ, lễ tiêc
242 Hoàng Thị Giang 1992 0943xxx598 Nhân viên nhà hàng, nhân viên phục vụ lễ tiệc
243 Trần Thị Thắm 1993 0169xxx0519 Nhân viên đón tiếp
244 Nguyễn Thị Hoa 1993 0945xxx807 Nhân viên đón tiếp, nhân viên phục vụ lễ tiệc
245 Nguyễn Thị Hoa Mai 1991 0973xxx473 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
246 Nguyễn Thị Bình 1984 0973xxx683 Nhân viên phục vụ lễ tiệc hoặc nhân viên giặt là
247 Nguyễn Thị Hương 1997 0941xxx297 Nhân viên phục vụ, lễ tiệc
248 Hoàng Thị Thu 1988 0978xxx797 Nhân viên đón tiếp
249 Nguyễn Thị Thủy 1993 0944xxx863 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
250 Nguyễn Thị Ngọc 1991 0948xxx108 Nhân viên đón tiếp
251 Trần Thị Hiền 1993 0168xxx7307 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc 
252 Trương Thị Thuấn 1993 0947xxx462 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc 
253 Phan Thị Hạnh Chi 1990 0948xxx856 Tổ trưởng pha chế/Nhân viên pha chế
254 Lê Thị Huyền Trang 1995 0982xxx679 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc 
255 Dương Thị Hà 1994 0964xxx716 Nhân viên phụ vụ/lễ tiệc
256 Trần Thị Sương 1992 0164xxx2427 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc 
257 Phan Thị Lan 1988 0962xxx667 Nhân viên phục vụ
258 Nguyễn Khắc Bộ 1985 0948xxx857 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc 
259 Phạm Văn Lý 1985 0946xxx486 Quản lý nhà hàng
260 Nguyễn Thị Lam 1996 0169xxx5023 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc 
261 Nguyễn Thị Minh Thúy 1995 0167xxx0577 Nhân viên Pha chế
262 Nguyễn Thị Xuân  1990 0915xxx767 Nhân viên Pha chế/Nhân viên giặt là
263 Trần Văn Thao 1991 0167xxx1982 Nhân viên phục vụ
264 Võ Thị An   0949xxx991 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc, Nhân viên Giặt là
265 Mai Thị Thương 1994 0167xxx7793 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc, Nhân viên đón tiếp
266 Nguyễn Thi Tân 1991 0977xxx451 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc, Nhân viên giặt là
267 Nguyễn Thị Hiền 1987 0968xxx577 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
268 Trần Thị Linh Chi   0974xxx024 Tổ trưởng pha chế
269 Nguyễn Thị Nga 1991 0912xxx607 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc, Nhân viên Giặt là
270 Dương Thị Diệu 1989 0941xxx576 Nhân viên đón tiếp/ Nhân viên cấp phát đồng phục
271 Nguyễn Thiị Yến 1990 0915xxx974 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc, Nhân viên Giặt là
272 Võ Hồng Ánh 1993 0974xxx415 Nhân viên Pha chế/Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
273 Cao Thị Thu Hằng 1995 0167xxx9769 Tổ trưởng phục vụ/Trợ lý tổng quản lý
274 Nguyễn Văn Thiện 1988 0168xxx5179 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
275 Đậu Thị Thắm 1993 0941xxx724 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
276 Trần Thị Lãnh 1993 0942xxx391 Nhân viên Tiếp đón/Phụ trách Kế toán
277 Võ Thị Huyền Trang 1996 0168xxx2131 Nhân viên Phục vụ/lễ tiệc/ Nhân viên phụ bếp
278 Phan Văn Bình 1991 0168xxx1556 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
279 Nguyễn Thị Thắm  1993 0169xxx9145 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
280 Nguyễn Thị Lam 1994 0962xxx355 Nhân viên Pha chế
281 Lê Thị Hà 1993 0948xxx694 Nhân viên đón tiếp, nhân viên lễ tiệc
282 Võ Thị Phương 1992 0166xxx2616 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
283 Trịnh Thị Tâm 1989 0989xxx457 Nhân viên phục vụ, lễ tiệc
284 Phan Thị Châu 1990 0934xxx737 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
285 Nguyễn Thị Ánh 1992 0944xxx597 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
286 Phạm Duy Phước 1991 0165xxx1529 Nhân viên pha chế
287 Dương Thị Hằng 1987 0945xxx887 Nhân viên phục vụ lễ tiệc, nhân viên giặt là
288 Bùi Thị Hoa 1993 0988xxx823 Nhân viên phục vụ lễ tiệc, nhân viên giặt là
289 Nguyễn Thị Hương 1995 0982xxx198 Nhân viên phục vụ lễ tiệc
290 Nguyễn Thừa Kiên 1990 0167xxx5442 Nhân viên Phục vụ
291 Hồ Thị Mỹ Nương  1995 0164xxx8077 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
292 Nguyễn Thị Hằng 1994 0984xxx734 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
293 Phan Thị Sâm 1993 0963xxx705 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc, Giặt là
294 Lê Văn Đức 1993 0975xxx878 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
295 Lê Văn Lộc 1994 0964xxx944 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
296 Phan Thị Thu 1992 0981xxx158 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc/phòng tập gym
297 Nguyễn Văn Linh 1997 0985xxx869 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
298 Nguyễn Thị Thảo Hà 1995 0164xxx9698 Nhân viên Pha chế
299 Hoàng Thị Khánh Hòa 1993 0978xxx943 Nhân viên Phục vụ/lễ tiệc
300 Trần Thị Hải 1989 0976xxx015 Nhân viên Phục vụ
301 Nguyễn Khắc Kỳ 1993 0967xxx292 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
302 Đậu Thị Tuyết 1993 0946xxx346 Nhân viên phục vụ
303 Phạm Thị Trinh Nữ 1994 0941xxx704 Nhân viên Phục vụ/Nhân viên cấp phát đồng phục
304 Nguyễn Thị Ý 1989 0168xxx3828 Nhân viên Pha chế/Phục vụ/lễ tiệc
305 Nguyễn Thị Thắm 1994 0943xxx994 Nhân viên Phục vụ/lễ tiệc/Giặt là
306 Lê Thị Hoài Thanh 1993 0969xxx607 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
307 Lê Thị Thu Hương 1992 0949xxx657 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
308 Trương Thị Cẩm Nhung 1986 0917xxx394 Nhân viên Phục vụ/lễ tiệc/Giặt là
309 Lê Thị Hà Phương 1993 0944xxx393 Nhân viên Đón tiếp/Pha chế
310 Lê Nguyễn Hoàng Ngân 1995 0968xxx089 Nhân viên Đón tiếp
311 Lê Thị Diễn 1993 0165xxx6344 Nhân viên Phục vụ/lễ tiệc
312 Võ Thị Hiếu 1991 0941xxx301 Nhân viên Đón tiếp/Phục vụ/lễ tiệc
313 Nguyễn Thị Hằng 1995 0167xxx3249 Nhân viên Phụ vụ/lễ tiệc
314 Cao Thị Phương 1995 0163xxx4226 Nhân viên Phục vụ/lễ tiệc
315 Phạm Thị Phượng 1988 0163xxx3396 Nhân viên Phục vụ/lễ tiệc
316 Nguyễn Thị Thúy 1987 0987xxx422 Nhân viên Phục vụ/lễ tiệc
317 Lê Thị Hoài  1990 0948xxx085 Nhân viên Đón tiếp/Phục vụ/lễ tiệc
318 Đặng Thị Thu 1990 0986xxx258 Nhân viên Phục vụ/lễ tiệc
319 Nguyễn Đức Hạc 1986 0974xxx418 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
320 Lê Thị Liên 1995 0983xxx452 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc/ Bếp (canteen)
321 Trần Thị Liên 1991 0936xxx466 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc/Giặt là
322 Ngô Thị Trang 1993 0166xxx7889 Nhân viên Phục vụ/lễ tiệc
323 Lê Thị Tâm 1996 0121xxx4741 Nhân viên Phục vụ/lễ tiệc
324 Trần Thị Lan 1994 0984xxx048 Nhân viên Phục vụ/lễ tiệc
325 Lê Thị Thuận 1992 0165xxx9953 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
326 Lê Thị Mỹ 1992 0911xxx710 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
327 Trần Thị Hiền 1997 0163xxx8721 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
328 Lê Thị Trang 1995 0904xxx640 Nhân viên phân chế
329 Nguyễn Thị Ngọc 1995 0983xxx912 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
330 Trần Thị Ngọc Dung 1990 0942xxx113 Nhân viên đón tiếp
331 Nguyễn Thị Lý 1991 0974xxx402 Nhân viên đón tiếp
332 Nguyễn Đức Vinh 1998 0977xxx745 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
333 Lưu Văn Thọ 1998 0163xxx8596 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc/Pha chế
334 Đặng Đình Trường 1997 0978xxx375 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc/Pha chế
335 Nguyễn Thị Thơ 1988 0948xxx687 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
336 Nguyễn Thị Minh Huế 1999 0122xxx0924 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
337 Nguyễn Thị Dung 1989 0165xxx6384 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc/ Cấp phát đồng phục
338 Hà Văn Kỷ 1991 0868xxx876 Nhân viên đón tiếp/Pha chế
339 Hoàng Thị Thắng 1994 0963xxx271 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc/Giao nhận hàng vải
340 Trần Quốc Hoàng 1994 0126xxx9687 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
341 Cao Thị Soa 1988 0987xxx349 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc/Phụ bếp
342 Lê Thị Hồng Vân 1990 0162xxx6887 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
343 Trần Thị Tâm 1989 0943xxx525 Nhân viên Phục vụ/lễ tiệc/Phụ bếp
344 Nguyễn Thị Hằng 1998 0949xxx998 Nhân viên Phục vụ
345 Nguyễn Thị Hoa 1994 0162xxx5901 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
346 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1992 0166xxx1211 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc/Giặt là
347 Tôn Thị Thương 1989 0941xxx390 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc/ Cấp phát đồng phục
348 Nguyễn Thị Sen 1993 0917xxx325 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc/Cấp phát đồng phục 
349 Trần Thị Hương 1996 0987xxx866 Nhân viên phục vụ/lễ tân
350 Trần Thị Diên 1994 0962xxx807 Nhân viên Phục vụ/Giặt là
351 Lê Thị Hằng 1995 0165xxx5859 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc/ Cấp phát đồng phục
352 Nguyễn Thị Thương 1992 0976xxx926 Nhân viên Phục vụ/lễ tiệc/Phụ bếp canteen
353 Nguyễn Thị Tuyết 1992 0169xxx3033 Nhân viên Phục vụ/lễ tiệc/Phụ bếp canteen
354 Nguyễn Thị Hợi 1995 0168xxx1228 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc/ Trung tâm dịch vụ
355 Nguyễn Thị Hoa Mai 1991 0989xxx994 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc/ Cấp phát đồng phục
356 Trần Thị Hà 1995 0163xxx7679 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
357 Hồ Văn Việt 1993 0129xxx7992 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc/Hỗ trợ (tạp vụ)
358 Nguyễn Thị Tình 1993 0165xxx4749 Nhân viên đón tiếp/Phụ bếp
359 Nguyễn Thị Thảo 1990 0974xxx215 Nhân viên pha chế/Nhân viên đón tiếp
360 Nguyễn Thị Thái Hòa 1989 0941xxx267 Nhân viên Phục vụ/ Giao nhận hàng vải
361 Trần Thị Trâm 1993 0969xxx230 Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
362 Phan Thị Thương  1992 0971xxx764 Nhân viên trị liệu, nhân viên phụ bếp
363 Võ Thị Trúc 1989 0934xxx399 Nhân viên lễ tân ( spa)/ Chuyên viên kế toán tài sản vật tư
364 Thái Thị Hiền 1992 0122xxx8604 Nhân viên trị liệu
365 Lê Thùy Nhật Linh 1993 0985xxx534 Nhân viên Lễ tân (Spa)/Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
366 Nguyễn Thị Kim Dung 1990 0914xxx491 Nhân viên Trị liệu
367 Nguyễn Thị Hoài 1996 0164xxx7219 Nhân viên trị liệu
368 Đặng Thị Đào 1990 0973xxx851 Nhân viên Trị liệu
369 Nguyễn Thanh Huyền 1994 0931xxx594 Nhân viên Lễ tân (spa)
370 Đặng Thị Vân Anh  1993 0961xxx080 Nhân viên Lễ tân (Spa)
371 Nguyễn Thị Huyền Trang 1995 0166xxx6119 Nhân viên trị liệu. ( nhân viên đón tiếp)
372 Nguyễn Thị Thảo 1986 0986xxx156 Nhân viên cấp phát đồng phục
373 Trần Thị Nga 1984 0987xxx968 Nhân viên giặt là / Nhân viên phục vụ lễ tiệc
374 Nguyễn Thị Thùy 1999 1629xxx663 Nhân viên Giặt là
375 Kiều Đình Tiến 1991 0945xxx116 Nhân viên giặt là
376 Hoàng Văn Cường 1984 0979xxx189 Nhân viên giao hàng vải
377 Lê Thị Phan Thơ 1989 0976xxx798 Nhân viên giặt là
378 Nguyễn Thị Hằng 1985 0167xxx2227 Nhân viên giặt là
379 Lê Thị Mỹ Linh 1995 0164xxx7564 Nhân viên cấp phát đồng phục
380 Lê Thị Như 1995 0167xxx5090 Nhân viên cấp phát đồng phục
381 Tràn Thị Bảo Yến 1988 0913xxx299 Nhân viên giao nhận hàng vải, nhân viên cấp phát đồng phục
382 Lê Thị Thu 1985 0944xxx612 Nhân viên cấp phát đồng phục
383 Trần Thị Ngọc 1985 0963xxx268 Nhân viên giao nhận hàng vải
384 Lê Thị Hương Giang 1982 0985xxx561 Nhân viên cấp phát đồng phục
385 Trần Thị Hải Yến 1984 0976xxx489 Nhân viên giặt là
386 Đào Thị Huyền 1982 0978xxx000 Nhân viên giặt là
387 Phạm Thị Hằng 1990 0976xxx397 Nhân viên giặt là
388 Nguyễn Thị Phương 1984 0942xxx620 Nhân Viên Giặt là
389 Nguyễn Thị Hồng Lý 1986 0983xxx903 Nhân viên giặt là
390 Trần Thị Thu Hiền 1979 0166xxx2147 Nhân viên ăn cấp phát đồng phục
391 Trương Thị Luy 1987 0941xxx347 Nhân viên giặt là, nhân viên giao hàng vải
392 Lê Thị Hồng Hạnh 1985 0169xxx4353 Nhân viên giặt là
393 Đậu Thị Liễu 1982 0942xxx296 Nhân viên giặt là
394 Nguyễn Thị Hải 1995 0987xxx542 Nhân viên giặt là
395 Nguyễn Thị Khánh Chi 1988 0918xxx882 Nhân viên giặt là
396 Trần Thị Mai Phương 1988 0916xxx374 Nhân viên giặt là
397 Lê Thị Mỹ Trinh 1991 0941xxx558 Nhân viên cấp phát đồng phục
398 Trần Thị Lan 1996 0975xxx705 Nhân viên cấp phát đồng phục/ Nhân viên Lễ tân
399 Trần Thị Thúy 1993 0977xxx346 Nhân viên cấp phát đồng phục/ Nhân viên Lễ tân
400 Đinh Thị Thắm 1993 0169xxx1353 Nhân viên giao nhận hàng vải
401 Đinh Thị Duyên 1995 0965xxx110 Nhân viên giặt là
402 Nguyễn Thị Quỳnh 1993 0167xxx2599 Nhân viên giao hàng vải
403 Bùi Thị Hiền 1984 0169xxx7832 Nhân viên giặt là/Nhân viên phục vụ lễ tân
404 Bùi Thị Phượng 1979 0913xxx338 Nhân viên giặt là
405 Mai Thị Thu Hiền 1985 0948xxx512 Nhân viên giặt là
406 Phan Thị Hương 1981 0981xxx499 Nhân viên giặt là/ Tổ trưởng giặt là
407 Phan Thị Lệ 1991 0984xxx125 Nhân viên cấp phát đồng phục
408 Hoàng Thị Thanh 1992 0985xxx868 Nhân viên Giặt là
409 Lưu Quỳnh Hoa 1989 0968xxx668 Nhân viên cấp phát đồng phục
410 Võ Thị Hoài 1989 0973xxx558 Nhân viên Giặt là/nhân viên cấp phát đồng phục
411 Lê Đình Mạnh 1991 0965xxx579 Nhân viên cấp phát đồng phục
412 Trần Thị Nga 1991 0166xxx4918 Nhân viên giặt là/Nhân viên hỗ trợ 2
413 Trần Thị Thu Hiền 1991 0975xxx134 Nhân viên Giặt là/Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
414 Phan Thị Danh 1990 0977xxx383 Nhân viên Giặt là 
415 Trương Thị Hương 1988 0947xxx403 Nhân viên cấp phát đồng phục/Nhân viên phục vụ/lễ tiệc
416 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 1992 0167xxx1059 Nhân viên cấp phát đồng phục/ Nhân viên Giặt là
417 Nguyễn Khắc Sơn 1994 0965xxx879 Nhân viên cấp phát đồng phục/Nhân viên phụ bếp
418 Nguyễn Thị Hằng 1991 0987xxx652 Nhân viên cấp phát đồng phục/Phụ bếp (canteen)
419 Lê Thị Hợp 1988 0989xxx640 Nhân viên Giặt là
420 Nguyễn Thị Nhân 1988 0983xxx687 Nhân viên cấp phát đồng phục/ Nhân viên Giặt là
421 Bùi Thị Nguyệt 1987 0911xxx556 Nhân viên Giặt là
422 Phạm Thị Hồng Yến 1986 0943xxx555 Nhân viên giặt là, nhân viên sơ chế
423 Nguyễn Thị Minh Huệ 1990 0943xxx790 Nhân viên cấp phát đồng phục, Nhân viên đặt phòng
424 Phạm Thị Hoàn 1999 0972xxx493 Nhân viên cấp phát đồng phục
425 Nguyễn Thị Loan 1994 0964xxx606 Nhân viên giặt là
426 Dương Thị Huệ 1973 0941xxx296 Nhân viên cấp phát đồng phục
427 Lê Thị Lan 1993 0988xxx820 Nhân viên Giặt là
428 Trần Thị Hiền 1991 0985xxx250 Nhân viên Giặt là/Phòng tập gym
429 Nguyễn Thị Hoài 1991 0979xxx762 Nhân viên cấp phát đồng phục/Đặt phòng
430 Nguyễn Thị Thảo 1991 0971xxx985 Nhân viên Giặt là/Phòng tập gym
431 Nguyễn Thị Thu 1985 0984xxx383 Nhân viên cấp phát đồng phục
432 Võ Thị Sen 1993 0911xxx556 Nhân viên cấp phát đồng phục
433 Hoàng Thị Oanh 1989 0988xxx198 Nhân viên Giặt là
434 Hoàng Thị Nhung 1994 0914xxx219 Nhân viên cấp phát đồng phục
435 Cao Khắc Hòa 1992 0961xxx456 Nhân viên Giặt là
436 Nguyễn Thị Trang 1993 0967xxx235 Nhân viên Giặt là/Phục vụ/lễ tiệc
437 Nguyễn Thị Diệu 1987 0985xxx445 Nhân viên giao nhận hàng vải/phục vụ
438 Nguyễn Thị Hương 1989 0942xxx230 Nhân viên Giao nhận hàng vải
439 Nguyễn Thị Dang 1988 0985xxx659 Nhân viên Giặt là/Cấp phát đồng phục
440 Nguyễn Trung Kiên 1985 0974xxx667 Nhân viên giao nhận hàng vải/Giặt là
441 Đặng Thị Nhung 1993 0168xxx8639 Nhân viên cấp phát đồng phục
442 Nguyễn Thị Trà Giang 1992 0916xxx632 Nhân viên cấp phát đồng phục/Chuyên viên hành chính
443 Đặng Thị Sen 1993 0977xxx572 Nhân viên cấp phát đồng phục
444 Nguyễn Thị Thu Trang 1992 0911xxx685 Nhân viên cấp phát đồng phục
445 Nguyễn Thị Trúc   0974xxx035 Nhân viên Giặt là
446 Trần Thị Mỹ Huyên 1992 0948xxx615 Nhân viên Giặt là/Phục vụ/lễ tiệc
447 Võ Thị Ngân 1988 0981xxx829 Nhân viên Giặt là/Phục vụ
448 Phạm Thị Hòa 1991 0972xxx199 Nhân viên Gặt là/ Trị liệu
449 Trần Thị Tâm 1992 0949xxx337 Nhân viên Giặt là/Cấp phát đồng phục
450 Trần Thị Thúy 1990 0125xxx8328 Nhân viên cấp phát đồng phục
451 Trần Thị Nhuận 1971 0166xxx7911 Nhân viên tạp vụ / Nhân viên giặt là
452 Nguyễn Thị Vinh 1993 0168xxx9700 Nhân viên giặt là
453 Nguyễn Thị Hà 1979 0904xxx215 Nhân viên giao nhận hàng vải
454 Nguyễn Thị Bình 1996 0977xxx237 Nhân viên cấp phát đồng phục / Nhân viên giao nhận hàng vải
455 Nguyễn Thị Thu Hiền 1993 0972xxx236 Nhân viên giao nhận hàng vải/Nhân viên phụ bếp
456 Đinh Tiến Dũng 1990 0984xxx952 Nhân viên giao nhận hàng vải / Nhân viên cấp phát đồng phục
457 Nguyễn Hà Anh 1989 0167xxx8546 Nhân viên giặt là
458 Trần Thị Kiều 1986 0986xxx316 Nhân viên giặt là

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây